Popüler Kültürden TV Sömürgesine – Ahmet Oktay ‘Nerede bir gösterge varsa, orada ideoloji de vardır.’ Voloşinov

 

mübrem vesait olma rollerini koruma kılmak talip azınlıklar aracılığıyla hd tv izle zinde tutulmaktadır.267 Osmanlı’nın siyasi gücünün yayıldığı Bizans ve arap alanları soylu erki yönden bozgun ülkelerdi. iktisat ve kâr hayatında alışılmamış bilimsel usuller uygulanmakta mevcut İtalyanlar, bütün buralarda dayanıklı ustalıklı bir sömürü ağı kurmuşlardı. Bu dolaşma öğretide de onların peşini bırakmayan Avrupa’nın batı, yıldız ve ayrıca maşrık bölgeleri halkları ,ekonomik örgütlerini ve ticaretlerini çabucak geliştirerek , enternasyonal ahzüita pazarlarını kendi yörelerine çektiler. böylecene Akdeniz, imdi dünyanın hareketsiz pazarlama çevresi olma ayrıcalığını kaybetti.268 Amerika hd tv izle kıtasının batılılarca bulunması ile cümle Akdeniz’in münhasıran şark kesiminin memleketler arası ticaretine mühim bir çarpış indi. Çünkü, Avrupa’nın tecim trafiği çok ölçüde atlas Denizine döndü ve medeniyet tarihinin eski yegane denizi berenarı elan zayıf ve gayrimeskûn kaldı.269 Portekizliler Afrika güneyinden Hind Denizi girmeleri de, şarki Akdeniz ve küçük asya yollarının ticaret trafiğin azaltmış olarak , Osmanlılar kazançlı kanal d canlı izle çıkarına zararı dokumalı bulunuyordu.270 ikinci yarısına denli Venedik Osmanlı İmparatorluğu’nda tecim hacmi en faik olan devletti. lakin XVI. yüzyılın son çeyreğinde, Venedik-Osmanlı savaşları sırasında, Akdeniz ticaretinde Venediklilere rakip olarak , Fransa, İngiltere ve Hollanda ortaya çıkıyordu. Böylece, XVII. yüzyılda ve henüz sonraları Venedik, Osmanlı pazarlarındaki mühim yerini kaybetmiş oluyordu. Suriye ve Mısır’ın da fethiyle Osmanlılar, maşrık ile günindi arasındaki ticaret yollarının tamamını hakimiyetleri arasına almış oluyorlardı. Fransızlar ,daha evvela memluk Sultanları elde ettikleri kapitülasyonların kanal d canlı izle yenilenmesini, Osmanlılardan sağlamayı başardılar. kanuni sultan Süleyman taht çıktığında, bu imtiyazları onaylama ettiği gibi 1526 yılındaki antlaşmayla da Osmanlı İmparatorluğuna gelen Fransızlar, mecmu Osmanlı tebaasının ödemeye düşkün oldukları” rüsum ve tekalif-i muta dışında bir şey ödemeyeceklerdi. henüz sonra 1569′da II.Selim zamanında imzalanan kapitülasyonlar kanuncu devrindekinden henüz hoşgörülü şümullü idiler. star tv canlı izle Bu kapitülasyonlar, daha önce Venedikliler maruz imtiyazlardan mostra alındığı gibi, Fransızlara maruf kapitülasyonlar da daha sonraları İngiltere ,Hollanda ve sair batılı devletlere verilenlere prototip oluşum etmişlerdir. yüzyılın ikinci yarısında Fransızlarla İngilizler ortada bir ticari rekabet başlıyordu. İlk misil kanuni sultan Süleyman aracılığıyla ‘a maruz ticaret müsaadesinden sonra William Harborne ünlü İngiliz ,Kraliçe I. Elizabeth ‘den III.Murat’a getirmiş olduğu mektupla kendisi ve iki İngiliz için 1579′da tecim yapma müsaadesini aldı. daha sonra mayıs 1580′de İngilizlerin Türkiye’de muaf tecim yapmalarını onaylama fail ilk ahidnameyi almağa muvaffak oldu. kraliçe ” ismini matlup olan ” müesses oluyordu. star tv canlı izle böylelikle İngiliz bayrağı taşıyan ilk tecim gemisi İngilizler, elde ettikleri kapitülasyonlarla, Fransız ve Venedikliler’in aksine,23 gümrük vergisi ödeyeceklerdi. Ayrıca, şimdiye denli Fransız

Rızanın İmalatı (Kitle Medyasının Ekonomi Politiği) – Edward S. Herman, Noam Chomsky

“Rızanın İmalatı” medya analizinde çığır açmış bir başyapıttır. Kitle medyası ile gündelik ilişki içinde olan ve kurulu düzenin karmaşık, çok yönlü ve yoğun propaganda bombardımanına maruz kalanlar için aydınlatıcı bir başucu kitabıdır. Aynı zamanda, iletişim akademisyenlerinin, mesleki olarak medya alanında konumlanma perspektifine sahip öğrencilerin ve medya çalışanlarının yüzleşmesi gereken temel bir başvuru kaynağı ve ders kitabıdır. Kitap, kitle medyası yoluyla halkın nasıl yönlendirildiği ve yönetildiğini gösterdiği için aynı zamanda sosyolojinin de alanına girer. Kuramsal içeriğiyle sosyoloji bölümleri için de temel bir kaynak işlevi görür.

Türkiye’de ve Dünya’da Orhan Kemal – Svetlana Uturgauri

Orhan Kemal (1914-1970) yalnız kendi ülkesinde değil, ülke sınırlarının çok ötesinde de tanınmaktadır. Orhan Kemal, Sovyetler’de de çok iyi tanınan bir yazardır. Bu Türkiye yazarının ilk seçme öyküleri, Moskova’da 20 yıl önce yayınlanmıştır.(1) Onun yazdıklarını şimdi Azerbaycanlılar, Ukraynalılar, Gürcüler, Kazaklar, Latviyalılar ve Özbekler de kendi dillerinde okuyorlar.

Orhan Kemal’in yapıtlarında, bugün yaygın olan yabancılaşma sorununa ya da yalnızlık felsefesine değinilmiyor. Yazar, kendini biçimsel deneylere de kaptırmıyor.

Leyla Erbil hayatını kaybetti

Usta yazar Leyla Erbil, uzun zamandır tedavi gördüğü Balat Hastahanesi’nde hayatını kaybetti.
Balat Hastanesi’nde yoğun bakımda uyutulan edebiyatçı, yazar Leyla Erbil hayatını kaybetti.

Erbil’in cenazesi Levent Camiî’nden kalkacak. Yazar, kalp rahatsızlığı nedeniyle kış aylarından beri hastanede tedavi görüyordu.

Büyük şair Mayakovski’nin 120. doğum günü

“Çağdaşlarından yüz bulmuş budala tarihçiler şunu yazsınlar varsın: Bu ilginç ozanın hiç de ilginç olmayan bir yaşam öyküsü var.”

Mayakovski’nin Doğuşu

“Yıldız,
nedir bu üşenme parıldamaktan
Kutlamayacaksan eğer
doğuşunu bir insanın

Ulysses Kürtçeye çevriliyor / Kawa Nemir’le Söyleşi – Ayça Örer

Shakespeare çevirileriyle tanınan Kawa Nemir, James Joyce’un Ulysses’inin Kürtçe çevirisine talip oldu. Nemir, “Hazırlık 20 yılımı aldı” diyor.
Dünya tarihinin en zor kitaplarından biri Ulysses. Anadilinde bile yeterince zorken, başka dillere aktarılmaya çalışıldığında yeni yeni sorunlar çıkıyor. James Joyce’un 1904’te yayımlanan eseri, Nevzat Erkmen çevirisiyle Türkçeye 1996’da kazandırılmıştı. Shakespeare çevirileriyle tanınan Kawa Nemir, bu eserin Kürtçe çevirisine talip oldu,

Milyonluk Manzara / Kentsel Dönüşümün Resimleri

Kentsel dönüşüm kenti nasıl dönüştürüyor, neye dönüştürüyor? Kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı manzara nedir? Hem mecazi anlamıyla, nasıl bir manzara: Nasıl bir mekânsal düzen, nasıl bir sosyal ilişki örgüsü, nasıl bir sınıfsal-toplumsal doku? Hem de düz anlamıyla, nasıl bir manzara: nasıl bir peyzaj, nasıl bir coğrafya, nasıl bir kent resmi?

Bu kitaptaki fotoğraflar ve yazılar, farklı cephelerden, farklı dillerle, kentsel dönüşüm rejimine bakıyor.

Yavuz Sultan Selim 3. Köprüden çok memnun!

3. köprü için kesilen 650 bin ağaca karşın projenin hatalı olmasının ortaya çıkması Leman’ı harekete geçirdi. Ünlü mizah dergisi çarpıcı bir Yavuz Sultan Selim yorumu yaptı…

İşte o kapak:

Uykusuz Dergisi, Gezi Parkı direnişçilerine saldıran esnafları kapağına taşıdı…

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, palalı saldırganı ve Taksim’de direnişçilere saldıran esnafları kapağına taşıdı.

Uykusuz, Başbakan’ı da eleştirerek, “Tayyip Erdoğan, ‘Eğer şiddet varsa şiddetin karşılığı şiddettir. Bunu herkes böyle görecek’ diyerek esnafı kışkırtmaya devam ediyor” dedi.

Esnafların ellerinde ise sopalar, palalar ve bıçaklar görülüyor.

İşte o kapak: