Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Mitolojik ve Masalsı Ögeler*

Ece AyhanÖzet: Mitoloji, hem Batı edebiyatında hem de Türk edebiyatında şairlerin yer yer yöneldikleri bir alandır. Yalnızca klasik şairlerin değil, kimi modern şairlerin de bu alanın verimlerinden yararlanarak şiirsel anlatımlarına bir tür zenginlik kazandırdıkları görülür. Kuşkusuz, mitolojik ögeler gibi masalsı ögeler de şiirsel imgelem için yeni açılım olanakları sunar. Çağdaş Türk şiirinde bu ögeleri şiirlerine taşıyan adlardan biri olan Ece Ayhan, onları kendine özgü bir tarzda işlemesiyle dikkati çeker.

Orhan Kemal’in gözünde Nâzım Hikmet

Nazım Hikmet ve Orhan Kemal(…)“Hapishanede çehrelerini sık sık görmeye mecbur olduğumuz bir topluluk var, kravatlı, bey ıskartası, muhasip, kasadar –hakaret olsun diye veznedar demiyorum- kâtip, tahsildar, maliye memuru, ne bileyim ben, bu çeşit “Küçük burjuva”lar. Bunların karakterleri malum: Hem kel, hem fodul. Bütün hareketlerinden, sözlerinden kendini beğenmişlikleri akar. Mesela Nâzım Hikmet’e bunlardan birisi der ki:

Ksantos’un onurlu direnişi kitaplaştı

Likya üzerine önemli araştırma ve kazı çalışmalarına imza atan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik, milattan önceki yüzyıllarda Fethiye ile Antalya arasında uzanan sahil şeridindeki özellikle dağlık, ulaşılması ve ele geçirilmesi güç bölgelerde kentler kuran Likyalılara dair kapsamlı kitap hazırlıyor.

Kesap: “Güzelev”in Yakıldığı Yer – Müslüm Kabadayı

Cacius, madenler dağı olup Zeus’u ve Avrupa’yı zirvesinde konaklatmış; tepesinden uçan kartalla Antakya’nın kuruluşuna vesile olmuştur. Mitolojide böylesine önemli yeri bulunan bu dağın adının, Şam’a da kol kanat geren Cebel-i Kasiyun’la (Kasiyun Dağı) ilişkili olduğu söylenir.

Cacius’a Araplar “Cebel-i Akra”, Türkler de “Keldağ” derler. Her damarında nice öykülerin yaşandığı bu dağın güneydoğu eteklerinde kurulan Kesap; gerek çam, çınar, harnup, meşe ağaçlarının süslediği

Game Of Thrones harita oldu!

Popüler dizi Game of Thrones için, Google Maps’i bile aratmayacak çok özel bir harita!

Game of Thrones, dünya çapında büyük ilgi gören bir dizi film olarak artık herkesin malumu. Game of Thrones’un öyküsüne konu olan hayali Westeros bölgesi de dizinin hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Şimdi Westeros için hazırlanmış bir dijital harita, dizi ve dizinin temeli olan romanlardaki pek çok detayı meraklılarına ulaştırıyor. Google Maps’i andıran bir tasarımla hazırlanan Westeros haritası,

Büyük Buhran’ın uzak akrabaları

Schivelbusch, faşist-totaliter rejimlerle, liberal-demokratik olarak değerlendirebileceğimiz New Deal’in ortak yönlerini anlatıyor.

Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm ya da her biri üzerine müstakil olarak yapılan çalışmalarda bir diğerine referans verildiğine rastlamamız oldukça kuvvetli bir ihtimaldir. Aralarındaki kan bağını kabul ettiğimiz bu iki rejimin, onlarla aynı dönemde ABD’de ortaya çıkan, “New Deal” düzeni ile akrabalıkları ise pek çoğumuzun aklına gelmemiştir. İşte bu noktada devreye giren Wolfgang Schivelbusch,

Bir kağıtseverin günah çıkarması

Kağıtların üretimi ve tüketimi esnasında nelerin olduğunu, nasıl süreçlerden geçildiğini, çevreyle, insan yaşamıyla ve teknolojiyle ilişkilerini anlayabilmek için karşıma iki kitap çıktı.

Ağaçların, doğal dokunun ve parkların önemi, birçok kişi gibi, benim için de büyüktür ama bir yandan da ahşap mobilyalara ve daha da önemlisi kâğıtlara (kitaplardan defterlere) muazzam bir düşkünlüğüm vardır. Dünyanın farklı coğrafyalarında yayılmış ağaçların, insanlar tarafından kitleler halinde kıyıldığı,