Category Archives: Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Türkçe-Zazaca Sözlük)

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / A

acı: dej (n)
acımak: dejayene
ad: name (n)
ad cümlesi: cumleya nameyî (m)
ad tamlaması: îzafeya nameyî (m)
ada: girawe (m)
Adaklı: Azarpêrt
adalet: edalet (n)
adalet bakanlığı: wezaretê edaletî (n)
adalet divanı: dîwanê edaletî (n)

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / B

baca: lojine (m)
bacak: çaq (n), paqe (m), faq (n), pale (m) şeqe (m)
bademcik: vameke (m), çijeyê xazmikî (zh), alukî (zh),
bilbançikî (zh)
Bağdat: Bexdad
bağımsız: xoser, -e
bağımsız olma: xoser bîyayîş
bağımsız olmak: xoser bîyayene
bağımsızlık: xoserîye (m)
bağırsak: roqila (m)

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / C

camız: b. manda
celp: celb (n)
celp etmek: celb kerdene
celpname: celbname (n)
celse: roniştiş (n)
cemse: cemse (m)
cephane: cebilxane (n)
ceylan: xezal, -e, ask, -e

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / Ç

çabuk: leze, çapik
çabukluk: lezîye (m), çapikîye (m)
Çad: Çad
çakal: çeqel, -e
çalışma bakanlığı: wezaretê karî (n)
çalmak (zil vs.): cinitene, cenayene, piro dayene
çare: çare (n)
çaresiz: bêçare
çarşamba: çarşeme (n)

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / D

dalak: serpez (n), helpez (n)
damak: asmênê fekî (n), aşmaqê fekî (n)
dana: mozik
danışma: mişewre (n)
danışmak: mişewre kerdene
danışman: mişawîr, -e, şêwirmend, -e
danışmanlık: mişawîrîye (m), şêwirmendîye (m)
Danimarka: Danîmarka
darbe: çewr (n), derbe (m)
darp yarası: birîna çewrî (m), birîna derbe (m)
dava: dewa (m)

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / E

-e: 1)bi
Diyarbakır?a gidiyorum. (Ez şina bi Dîyarbekir.)
Tanrı?ya inanmışsın. (To îman bi Hûmay ardo.)
2)rê
Kime? (Kamî rê?)
Mi rê. (Bana.)
-e doğru: 1)ver bi
Diyarbakır?a doğru gidiyorum. (Ez şina ver bi Dîyarbekir.)
2)hetê … ra 3)hetê … ser
edat: edat (n)
edebi: edebî, -ye

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / F

fabl: fable (m)
fakat: labelê
fakülte: fakulte (m)
Falkland Adaları: Girawê Falklandî
fare: merre (n)
Fars: faris, -e
Farsça: fariskî
Fas: Marok, Fas

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / G

Gabon: Gabon
Gambiya: Gambîya
Gana: Gana
gardiyan: gardîyan, -e
gardiyanlık: gardîyanîye (m)
geç: berey, erey

Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / H

hademe: xedeme (n), xedema (m)
hafif: sivik, -e
hafif ceza: cezaya sivike (m)
2)şenik, -e
Haiti: Haîtî
hak: heq (n)
insan hakları: heqê mêrdiman

Arşivler