Mehmet Özçataloğlu

Yazarın Yazıları
“Melodiyle Örülü Bir Sınıf”
“Charlie Small ve Yer Altının Gizemi!”
“Kitaplar Üzerine Bir Kitap”
“İnsan Olmaya Dair…/ Karlar Altındaki Ülke”
“Büyülü Kuş”la Başka Diyarlara…”
“Sevdalı Bulut Masalı”
“Aslan Tomsonlar Ülkesi”
“İstasyonda Vals”
“Şahmaran”
“Sanatın İçine tükürülmesin diye!”
“Hüzünbaz Öyküler”
“Kardeşimin Hikayesi Bu Eleştiriyi Haketmedi!”
“Ya Yaşar Kemal Olmasaydı?”
Ot var, sevdalığa çare var, çiçek var
“Soğuk Sularda Verilen Yaşam Mücadelesi/ Aquadis”

A.Kadir Şahin

Yazarın Çalışmaları
Roma Yolunda Bir Troyalı
Bir Gelişim Romanı: Narziss ve Goldmund
Gogol ve Belinski’nin Mektubu
Devlet ve İhtilal notlarından
Walter Benjamin’in Tarih Tezlerinden
Gerçekçi Yazın ve Maksim Gorki
İnsancıl Atölyesi Felsefe ve Sanat’ta Adnan Özyalçıner ile Söyleşi
Antonio Negri’nin Sürgün adlı kitabına dair
İnsancıl Atölyesi Felsefe ve Sanat’ta Güngör Gençay ile Söyleşi

Albert Camus’nün Ölümü Üzerine – Jean Paul Sartre

Albert CamusAltı ay önce, dün bile, “Ne yapacak?” diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşıtlıklarla yaralanmış bir halde, geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama, ağır ağır geçen ve seçtiğine bağlı kalan ender insanlardan olduğu için, sessizliğin sonu beklenebilirdi. Bir gün konuşacaktı. Söyleyecekleri üzerinde tahminde bulunmak yürekliliğini bile bile göze alamayacaktık. Ama, hepimiz gibi, yeryüzü ile birlikte değiştiğini düşünüyorduk: varlığının canlı kalmasına yetiyordu bu.

Howard Fast’tan Nâzım Hikmet ‘e bir şiir…

Kendi duvarların nasıl tutamadıysa kelimelerini,
bizim duvarlarımız da tutamadı, kardeşim,
kelimelerin buldu bizi.
O gün cezaevinde geldi yanıma
pek iyi bildiğin cezaevi fısıltısıyla
o ince yazar, Albert Maltz…
Hayatı anlatan şeyler söylemekti onun suçu da,
barışı, umudu, özlenen şeyleri…
Özgür olduğunu söyledi bana.

Mem û Zîn; birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki gencin trajik öyküsü, Ahmed Hâni (Ehmedê Xanî),

Mem û Zîn; Ahmed Hâni’nin (Ehmedê Xanî), 17. yüzyıl’da Kürtçenin kurmanci lehçesiyle yazdığı ilk Kürt mesnevisidir.* Xani bu eserde, birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki gencin trajik öyküsünü anlatır. Bu hikâye milattan çok önceden bu yana halk arasında söylenen ve mitolojik nitelik kazanan bir destandır. Yazar bu destandan ilham alarak o hikâyeyi kendi çağının yaşantısına göre somut bir kalıba dökmüş, çağdaş bir üslupla yazmıştır. Bu suretle hem destanı kaybolmaktan kurtarmış, hem de insanlığa ölmez bir eser armağan etmiştir.

Markopaşa ‘Toplatılmadığı zamanlar çıkar’ veya ‘Yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar.’

Markopaşa haftalık mizah dergisi; Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Şerif Hulusi, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz?un yazarlığını yaptığı 1946 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye basın tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından biridir. Sabahattin Ali başyazarlığını, Mustafa Mim Uykusuz da çizerliğini üstlenmiştir.
O dönemlerde adeta ana muhalefet gibi etki gösteren derginin yazarlarına karşı birçok dava açılmış, kimi sayılar toplatılmış ve hatta dergi ismindeki Paşa kelimesinden dolayı zamanın “Milli Şef”i İsmet Paşa ile alay ediyor diye kapatılmıştır.

Medya ve Savaş Yalanları / Gerçekler Nasıl Karartılıyor – Lenora Foerstel

Günümüzün siyasal-toplumsal yapısını kavramak açısından medya neden bu kadar büyük bir önem taşıyor? Medya, hükümetle birlikte yönetici sınıf rolünü oynar. Peki bu rolün gerçekleşmesinde kullanılan entrikalar nasıl yaşama geçirilir? ABD medyasının büyük başarısı olarak sunulan “Watergate Soruşturmaları”nın sulandırılması ve gerçeklerin örtbas edilmesinde ABD medyası nasıl kilit bir rol oynadı? ABD medyasının öve öve göklere çıkarttığı Haitili “özgürlükçü din adamı” Aristide, iktidara geldikten sonra

sgk