Antakya Düşünce ve Araştırma Platform Üyeleri İstanbul?da Buluştu

İstanbul?da yayımlanan Antakya Kültür Sanat Dergisi bünyesinde oluşturulan Düşünce ve Araştırma Platformu üyeleri, derginin 1. yılını doldurduğu bir dönemde İstanbul?da buluştu.
14 Nisan 2012?de Beyazıt?ta bulunan Antakya Restaurant?ında bir araya gelen Sabahattin Yalkın, Arif Okay, Müslüm Kabadayı, Hakkı Bilen, Nebih Nafile, Abdurrahman Tümer, Mehmet Oflazoğlu ve diğer platform üyeleri bir yandan derginin birinci yılını kutlarken, diğer yandan da Antakya?nın geleceği üzerine görüş alış verişinde bulundular. Platform üyeleri, dergiciliğin giderek zorlaştığı yayın dünyasında, Hataylı düşünce insanlarını, araştırmacıları ve sanatçıları bir araya getirme çabasından dolayı derginin sahibi Mehmet Oflazoğlu?na teşekkür ettiler.

Buluşmada, Mezopotamya-Anadolu-Mısır uygarlıklarının kavşağında bulunan Antakya?nın, yakın coğrafyasıyla birlikte düşünüldüğünde zengin bir kültür mirası olmakla birlikte, yeme-içme-eğlenme çerçevesinden çıkarak bilim ve sanatta ülkemiz, bölgemiz ve Dünya çapında önemli buluşlara, yapıtlara yeterince damgasını vuramadığının altı çizildi. Bunun en önemli nedeninin de, 1950?lerden itibaren devlet kurumlarının ve Hatay?daki yerel yönetimlerin, Hatay insanına yatırım yapmaktan kaçınmaları olduğu vurgulandı. Kendi yağıyla kavrulmak durumunda kalan Hatay halkının, ekonomik ve ticari ilişkileri yanında kendini var edebilmek için Dünya?nın tüm ülkelerinde faaliyet yürüterek adını duyurduğu belirtildi. Binlerce yıl önce Antakya Akademisi ile bilim ve sanatta çok önemli çalışmalar yürütülürken, 20 yıldır Mustafa Kemal Üniversitesi faaliyette bulunmasına karşın, bu boşluğun doldurulamadığı dile getirildi. Bilimsel araştırma, düşünce üretme ve ortaya çıkan yapıtları halkla buluşturma bakımından ciddi özgürlük sorunun yaşandığına dikkat çekildi. Ortadoğu bölgesinde günümüzde gerçekleştirilmek istenen savaş politikaları nedeniyle Hatay halkının, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik açıdan ciddi sorunlar yaşadığına vurgu yapan Platform üyeleri, her zaman ?barış kültürü?ne sahip Hataylılar?ın, binlerce yıllık kültür mirasımıza zarar verecek savaşlara karşı bilinçli davranacağına olan güvenlerini dile getirdiler.

Hatay?da yayımlanan gazete, dergiler; tv ve radyolarla sıkı bir ilişki kurarak, Antakya ve diğer yerleşimlerle ilgili yeni çalışmaları, araştırma ve inceleme sonuçlarını, sanatçıların yapıtlarını daha çok insanla buluşturmak için çaba gösterileceğinin belirtildiği buluşmada, İstanbul-İzmir ve Ankara?da düzenlenen ?Hatay Günleri?ne sanat-edebiyat açısından zenginlik katılması için girişimde bulunulması da değerlendirildi.

Nebih Nafile?nin bağlaması, Ümit Güzel?in gitarı eşliğinde türkü ve şarkıların da söylendiği buluşmanın, daha sık ve verimli yapılması konusunda hemfikir olundu.

Haber: Müslüm Kabadayı

Yorum yapın