Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülleri (10. Yıl / 2012) “Yazarlar da emekçidir? İşçiler de yazar? Siz neden yazmıyorsunuz?”

Bu yarışmalarla, ?İşçi Kitaplığı?nda, şimdiden ilk dönem yarışmalarından 7 öykü kitabı ile ikinci dönem yarışmalarından çeşitli türlerde 12 önemli kitap birikti.
Baştürk ailesi ve DİSK/Genel-İş Sendikası ile birlikte düzenlenen ?Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması? 2012 yılında da yapılıyor? Siz de katılmak istemez misiniz?
Diyoruz ki: Yazarlar da emekçidir? İşçiler de yazar? Siz neden yazmıyorsunuz?

1 – İŞÇİ ÖYKÜLERİ YARIŞMASI (2003-2007)
– En çok üç öyküyle katılma olanağı vardı. Tek öykü yarışmasıydı.
-Yarışma 2007 yılında sona ermiştir.

Yarışmada ödül kazananlar
2003 yılında: Celal İlhan, Ahmet Günbaş, Eray Karınca.
2004 yılında: Zafer Doruk, Gülçin Karaş Duman, Gencay Serter.
2005 yılında: Zehra Ünüvar, Mavisel Yener, Emine Başa.
2006 yılında: Özer Yıldırım, İlham Bakır, Hülya Özdemir.
2007 yılında: Mehmet Atilla, Oya Uslu, Serap Gökalp.

Yayımlanan kitaplar
(DİSK/Genel-İş Yayınları, Ankara ? Ücretsiz dağıtıldı)
2003 yılı seçmeleri: İşçi Öyküleri, Mayıs 2004, 173 sayfa, 16 öykü.
2004 yılı seçmeleri: İşçi Öyküleri 2004, Haziran 2005, 263 sayfa, 24 öykü.
2005 yılı seçmeleri: İşçi Öyküleri -Timsahın Ağzındaki Usta, Ekim 2006, 192 sayfa, 18 öykü. — İşçi Öyküleri – Kadın İşçiler, Ocak 2007, 103 sayfa, 10 öykü. — İşçi Öyküleri – Çocuk İşçiler, Haziran 2007, 174 sayfa, 17 öykü.
2006 yılı seçmeleri: Hüzün Dolu İşçi Öyküleri, Nisan 2008, 184 sayfa, 18 öykü. — Sonu Mutlu Biten İşçi Öyküleri, Temmuz 2009, 203 sayfa, 16 öykü.
Yayımlanan 7 kitaptaki seçme işçi öyküleri sayısı: 119

2 ? İŞÇİ EDEBİYATI YARIŞMASI (2008 > )
– Yarışma sürüyor? Kitap yarışmasıdır? Dosyayla katılma olanağı bulunmuyor.
– Ödüle aday kitaplar, işçiler ya da diğer emekçiler hakkında olmalıdır.
– Ödüller en çok üç kitaba verilir. Ödül verme gerekçeleri açıklanır. Yarışmada ödül
sıralaması yoktur.
– Yarışma; şiir, öykü, roman, masal, anı, günce, yaşamöyküsü, röportaj, oyun türünde olabileceği gibi, bu türlerdeki yapıtlarla ilgili inceleme, eleştiri, makale, deneme, antoloji, yıllık, kendi kitaplarından seçmeler ve benzeri türlerde de olabilir. Ancak ödül dağıtımında, tür değil, yapıtın değeri göz önüne alınır.
– Yarışmaya, bir yıl öncesi ve yarışma yılında basılan kitaplar katılabilir.
– Seçici kurul: Remzi İnanç, Özgen Seçkin, Vecihi Timuroğlu, Tuncer Uçarol, Şiir Erkök Yılmaz.

Bu yarışmada ödül kazanan kitaplar (harf sırasına göre):
2008 yılında:
– Makine (öyküler), Haydar Demir, Evrensel Yayınları, İstanbul, 2007, 191 sayfa.
– Özgürlük Yolları (yaşamöyküleri), Zehra İpşiroğlu, Çınar Yay. İstanbul, 2008, 261 sayfa.
– Umut Direniyor (roman), Hasan Kıyafet, İskele Yay. İstanbul, 2006, 275 sayfa.
2009 yılında:
– Gladyatör (yaşamöyküsü), Vecdi Çıracıoğlu, Everest Yay. İstanbul, 2009, 325 sayfa.
– Grevden Dönenin! (anı), Celal İlhan, Kanguru Yay. Ankara, 2009, 192 sayfa.
– Zincir İzleri (şiirler), Arif Berberoğlu, Epos Yay. Ankara, 2009, 79 sayfa.
2010 yılında:
– Madenci Kasabasında Yıkımın Fotoğrafı ? Yerüstünden Notlar (yaşamöyküleri, yazı, fotoğraflar), haz. Alaattin Timur ? Mahmut Hamsici, Nota Bene Yay. Ankara, 2010, 160 s.
– Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi (röportajlar, makaleler, günlük notlar), haz. Gökhan Bulut, Nota Bene Yay. Ankara, 2010, 352 sayfa.
– Toplumcu Tiyatroya Adanmış Bir Yaşam: S. Günay Akarsu: (Akarsu?nun tiyatro eleştirileri vd.), haz. Merhaba Gösteri Topluluğu, Mitos-Boyut Yay. İstanbul, 2009, 318 sayfa.
2011 yılında:
– Grizu ?İkinci Mükellefiyet (roman), Muzaffer Oruçoğlu, Babek Yay. İstanbul, 2011, 523 s.
– Süleyman Çelebi ? Emeğe Adanmış Yaşam (yaşamöyküsü), İbrahim Dizman, Heyamola Yay. İstanbul, 2011, 334 sayfa.
– Yakası Kürklü Yeşil Parka (roman), Süreyya Köle, Broy Yay. İstanbul, 2010, 188 sayfa.

Daha fazla bilgi için:
– Genel-İş Sendikası: www.genel-is.org.tr (yarışma koşulları, tarihçe, yankılar vd.), 0312 / 309 15 47, basin@genel-is.org.tr
– Tuncer Uçarol (ödül yazmanı): tunol@ttmail.com

Duyurulur.

(Yazarlar da emekçidir? İşçiler de yazar? Siz neden yazmıyorsunuz?)

ABDULLAH  BAŞTÜRK   İŞÇİ EDEBİYATI  ÖDÜLLERİ (10. YIL / 2012)
GENEL-İŞ ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk (1929-1991) anısına, ailesi ve Genel-İş?le birlikte, bu yıl da işçi edebiyatı ödülü verilecektir.
1) Ödüle aday kitaplar, işçiler ya da diğer emekçiler hakkında olmalıdır.
2) Bu kitaplar; şiir, öykü, roman, masal, anı, günce, yaşamöyküsü, röportaj, oyun türünde olabileceği gibi, bu türlerdeki yapıtlarla ilgili inceleme, eleştiri, makale, deneme, antoloji, yıllık, kendi kitaplarından seçmeler ve benzeri türlerde de olabilir. Ancak ödül dağıtımında, tür değil, yapıtın değeri göz önüne alınacaktır.
Şiir, öykü, deneme gibi türlerde, kitabın ağırlıkla işçiler ya da emeğiyle geçinenler hakkında olması, yeterli sayılabilecektir.
3) Ödüle 1 Ocak 2011?den bu yana basılmış kitaplar katılabilir. Son başvuru tarihi 14 Eylül 2012?dir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ödüle tek yapıtla aday olunabilir.
4) Seçici kurul: Remzi İnanç, Özgen Seçkin, Vecihi Timuroğlu, Tuncer Uçarol, Şiir Erkök Yılmaz.
5) Ödüller en çok üç kitaba verilir. Aralarında sıralama yapılmayacaktır. Ödül tutarları her bir kitap için 2.000 TL?dir. Ödül kazananlar ayrıca GENEL-İŞ?in Ören (Burhaniye)?de bulunan ?Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri?nde bir hafta konuk edilecektir.
6) Sonuçlar, gerekçesiyle birlikte, 14 Kasım 2012 günü aşağıda belirtilen GENEL-İŞ sitesinde açıklanır. Ödül töreni, Abdullah Baştürk?ün ölüm yıldönümü olan 21 Aralık 2012 gününü izleyen tarihler içinde yapılır.
7) GENEL-İŞ, ödül kazanan ve yarışmaya katılan kitaplardan bazı bölümleri, telif ücreti ödeyerek kitaplaştırabilir. Bunları yayın organlarında da kullanabilir.
8) Ödüle aday kitaplar; adres, telefon, özgeçmiş yazılı imzalı bir başvuru dilekçesiyle, yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince, yedi adet olarak şu adrese gönderilecek ya da imza karşılığı teslim edilecektir:
?Genel-İş Sendikası Basın Bürosu, Abdullah Baştürk Ödülü,
Çankırı Cad. 28/8, Ulus-Ankara?
— İletişim: 0312 / 309 15 47, basin@genel-is.org.tr ya da tunol@ttmail.com
— Bilgi için (ödül sonuçları, tarihçe, yarışma kitapları, yankılar): www.genel-is.org.tr
9) Ödüle katılan yapıtlar geri verilmez.

**YAZARLAR DA EMEKÇİDİR? İŞÇİLER DE YAZAR?
SİZ NEDEN YAZMIYORSUNUZ?..**

Yorum yapın