Suriyeli şair Adonis: ‘En kötüsü dini faşizm’

Arap dünyasının yaşayan en büyük şairlerinden Adonis, “Dini faşizm, bana göre faşizmlerin en kötüsü” diyor ve ekliyor: “Arap dünyasında Türkiye?nin imajı iyi değil. Türkiye?nin Suriye politikası da korkunç bir imaj yarattı. Türkiye Suriye?yi yok etmek isteyen barbarlara destek ve cesaret verdi.”

Asıl adı Ali Ahmed Said Eşber olan fakat bu isimle şiirlerini yayımlamayan yayınevlerine isyan edip şimdiki adını alan ve Arap dünyasının en büyük şairlerinden sayılan

Aksesuvar olarak Çocuk – A. Ömer Türkeş

Dünyanın ilk çocuk bayramı kutlamakla övünen bir millet olmakla birlikte, çocukların bakımı, büyütülmesi, eğitimi, iş yerlerinde maruz kaldıkları sömürü konularında yapılanların yetersizliği ortada. Bu yetersizlik ilk romanlardan başlayarak edebiyatı da kapsıyor.

Tanzimattan Cumhuriyete

Çocuklara yönelik ilk yayınlar Tanzimat döneminde, Osmanlı aydınlanmasının önemli isimlerinden Şinasi?nin La Fontaine çevirileriyle başlamış. Şinasi?nin ?Tercüme-i Manzume?(1859) kitabında yer alan ilk La Fontaine fablı

Yetişkinlerin Ulaşamayacağı Yerde Saklayınız – Doğuş Sarpkaya

Edebiyatta çocuk karakterler deyince aklımıza hemen çocuk kitapları ve onların efsane isimleri gelir: Alice, Küçük Prens, Küçük Kara Balık, Fedor Amca? Sıradan hayatı parçalamayı göze alan bu çocukların hepsi varolan dünyanın dışına taştıkları için çocukluk kahramanlarımız olmuşlardır. Büyüdüğümüzde ise yavaş yavaş uzaklaşırız onlardan. Okul, iş, kredi kartı borcu, buzdolabı taksiti derken kendi çocukluğumuzla savaştığımızı anlamayız bile. Yaşadığımız hengamenin içinden kafamızı kaldırmadan yaşamamızın sebebi çocukluğun masumiyetinden korkmamızdan mıdır?

Araf?ın İşgali – Özcan Özen

Tanrı demokrat değildir ve tatile çıkmaz.
Oysa biz ölümlülerin her ikisine de ihtiyacı var. Tanrı ve makamı, kısaca tanrısal olar her şey tanım gereği demokratik olamaz. Demokrasi, Tanrı ve onunla ilişkisi olan, yani onun seçtikleri insanların değil arta kalanların, Demos?un ihtiyacı ve talebidir. Ama bu, Tanrı ve doğuştan (Allah vergisi) ayrıcalık sahibi olanlar ile Demos arasında eşitlik sağlanması basitliğine indirgenemez. Amaç adaletin sağlanmasıdır; eşit olmayanlara eşit davranarak en büyük eşitsizliği, Tanrı?nın bile öngörmediği bir eşitsizliği yeryüzünde egemen kılmak değildir. Demokrasi,

Marksist Öğreti – Vladimir İlyiç Lenin

Marksizmin temelleri, başlıca kavramları, sınıf mücadelesi bakımından önemi, yanlış anlaşılan kimi özellikleri hakkında Lenin’in kaleminden çıkmış bir dizi makaleden oluşan bu kitap, “yeni başlayanlar” için olduğu kadar, “derinlere inmek” isteyenler için de bir başvuru kaynağıdır. Tarihsel materyalizm, diyalektik, sınıf mücadelesi teorisi, Marksist ekonomi öğretisi, sosyalizm, proletaryanın sınıf mücadelesi taktikleri hakkında son derece yoğun bir özet içeren “ansiklopedik tarzda” yazılmış makalelerin yanı sıra, Marx ve Engels’in biyografilerine yer veriliyor.

Demokratik Devrim Kavgası (Taner Timur ile Söyleşi) – Kansu Yıldırım

2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 32. İstanbul Kitap Fuarı?nın Onur Yazarı Prof. Dr. Taner Timur?un çalışmaları, eserleri ve yaşamı hakkında bir sergi düzenlenecek. Prof. Dr. Timur, BirGün Kitap Eki’ne verdiği röportajda Gezi direnişinin analizini yaptı

Türkiye’de Gezi süreci ile birlikte yeni bir politika tarzı veyahut mevcut politik yapıların yenilenmesi gerektiğine dair çeşitli görüşler dile getirildi. Özellikle Haziran direnişini izleyen günlerde sokağa dökülen kitlenin, forumlarda konuşan aktivistlerin söylemlerinde bu talepler, farklı biçimlerde formüle edildi. Sizce “yeni bir politika” ifadesi ne anlama gelmektedir? Sosyalist teori ve pratikte karşılık buldu mu?

Gezi Ruhu ve Politik Teori – Murat Özbank

?Kendi iradesini temsilcisi olduğu eşit ve özgür insanların ortak iradesine uydurmayı değil, onların ortak iradesini kendi iradesine tabi kılmaya çalışan ve bu amaçla kontrolündeki şiddet araçlarını kullanan politik liderler için, politik kuramcıların Aristoteles?ten beri kullandığı bir tanım vardır ki Arendt de aynı tanımı kullanır: tiran.?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü?nde siyaset kuramı içerikli dersler veren Murat Özbank?ın kaleme aldığı Gezi Ruhu ve Politik Teori, Haziran 2013?te tüm Türkiye?de yaşanan olayların politik ruhunu yansıtarak, o ruha kavramsal, düşünsel bir dil kazandırıyor.

İnsandan Kaçan – Moliere

Molière [Jean-Baptiste Poquelin] (1662-1673): Clermont Koleji’nde Latin ve Yunan dili ve edebiyatı dersleri aldı. Hukuk öğrenimi yaptı, bir süre sonra barodan ayrıldı. Oyunlarında insan gerçekliğini hayranlık verici bir derinlikle sergiledi. Klasik Fransız komedyasının kurucusu kabul edilen Molière, tiyatroda trup yöneticisi ve oyuncu olarak da çalıştı. 1666 yılında Palais-Royal’de sahnelenen İnsandan Kaçan isimli oyun, Molière’in toplum ve birey arasındaki ilişkiyi en derinlikli şekilde işlediği oyunudur. Yazar, bu eserinde XIV. Louis dönemi Fransa’sında saray ile kent arasındaki ilişkileri işlerken, sarayın kıymet verdiği yalancı kibarlıkları,

Exile, İltica ve Yirmi Beşinci Saat* – Adil Okay

?umutların tükendiği yerde / yeni hayatlar / dünyalar üstümüze yağar / telefonda dil dolaşırdı / zorlama ?merhaba?larla / dudağın ucuyla ?nasılsın?lar / öpmeden ?öptüm?ün yapaylığı / açtıkça açardı arayı / geç bunları / geçtim / peki ben kime beddua edeyim.?
Exile: Sürgün, iltica, mülteci. Yani her daim ölüme komşuluk hali? Sürgündaşım Temel Demirer?in ifadesiyle: ?Ölüm; canlı bir bedenin, ardında yankısız boşluklar bırakarak bu dünyadan çekip gitmesidir. Bedenini alıp