Avrupa’da İslamcı Örgütler (Türkiye Kökenli) – Metin Gür

Yapıtı okuyunca göreceğiniz gibi uzunca çalışmanın ve yılların birikiminin bir ürünü. Konu din, hem de İslam dini olunca böyle bir alana boylu boyunca girebilmek, çok yönlü araştırma yapmak; farklı görüşlerin, uçların mekik dokuduğu bir sahada o kadar kolay değil. Deyim yerinde ise mayın döşenmiş arazide yürürken ne kadar yol alınırsa…Avrupa’da en az 50 yıllık bir geçmişi olması nedeniyle çok geniş alana yayılmış ve her yaşta yüz binlerce insanı etkileyen Türkiye kökenli İslamcı akımların

Devrimci Kişilik Üzerine – Zafer Köse

“Reenkarnasyon Kulübü” romanının teması, devrimcilik. Önceki romanlarından ikisinin adı “Devrimciler”, ve “Karşıdevrimciler” olan Kaan Arslanoğlu’nun okurları için tanıdık bir konu.

Daha ilk bakışta, Arslanoğlu’nun yazınsal açıdan tehlikeli bir işe kalkışmış olduğunu anlıyorsunuz. Sarsıcı, derinlikli, etkisi yıllarca sürecek bir kitap da olabilir elinizdeki, yazarın altından kalkamadığı, dolayısıyla sizin de tamamlayamayacağınız bir yük de olabilir.

Faulkner, bir yazarın başarısının, göze aldığı başarısızlıkla da

Marx, Ricardo ve Malthus – Suat Kamil Aksoy

Thomas Robert Malthus

Marx artı değer teorileri başlığı altında yazdığı metinlerde Malhthus ve Ricardo örnekleri üzerinden kendi ahlaki tutumunu ortaya koyuyor. Yararlı olacağını düşünüyor ve paylaşıyorum.

Malthus’un Anderson’u kullanış tarzı tipiktir. Anderson, tahıl ihracına prim verilmesini, tahıl ithalinden vergi alınmasını savunuyordu; bunu toprak sahiplerine herhangi bir çıkar sağlama düşüncesiyle yapmamıştı, ama bu tür bir yasamanın “ortalama tahıl fiyatını indireceğine ve tarımdaki üretici güçlerin dengeli gelişimini güvenceye alacağına inandığı için yapmıştı. Malthus, Anderson’un önerisinin pratiğe geçirilmesini kabul etmiştir;

“Sanat ve Propaganda”ya İlişkin – Serkan Fırtına

Ayrıntı Yayınları tarafından sanat ve kuram dizisi içerisinde yayınlanan sanat ve propaganda ilişkisi üzerine gerçekleştirilmiş önemli bir yapıt “Sanat ve Propaganda”.
Çevirmeni Esin Hoşsucu’nun nitelikli çevirisi ise yapıtın anlaşılır olmasını sağlayan en önemli etken olarak göze çarpıyor.

Toby Clark’ın Sanat ve Propaganda adlı eseri beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Devrim Reform Hareketleri ve Modernite, İkinci bölüm Sanat Propaganda ve Faşizm, Üçüncü bölüm Komünist Devletlerde Propaganda, Dördüncü bölüm

‘Barış Çocukları’ adlı kitaba soruşturma

Kocaeli’de öğrencilerine Cebrail Sürücü’nün ‘Barış Çocukları’ isimli kitabını okutan öğretmene İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma açıldı. İzmit Nuh Çimento İlköğretim Okulunda 3. sınıfı okutan öğretmene, soruşturmanın bir velinin şikayeti üzerine açıldığı öğrenildi.

Soruşturmaya tepki gösteren veliler “Barış Çocukları” isimli çocuk kitabının 3. sınıf seviyesinde yazılmış, savaşın kötülüklerini ve barışın olumluluklarını anlatan içerikte olduğunu belirtti.

Pozitivizm – Kolektif

Bu dizi, felsefenin pratiksiz, pratiğin ise felsefesiz kılındığı; pratiksizliğe ve felsefesizliğe varıldığı günümüzde “insanlığın felsefi düşüncesinin büyük çizgisine bağlanmak” üzere, insanlığın bilimsel düşünce ve bilgi birikiminin gelişimini tarihsel süreci içinde ele alıp izleme çabasının bir ürünüdür.
Bu alanda daha derinlemesine ve ayrıntılı bir donanım edinmek isteyen okuyucuyla, materyalist ve diyalektik düşüncenin birikimlerini buluşturmayı amaçlayan dizi, aynı zamanda ülkemiz düşünce yaşamındaki

Lenin ve Halk Eğitimi – Nadezhda Krupskaya

Lenin ve Halk Eğitimi adlı bu kitap N. K. Krupskaya tarafından halk eğitimi ve politeknik eğitim konularının değişik yönleri ve detayları ile kaleme alınan ve sosyalist toplumun inşasında pedagojik eğitim ve aydınlanma çalışmaları, yeni nesillerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konuları üzerine yoğunlaşan makalelerinden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Krupskaya, Lenin’in halk eğitimine yaklaşımını değişik yönleriyle yansıtmakta ve sosyalizmin inşasında halk eğitiminin önemini vurgulamaktadır.

Sis – Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno (1864-1936): Gerek Aşk ve Pedagoji, Sis ve Tula Teyze romanları, gerekse en tanınmışı olan Yaşamın Trajik Duygusu gibi felsefi denemeleri düşünüldüğünde, Unamuno, 20. yüzyıl İspanyol yazınına damgasını vurmuş en önemli modern-klasiklerden biridir. I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıl yayımlanan ve yazarın en çarpıcı romanlarından biri sayılan Sis (1914) ise, Unamuno’nun ölümünden 70 yıl sonra nihayet İspanyolca aslından yapılan bir çeviriyle okurla buluşmaktadır. Yıldız Ersoy Canpolat; 19. ve 20. yüzyıl İspanyol romancılığı üstüne yayımladığı

Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları – Giorgio De Santillana

Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları adlı bu kitap, Leonardo da Vinci’den Thomas More’a, Machiavelli’den Erasmus’a, Galiei’den Copernicus’a, Luther’den Montaigne’e uzanan bir yelpazede insanın bilinç koşullarını kökten değiştiren düşüncelere ev sahipliği yapmış bir çağı, Rönesans’ı ilk elden tanıma olanağı sağlıyor.

Bu filozofların özlü biyografilerini de içeren kitap, okurun insanlık tarihinin anıtsal yapıtlarının birbiri ardınca üretildiği Rönesans dönemini

Arşivler