Sokağın Kuyruğu – Fadime Uslu

Bu kitapta sokaklarda yaşayan bir grup kedinin ilginç serüvenlerini okuyacaksınız. Potos, Boncuk, Çapkın ve Kartopu, mahalle sakinleri ve en yakın dostları Karga Kogi ile de çok iyi arkadaştırlar.

Mahallenin günlük hayatı içinde yaşam mücadelesi verirlerken, kendi dünyalarını, kişiliklerini de korumayı bilirler.
Onların bu örnek yaşam biçimleri biz çocuklar için de öğretici derslerle doludur.

Bu kitapta okuyacağınız sokak kedilerinin

Elfabeya Kurdi – Celadet Ali Bedirxan

“Elfabêya Kurdî” a Celadet Bedirxan ji nû ve çap bû

Kitêba “Elfabêya Kurdî” a Celadet Alî Bedirxan ku kitêba duyemîn a weşanên Hawarê bû, ji nû ve di nav weşanên Avesta de çap bû. Celadet Alî Bedirxan, di pêşgotina kitêbê de wiha dibêje: “Bi şeş hejmarên Hawarê ên pêşîn me bin rûpelên elfabê belav kiri bûn. Bi wan rûpelan me hîmê Elfabeya Kurdî didanî û ji xwenda û zanayên kurdan, fikrên wan liser elfabêyê pirsiyar dikirin. Ji ber wan rûpelan sed û pêncih dest ma bûn. Min dil ne kir ko ew rûpelên ha winda bibin. Min ew dane hev û çend rûpelên din bi ser xistin, û pê kitêbokek hate pê. Ev kitêboka ha, bîra Elfabêya Kurdî a pêşîn e ko nifşên dawîyê lê fedkirin û pê bizanin ko pêşiyên wan di çi tuneyiyê de elfabêya pêşîn da bûn çap kirin.

Muhalif siteler susturulmak mı isteniyor?

Sol / ilerici / emekten yana / muhalif yayın çizgisine sahip siteler (sol.org.tr, demokrathaber.net, sendika.org, bianet.org, birgun.net, firatnews.org) son birkaç gündür sanal saldırılara uğramaktadır. Sitelere yönelik saldırıların birbiri ardından gelmesi, saldırıların planlı ve sindirme maksatlı olduğu yönünde olduğu görülmektedir. İlerici aklın ve düşünce üretiminin merkezleri olan internet sitelerine yapılan saldırıları kınıyoruz.
Derlediğimiz daha fazla bilgi aşağıda yeralmaktadır.

Sosyalist Alternatif / Gerçek İnsani Gelişim – Michael Lebowitz Michael Lebowitz

Michael Lebowitz?e göre ?iyi bir toplum, insani potansiyelin tam bir gelişimine olanak sağlayan toplumdur?. Kısa, berrak ve anlaşılır bu kitapta Lebowitz, böyle bir toplumun mümkün olduğunu ikna edici bir şekilde ileri sürüyor. Kapitalizmin bu iyi toplum kavramından ne kadar uzak olduğu, temel özelliklerinin üstünkörü bir şekilde incelenmesiyle bile görülebilir. Kapitalizmde öncelik tanınan, insani gelişme değil nüfusun küçük bir azınlığınca el konulan kârlardır. Kâr ile insani gelişme arasında bir çatışma söz konusu olduğunda öncelik kârdan yana olur. Bunu işsizlere, geçici işlerde didinip duranlara, hastalara ve sakatlara, yoksullara ve mahkûmlara sorsanız

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İçin İmza Kampanyası. Destek Verelim!

Onur?umuzu Savunuyoruz. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Soruşturuluyor. Yargılanmak ve Susturulmak İsteniyor.
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na imzanızla destek olmak için tıklayın

Bir bilim insanı, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu soruşturuluyor.

Ne için? İnsan, hekim ve akademisyen olarak topluma karşı temel görevini yerine getirdiği için?

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır Kocaeli bölgesinde yaşanan ciddi çevre ve sağlık sorunları ile uğraşmaktadır.

2005 yılında ?Endüstri Yoğun Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilovası Örneği? isimli çalışmasının sonuçlarını yayınladı ve kansere bağlı ölümlerdeki aşırılığı gözler önüne serdi.

Fırtınalı Yıllarda İbrahim Kaypakkaya / “Bilinmeyen” Yazılar – Ethem Direhşan

Kaypakkaya’nın hiç de hak etmediği “ignorasyon”a karşı, hasbel kader katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır.
Kitabın derleniş amacı, salt bir belgesel olmayı gütmemektedir. Bunun da ötesinde amaç, Kaypakkaya’nın devrimci mücadeleye “ilk” başlangıcından, öldürüldüğü tarihe kadar kat ettiği güzergah hakkında özellikle, yeni devrimci nesillere bir ipucu vermektir. Dolayısiyle, derlenen yazılar bir anlamda Kaypakkaya’nın “bilinmeyen” yazılarıdır.
60’lı yılları araştırmak, devrimci geçmişimizin güzel ve doğru değerlerini, Sol’un da “resmi tarih”ine hapis olmadan inceleyip, bulup ortaya çıkartmak

İbo / İbrahim Kaypakkaya – Turhan Feyizoğlu

Kitap, kendi tarihlerini yaşayan genleri anlatmaktadır.

Onlar, herşeyi ilk baştan öğreniyorlardı. Toplumun çıkarlarını en önde düşünüyorlardı. Yaş ortalamaları yirmi idi. Hayatlarını ortaya koymaktan bir an olsun çekinmediler.

İşte bu kitap, onların yaşadığı evlerde, kampüslerde, kantinlerde, kütüphanelerde, sinemalarda, sokaklarda, fabrikalarda, tarlalarda, dağlarda, ceezaevlerinde; kısaca hayatlarının geçtiği yer yerde izleri sürülerek hazırlanmış, Deniz ve Mahir’den sonra o süreci anlatan üçüncü kitaptır.

Dergiler ve Anadolu Dergiciliği Üzerine – Müslüm Kabadayı

Lise bilgilerimizle bizde Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan edebi topluluğa Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) dendiğini hemen hatırlarız. İlk beyanname yayımlayan topluluğun da Fecr-i Aticiler olduğunu? Osmanlı dönemi aydınlanma hareketlerinin merkezi sayılan Selanik?te çıkan Genç Kalemler?den de haberdarızdır. Peki, 115 yıl öncesine dayanan bu bilgilere kavuşan insanların ne kadarı bu dergilerin hangi koşullarda, nasıl çıkarıldıklarını merak edip öğreniyor?

Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı (Türkiye’de Tarım Çalışmaları ve Köylülük Üzerine Gözlemler) – Metin Özuğurlu

Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı (Türkiye’de Tarım Çalışmaları ve Köylülük Üzerine Gözlemler) adlı bu çalışma, Türkiye tarımının yapısal dönüşümünü, küçük köylülüğün farklılaşması sürecine odaklanarak açıklamayı konu almıştır. Çalışma küçük köylülüğün, kendisini farklılaştıran çağdaş dinamikler karşısında sahip olduğu ve sergilediği direnme ve uyum mekanizmalarını sorunsallaştırarak giriştiği incelemesini iki eksende sürdürmüştür. İlki, tarımı konu alan akademik/bilimsel bilgi üretimi ve bilgi birikiminin iki bibliyografik veri tabanına dayalı nicel analizidir. Bu yolla, sosyolojik tarım çalışmalarındaki geçmiş ve bugün bağlantısı kurulmaya çalışılmış ve kritik kimi önermeler geliştirilebilmiştir. İkinci eksen, ürün türüne göre amaca dönük seçilmiş 10 ile bağlı 24 köyde sürdürülen saha çalışmasına yaslanmıştır.