Marx, Ricardo ve Malthus – Suat Kamil Aksoy

Thomas Robert Malthus

Marx artı değer teorileri başlığı altında yazdığı metinlerde Malhthus ve Ricardo örnekleri üzerinden kendi ahlaki tutumunu ortaya koyuyor. Yararlı olacağını düşünüyor ve paylaşıyorum.

Malthus’un Anderson’u kullanış tarzı tipiktir. Anderson, tahıl ihracına prim verilmesini, tahıl ithalinden vergi alınmasını savunuyordu; bunu toprak sahiplerine herhangi bir çıkar sağlama düşüncesiyle yapmamıştı, ama bu tür bir yasamanın “ortalama tahıl fiyatını indireceğine ve tarımdaki üretici güçlerin dengeli gelişimini güvenceye alacağına inandığı için yapmıştı. Malthus, Anderson’un önerisinin pratiğe geçirilmesini kabul etmiştir;

?Sanat ve Propaganda?ya İlişkin – Serkan Fırtına

Ayrıntı Yayınları tarafından sanat ve kuram dizisi içerisinde yayınlanan sanat ve propaganda ilişkisi üzerine gerçekleştirilmiş önemli bir yapıt ?Sanat ve Propaganda?.
Çevirmeni Esin Hoşsucu?nun nitelikli çevirisi ise yapıtın anlaşılır olmasını sağlayan en önemli etken olarak göze çarpıyor.

Toby Clark?ın Sanat ve Propaganda adlı eseri beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Devrim Reform Hareketleri ve Modernite, İkinci bölüm Sanat Propaganda ve Faşizm, Üçüncü bölüm Komünist Devletlerde Propaganda, Dördüncü bölüm

?Barış Çocukları? adlı kitaba soruşturma

Kocaeli?de öğrencilerine Cebrail Sürücü?nün ?Barış Çocukları? isimli kitabını okutan öğretmene İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma açıldı. İzmit Nuh Çimento İlköğretim Okulunda 3. sınıfı okutan öğretmene, soruşturmanın bir velinin şikayeti üzerine açıldığı öğrenildi.

Soruşturmaya tepki gösteren veliler ?Barış Çocukları? isimli çocuk kitabının 3. sınıf seviyesinde yazılmış, savaşın kötülüklerini ve barışın olumluluklarını anlatan içerikte olduğunu belirtti.

Pozitivizm – Kolektif

Bu dizi, felsefenin pratiksiz, pratiğin ise felsefesiz kılındığı; pratiksizliğe ve felsefesizliğe varıldığı günümüzde “insanlığın felsefi düşüncesinin büyük çizgisine bağlanmak” üzere, insanlığın bilimsel düşünce ve bilgi birikiminin gelişimini tarihsel süreci içinde ele alıp izleme çabasının bir ürünüdür.
Bu alanda daha derinlemesine ve ayrıntılı bir donanım edinmek isteyen okuyucuyla, materyalist ve diyalektik düşüncenin birikimlerini buluşturmayı amaçlayan dizi, aynı zamanda ülkemiz düşünce yaşamındaki

Lenin ve Halk Eğitimi – Nadezhda Krupskaya

Lenin ve Halk Eğitimi adlı bu kitap N. K. Krupskaya tarafından halk eğitimi ve politeknik eğitim konularının değişik yönleri ve detayları ile kaleme alınan ve sosyalist toplumun inşasında pedagojik eğitim ve aydınlanma çalışmaları, yeni nesillerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konuları üzerine yoğunlaşan makalelerinden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Krupskaya, Lenin’in halk eğitimine yaklaşımını değişik yönleriyle yansıtmakta ve sosyalizmin inşasında halk eğitiminin önemini vurgulamaktadır.

Sis – Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno (1864-1936): Gerek Aşk ve Pedagoji, Sis ve Tula Teyze romanları, gerekse en tanınmışı olan Yaşamın Trajik Duygusu gibi felsefi denemeleri düşünüldüğünde, Unamuno, 20. yüzyıl İspanyol yazınına damgasını vurmuş en önemli modern-klasiklerden biridir. I. Dünya Savaşı?nın başladığı yıl yayımlanan ve yazarın en çarpıcı romanlarından biri sayılan Sis (1914) ise, Unamuno?nun ölümünden 70 yıl sonra nihayet İspanyolca aslından yapılan bir çeviriyle okurla buluşmaktadır. Yıldız Ersoy Canpolat; 19. ve 20. yüzyıl İspanyol romancılığı üstüne yayımladığı

Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları – Giorgio De Santillana

Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları adlı bu kitap, Leonardo da Vinci’den Thomas More’a, Machiavelli’den Erasmus’a, Galiei’den Copernicus’a, Luther’den Montaigne’e uzanan bir yelpazede insanın bilinç koşullarını kökten değiştiren düşüncelere ev sahipliği yapmış bir çağı, Rönesans’ı ilk elden tanıma olanağı sağlıyor.

Bu filozofların özlü biyografilerini de içeren kitap, okurun insanlık tarihinin anıtsal yapıtlarının birbiri ardınca üretildiği Rönesans dönemini

Haftalık Mizah dergisi Uykusuz, REDHACK’in elde edip yayınladığı belgeleri kapağına taşıdı.

Psikiyatrist olarak oynadığım rol sırasında söylemiş olduğum bir şeyin, bu sanrılı, sessiz kadını normal bir insan gibi konuşturmuş olmasından kasıntı duymalıydım. elbet okula gitmiş, kitaplar okumuş, sınavlardan başarıyla geçmiştim ama imdi sahih dünyada doktoru oynuyordum ve bir hastayı nitekim düzeltmiştim. Ne yazık ki söylediklerimden araç kasko değeri sorgulama hangisinin işe yaradığını bilmiyordum. sökel bardağı uzatıp, dedi. O anda kızı konuşturan şeyin söylediğim değil, yaptığım bir şey; elan çıplak hatırlatmak icabında ?portakal suyu? olduğunu anladım. Verdiğim bir bardak portakal yayılma kızın garip davranışına neden olan şeyin anahtarıydı.

dem şekeri düşen hasta, iveğen hipoglisemi yaşıyordu. Hastanın sayrılarevi gömleğinin küçüklüğünden rahatsız olduğunu nüans edince doktor önlüğü getirmesini istedim. Judy kızın giyinmesine bağış ederken güvenlik görevlileriyle odadan çıktım. Elimde bir bardak henüz portakal suyuyla art döndüm ve sökel tsk askerlik sorgulama onu içerken ben bile sedyenin yanındaki sandalyeye oturdum. Hastamız şimdi elan sakindi. Ona bir posta daha adımın olduğunu söyledim ve kendisiyle alakalı sorular sordum. İsmi yaşındaydı ve ailesinin işlettiği pastanenin üzerindeki evlerinde yaşıyordu.

Bir yandan nim zamanlı garsonluk yapıyor, bir yandan da hilecilik dersleri alarak, rol verildiğinde sahneye çıkıyordu. Sanrının nedenini daha yeğin hissetmek için sohbeti uzattım. hastalığın var mı?? dedim Çünkü bu kısımlar hastaneye getirildiğinde sabuklanma içindeydin. Sokaklarda anlamsızca konuşarak dolanıyordun ve az evvela portakal suyunu içtiğinde kendine gelebildinakarsu ahmak diyabetim yüzünden yine. anlaşılan insülin iğnemi yapmadan mukaddema ehliyetli kahvaltı etmedim araç muayene ücretleri İnsülinimi her devran çın alamıyorum, o yüzden mabeyin silsile tipografi dönüyor, terliyorum? dedi. ?Ne zamandır var diyabetin?? ?Bir sene kadar evvel öğrendim.? Diyabetiklerin vücudu yeterince insülin üretemez. İnsülin kandan şekeri alarak enerji için hücrelere gönderen tabii bir beden hormonudur. benibeşer bir yemekten sonra yeterli miktarda şeker veya karbonhidrat sindirmeden kendisine gereğinden şu denli insülin enjekte ederse kanındaki glikoz düzeyi aniden düşüşe geçebilir. şeker hastalığı beynin temel erke kaynağı olduğundan sürüklemişti.

Leman dergisi 16 Ocak 2013 tarihli sayısında Ağır Roman’ın intihar eden yazarı Metin Kaçan’ı kapağına taşıdı…

Leman dergisi 16 Ocak 2013 tarihli sayısında Ağır Roman’ın intihar eden yazarı Metin Kaçan’ı kapağına taşıdı…
“Zaman 4’e ayrılır; Şimdi ki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman ve benim istediğim zaman” Metin Kaçan

Leman Dergisi’nin 16 Ocak 2013 tarihli kapağı: