Ölüsüne sahip çıkan kuşlar

kargaKargalar ölülerinin yanında ilginç davranışlar sergileyen kuşlardır; etrafında toplanıp yüksek sesle öterler.
Bazıları bunun bir tür cenaze töreni olduğunu iddia eder.
Ama aslında bilim insanlarının elinde anlatımlardan öte bir kanıt olmadığı için bu davranış sırrını koruyor.
Bu konuyu araştırmak için bir deney yapıldı. Araştırmada kargaların kendilerine tehdit olarak algıladığı yüzleri unutmadığı bilgisinden hareket edildi.

Çocuk Yıllar – Sibel Yalçın

ÇOCUK YILLAR
Oysa tutsa şimdi annem yeniden,
küçük ellerimden,
pazardan dönsek acele.
Avucumda yeşil erikler, ayağıma büyük gelen terlikler
Tökezleyerek yürüsem toprak kokan annemin yanında.
Ulaşsak evimize, yorulsam,
Bıraksa elimi de eriğimi yesem.

Bırak tuzun kokmasını… Mars’ta hayat akacak, bizde su çürüdü!

erk-acarerMısırlılar… Hemen hemen 5 bin yıl önce uygarlıklarının temelini attı. Sosyal yaşamlarında sanatın ayrı bir yeri vardı. Yaşamayı da bir sanat gibi kabul edip keyfe, eğlenceye, güzelliğe, estetiğe değer verdiler. Kralları hayatın bitişine, ölümden sonra bile direndi. Bu yüzden kendilerini mumyalatıp gömdürdüler. Ebedi bir hayat, ezeli bir yaşam enerjisi vardı! Yaşama sevinci Mısırlı için ecele karşı zaferdi.

Suriye’de 2011’den bu yana aslında ne oldu, yarın ne olacak ?- I

akdogan-ozkanRus uçaklarının Idlib’in güneyindeki isyancıları bombalamaya başlamasıyla birlikte Suriye’deki iç savaşta yeni bir evreye girildi. Ancak hangi evreye girmiş olduk, onu anlayabilmek için öncelikle bu savaşın Türk basınında pek aktarılmayan, dile getirilmeyen iktisadi arka planına ışık tutmaya ihtiyaç var.

2008 yılında ABD’nin önde gelen stratejik düşünce ve araştırma kuruluşlarından RAND Corporation Amerikan ordusu için önemli bir rapor hazırladı.

Bir Kitap!

Ilhan_Ilhan1 20 yılda yazılmış bir kitap. Paltosunu, saatini tefeciye rehin veren bir yazarın kitabı. İlk yıllardaki telif geliriyle, yazıldığı süre boyunca içilen tütün parasını bile çıkarmayan bir yapıt.

Kapital… Karl Marx…das-kapital

Umulmadık yerde, umulmadık zamanda patlayan devrimdir Kapital.

Hâlâ, daima, ısrarla senin hikayeni anlatan kitap!

İlhan Erdost’un değerli anısına saygıyla!

Bir Soru – Zafer Köse

kitap baykuş Polisiye, tarihsel, inceleme, deneme… Hangi türde olduğu önemli değil; her kitabın temelde iki işlevi oluyor:

1- Sizi alıp başka dünyalara götürmek, eğlendirip geri getirmek ve “normal” hayatınıza devam etmenizi sağlamak.

2- İçinde yaşadığınız hayatı tanımanızı, ne yaşadığınızı anlamanızı sağlamak; bunun sonucunda da hayata müdahale etme istenci yaratmak.

Daha çok birincideki işi gören kitaplar, en çok patronlara yarar. Şarjı biten aletler, sahiplerine faydalı olmaya devam edebilmesi için nasıl şarja takılırsa, öyle bir oyalama yaratırlar.

Küçük Bir Kulübemiz Olmalı – Önder Göksal

Çavdar Tarlasında ÇocuklarBir yazarı tanımak istiyorsanız yazdığı kitapları derinlemesine defalarca okuyun. Yazarla mutlaka bir yerde karşılaşırsınız. Çavdar Tarlasında Çocuklar namı diğer Gönülçelen J.D Salinger’ın münzeviliğe giden hayatını Holden karakterine büründürdüğü bir roman. Salinger da şu yaptığıyla yukarıdaki savı doğruluyor:

Çavdar Tarlasında Çocuklar romanının kahramanı Holden, J.D. Salinger’dan başkası değil. Salinger Gönülçelen’i yani Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabını yayınlamak istediğinde editörü romanı okur ve kitabın kahramanı olan Holden’ın delirmiş olduğunu söyler. Salinger’a kitabı tekrar gözden geçirmesini önerir. Salinger editörün karşısında ağlamaya başlar ve hızla odadan çıkar. Bu olaydan sonra da yayın evini hemen değiştirir. Üstüne alınmakta haklıdır Salinger, çünkü kitabın karakteri Holden, Salinger’ın ta kendisidir. Deli falan da değildir.

Kimliksiz Ölüler – Metin Altıok / Merde Bekamiye – Kardeş Türküler

metin_altıokKimliksiz Ölüler
1.öyle ak, öyle ak ki teni;
ipekten biçilmiş sanki.

duyulmamış bu yüzden
üstünü örtmek gereği.

çırılçıplak, incecik
sedyede bir kız cesedi.

“Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.”

camusNapolyon, Fontanas’a şöyle demiş : «bilir misiniz dünyada en çok sevdiğim şey nedir? sadece kaba güçle hiçbir şeyin kurulamaması, iki şey dünyayı egemenliğinde tutar : biri kılıç, biri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.»

Demek, fatihler de kederleniyor zaman zaman. bunca boş şan şerefi biraz olsun ödemeleri gerek elbet. ama, yüzyıl önce, kılıç için doğru olan bu söz; bugün tank için pek o kadar doğru görünmüyor. fetihlerin bir hayli kazançları oldu ve düşünceden yoksun bırakılan yerlerin acı sessizliği,

“İnsanlık düzeni, bir düzensizliktir henüz; haksızdır, geçicidir, ölünür orada” Jean Paul Sartre

albert camusAltı ay önce, dün bile, “Ne yapacak?” diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşıtlıklarla yaralanmış bir halde, geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama, ağır ağır geçen ve seçtiğine bağlı kalan ender insanlardan olduğu için, sessizliğin sonu beklenebilirdi. Bir gün konuşacaktı. Söyleyecekleri üzerinde tahminde bulunmak yürekliliğini bile bile göze alamayacaktık. Ama, hepimiz gibi, yeryüzü ile birlikte değiştiğini düşünüyorduk: varlığının canlı kalmasına yetiyordu bu.