Gramsci, Freire ve Yetişkin Eğitimi (Dönüştürücü Eylem Fırsatları) – Peter Mayo

Bu kitap, radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve radikal yetişkin eğitimi alanında en çok referans alınan iki büyük duayen olan Antonio Gramsci (1891-1937) ve Paulo Freire (1921-1997) üzerine karşılaştırmalı olarak yapılmış bir araştırmadır. Bu kitapla, Gramsci ve Freire’nin radikal yetişkin eğitimi açısından daha anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir hale gelecektir.

Peter Mayo’nun bu çalışması Dönüştürücü Yetişkin Eğitimi Kuramının gelişimine ciddi bir katkıda bulunmuştur. Beş dile çevrilen elinizdeki bu kitap, radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve dönüştürücü yetişkin eğitimiyle ilgilenenler için temel bir yapıt niteliğindedir.

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 1 – 2 / John Perkins ‘Demokrasi mi, Şirketokrasi mi?’

ABD’li yazar John Perkins, `Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları’ (Confessions of an Economic Hit Man) adlı kitabını yayınlatmakta güçlük çekmiştir. Perkins, 1 ve 2 bölüm olarak yayınladığı kitabını, ABD’de 24 yayınevinin yayımlamaya korktuğunu, her seferinde tehditlerle vazgeçirildiğini belirtmiştir. Ülkemizde de 2005 yılında yayınlanan kitapta, uluslararası sermayenin özellikle geri kalmış ülkeleri nasıl soyduklarına dair çarpıcı açıklamalara yer verilmiştir. Perkins, uluslararası ağda üst düzey ekonomist olarak çalışmış ve vicdanının sesine kulak vererek istifa edip bu kitabı kaleme almıştır.
Yazar kendisinin bir ekonomik tetikçi (Economic Hit Man) olduğunu söyledikten sonra, bunun ne anlama geldiğini açıklıyor ve sömürü mekanizmalarının nasıl işlediğini gözler önüne seriyor:

Che’li Anılar – Fidel Castro ?Che?yi hâlâ rüyamda görüyorum?

Kuşkusuz, bir insan ve bir devrimci olarak Che Guevara hakkında yazmak söz konusu olduğunda, bunu, Latin Amerika?nın çehresini birlikte değiştirdikleri Fidel Castro?dan daha iyi yapacak başka bir isim düşünülemez. İşte bu kitap, kendisiyle 1987 yılında yapılan bir röportajda, ?Che?yi hâlâ rüyamda görüyorum? diyen Castro?nun, büyük bir tarihi ortaklık yaptığı Ernesto ?Che? Guevara de la Serna?ya dair anılarından oluşuyor. Castro?nun Che?yle ilgili konuşmaları, röportajları ve yazılarından oluşan kitap, hem kendisini hem Che Guevara?yla arasındaki bağı hem de Küba?nın ilginç siyasal deneyimini anlamak açısından önemli ayrıntılar barındırıyor.

‘Fidel, Şu anda aklıma çok şey geliyor. Seninle Meksika’da Kübalı devrimcinin evinde tanışmam, bana sizinle gelmemi

Küresel Parlama Noktaları / Emperyalizme ve Neoliberalizme Karşı Tepkiler – Leo Panitch ve Colin Leys

?Küresel Parlama Noktaları?, 1964 yılında kurulan Social Register dergisinin 2008 yılı seçkisinden oluşuyor. Kitap, Ortadoğu ve Latin Amerika örneklerinden hareketle, emperyalizmle neoliberalizme karşı gösterilen tepkinin güncel ?parlama noktaları?nı yaratan siyasî kuvvetleri analiz ediyor. Siyasi bir öğreti olarak İslamcılığın çeşitli biçimleri; Pakistan ve Türkiye üzerinden din-siyaset ilişkisi; Venezüella, Bolivya, Meksika ve Arjantin?deki neoliberalizme karşı direniş ekseninde 21. yüzyıl sosyalizminin olabilirliği; Doğu Avrupa, Fransa ve ABD?deki neoliberalizm ve emperyalizme karşı direnişler, metinlerin odaklandığı konular.

Önsöz / Leo Panitch ve Colin Leys
Socialist Register dergisinin 1964?te kurulmasını takip eden yaklaşık yirmi yıl süresince, yani her sayıda belli bir konunun ele alınmasının kararlaştırıldığı 1980?lere gelinceye değin,

Bir Paris Semtinin Tüketilme Denemesi – Georges Perec

Georges Perec deneysel bir metin yazmaya karar verir. Paris’in kilisesi ve çeşmesiyle ünlü Saint-Sulpice meydanındaki kafelerde üç gün belli saatlerde oturup gördüğü her şeyi not eder. Otobüslerden güvercinlere, tanıdık yüzlerden Japon turistlere Saint-Sulpice meydanından geçen her nesneyi ve kişiyi dikkat çeken özellikleriyle yazar. Günlük hayatın durağanlığını ve heyecanını yansıtan bu metinde hiçbir şey olmadığını düşündüğümüz anlarda olanları anlatır Sıradan görünen hayatın sıra dışı anlarını sözcüklerle, seslerle ve harflerle oynayarak kaybeden Perec, hayatın nasıl farklı okunabileceğini

Marksist Pratik Materyalizm (Post-Öznelci Felsefenin Ufku) – Wang Nanshi, Xie Yongkang

Elinizdeki kitap, Marksist felsefenin tarihsel gelişiminde yeni bir aşamaya işaret etmektedir. Dar anlamıyla ele aldığımızda, Marksist felsefe, işçi sınıfı ve sömürülen çalışanların, kapitalizmi aşıp kendileri ile birlikte, tüm insanlığı özgürlükler dünyasına -komünizme – “bireylerin, tam kapsamlı ve çok yönlü özgür gelişiminin, tüm toplumun özgürce gelişiminin ön koşulu olduğu, bir topluma” dönük özlem ve mücadelelerine ışık tutan bir düşünsel duruş noktasıdır. Bu nedenle, Marksist felsefe, sadece işçi sınıfının iktidarda olduğu ülkelerdeki üstyapı alanında değil, çalışan sınıflara dayanan Marksist partilerin düşünsel yapısında da kilit bir önem taşımaktadır.

Politik Film (Üçüncü Sinema’nın Diyalektiği) – Mike Wayne

Üçüncü Sinema, Üçüncü Dünya’da ortaya çıkmış olsa da coğrafyayla tanımlanan bir sinema değildir; öncelikle sosyalist perspektifiyle tanımlanan bir sinemadır; toplumsal ve kültürel özgürleşmenin sinemasıdır.

Bu kitapta, Mike Wayne, Üçüncü Sinema’nın, çağdaş film uygulamaları ve kültürleriyle ilişkili en önemli tartışmaların merkezinde yer aldığını öne sürüyor. Üçüncü Sinema, sinemaya dair ufkumuzu genişletiyor. Wayne Üçüncü Sinema kuramını, Üçüncü Sinema’nın Birinci Sinema (egemen, ticari) ve İkinci Sinema (sanat sineması, auteur sineması) ile olan diyalektik ilişkilerini inceleyerek

50 Soruda Yaşamın Tarihi – Deniz Şahin

Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda” dizisinin yedinci kitabı olan 50 Soruda Yaşamın Tarihi’nde, İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Şahin, canlılıkla ilgili temel bilgileri vermenin yanı sıra, evrenin tarihini canlılık bağlamında yeniden kuruyor.

Yazarın, canlılıkla ilgili oldukça geniş bir bilimsel bağlamda ilerlerken geçtiği kimi sorular şöyle:
Yaşamın organizasyonu nasıldır? Arsenik seven bakteriler: Yaşamın biyokimyasının tanımı değişiyor mu? Hücrenin yapısı nasıldır, hücrede bilgi akışı nasıl olur? Canlılar nasıl çeşitlenmiştir? Evrim kuramı ile ilgili yanlış bilinen noktalar nelerdir? Evrende yaşam nerelerde ortaya çıkabilir? Dünya dışında yaşam var mıdır? Evren nasıl

Türkiye Okuma Kültürü Haritası – Metin Celâl

Ülkemizde okuma alışkanlığı üzerine ciddiyetle yapılmış araştırmalar pek yoktur. Hele devlet katında böyle bir ilgiye hiç rastlayamayız. O nedenle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan Türkiye Okuma Kültürü Haritası araştırması, türünde bir ilk. Araştırma ülkemizdeki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi açısından çok önemli verilere ulaşmamızı sağlıyor.

Ülke çapında, okuma alışkanlıklarının yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, coğrafi konum ve gelir durumu, anne-babanın eğitim seviyesi, kütüphane kullanım oranı gibi değişkenlerle ilişkisi araştırılmış.