Post-Yapısalcılık Nedir? – Serkan Fırtına

Post-Yapısalcılık, Suaussure’ün temellerini attığı yapısalcı dilbilime bir karşı çıkış olarak kendini göstermiştir.
Sarup Post-yapısalcılık ve Postmodernizm adlı yapıtında, Derrida, Foucoult, Lacan, daha yakın dönemde ise, Deleuze, Guattari, Lyotard ve son olarak Baudrillard’ın düşüncelerini inceleme altına alır.
Bu sayılan isimlere ek olarak, üç Fransız feminist olan, Kristeva, Cixous ve Irigaray’ın düşünceleri post-yapısalcı açıdan incelenir.

Kapital’i Sahnelemek – Fredric Jameson

Her kriz, küresel kapitalizmin yapısının, ona yön verdiğini iddia edenlerin de kavrayışlarını aştığını gösterirken, Marx’ın Kapital’ini yeniden gündeme getiriyor. Kendi çelişkilerini ve krizlerini, ancak bunları genişletme yoluyla “aşan” bu karmaşık varlığı resmetmeye girişen Marx, eserini inşa ederken incelediği yapıya ayak uydurur: Sermayenin her öğesinin kendi içinde bir problem olarak ele alındığı, ortaya çıkartılan her karakteristik özelliğin çözülmesi gereken başka bir bulmacaya dönüştürüldüğü,

Vergilius’un Ölümü – Hermann Broch

20. yüzyılın en büyük yazarlarından Avusturyalı yazar-filozof Hermann Broch’un başyapıtı olan ve “neredeyse çevrilemezliği” ile ünlenen Vergilius’un Ölümü Türkçede.

Broch’un 1935 yılında yazmaya başladığı Vergilius’un Ölümü, batı edebiyatında ve roman düzleminde sanata yöneltilmiş en temel ve aynı zamanda en acımasız sorgulamalardan biridir. 1945 yılında yayınlanışından kısa bir süre sonra edebiyat dünyasında büyük bir ilgi uyandıran ve 20. yüzyıl edebiyatının

Şiirin Dili Anadil – Ataol Behramoğlu

‘Şiirin Dili Anadil’de, Ataol Behramoğlu’nun Türkiye ve dünya şiiri ve şairleri üstüne kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Yunus, Kaygusuz Abdal, Namık Kemal ve Tevfik Fikret’ten günümüzün genç şairlerine kadar, yüzlerce yıllık Türkiye şiirinin birikimi bu kitapta okuyucuyu karşılıyor. Yine Dante ve Hugo’dan, Marti, Eluard, Ritsos ve Neruda’ya, dünya şiirinin önemli isimlerinden seslenen kitap, şiirin evrensel coğrafyasına ve seyrine de odaklanmış oluyor. ‘Ustalardan Günümüze’, ‘Şiirin Dili-Anadil’, ‘Günümüz Şiirinden’ ve ‘Dünya Şiirinden’ başlıklı bölümlerden oluşan kitap,

Bitmeyen Sınavlar Yaşanmayan Hayatlar (Eğitimde Paradigma Değişimi) – Derya Keskin

Derya Keskin tarafından kaleme alınan ve Dipnot tarafından yayımlananan kitapta, sınavların, toplumsal fayda yaratması beklenen eğitimi nasıl soluksuz bıraktığı inceleniyor. Özelleş(tir)me, bireyselleş(tir)me, metalaşma ve rekabet mekanizmaları üzerinden eğitimdeki paradigma değişikliğinin izi sürülüyor.
Bu kitapta anlatılanlar bu ülkede yaşayan hemen herkesin hikayesidir.

Okulda son zilin çalmasıyla birlikte çocukların evlerine koşturduğu, önlüklerini bile çıkarmadan sokaklara çıkıp oynadıkları

Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi? – William Sheridan Allen

Tarihçi, W. Sheridan Allen’in bu çalışması, Nazi felaketinin gerçekleştiği bir çağda yaşamış, ama bu dehşetin şaşkınlığını üzerinden atamamış, “uygar” bir çağda böyle insanlıkdışı bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini anlayamamış olanlar için kıymetli bir çaba sergiliyor ve “akla hayale sığmaz” bir şeyi anlaşılır kılmaya çalışıyor. Nazizm gerçeğine küçük bir mercekten, “Northeim” isimli küçük ve sıradan bir Alman kasabasının gerçeğinden bakarak, faşizmin günlük yaşam içinde hafif hafif duyulan ayak seslerinin nasıl korkunç bir gümbürtü haline aldığını; insanları, demokrasiyi ve yanı sıra

Faşist İdeolojinin Doğuşu – Zeev Sternhell, Maia Asheri, Mario Sznajder

İsrail’li bir tarihçi ve dünyanın önde gelen faşizm uzmanlarından biri olan Zeev Sternhell’in en önemli çalışmasıdır Faşist İdeolojinin Doğuşu. Sternhell bu kitapta faşist ideolojinin köklerini ve faşist hareketin gelişimini büyük bir titizlikle irdeliyor ve tam bir soyağacı çıkarıyor. Bunu yaparken, gerçek beşiği dediği Fransa’daki doğumundan, İtalya’da, 1914′ten itibaren milliyetçiler ve fütüristlerle birleşip çiçeklenişinin izinde, sırtını dayadığı toplumsal mitler, yarattığı psikolojik ve ahlaki zıtlıklara kadar, faşizmin bütün gelişim aşamalarını gözler önüne seriyor.

sgk