Bilim ve Gelecek Dergisi’nin “Aydınlanma ve Marksizm Arasındaki Köprü ROUSSEAU” konulu Eylül 2012 sayısı (103) bayilerde.

Bilim ve Gelecek Dergisi’nin “Aydınlanma ve Marksizm Arasındaki Köprü ROUSSEAU” konulu Eylül 2012 sayısı bayilerde.
Bilim ve Gelecek dergisinin Eylül 2012 sayısında (103) “Aydınlanma ve Marksizm Arasındaki Köprü ROUSSEAU” bir dosya hazırlandı. Dergide ayrıca şu yazılar yer alıyor:

Jean Jacques Rousseau: Hayatı ve eserleri – J. L. Lecercle
Rousseau?nun etkisi yersiz ve sıradan değildir. Onda her şeyden önce kutlanması gereken şey, Jakobenlerin ilham kaynağı olmasıdır. Onun tarihsel açıdan büyük değeri, devrimin kritik bir anında halk yığınlarının yönetimini ele almış bulunan, Derebeylik Avrupasının hücumuna uğramış burjuva devrimini burjuvazinin kendisine karşın kurtarmış olan küçük burjuvaziye bir doktrin sağlamış olmasıdır.

Rousseau ve kötülüğün keşfi – Fatih Yaşlı
Rousseau özel mülkiyeti, sömürüyü, zenginlik ve yoksulluğun kaynağını, devletin sınıfsal karakterini ve egemenlerin halkı sadece zora dayanarak değil yalanlara da, yani ideolojiye de başvurarak yönettiğini fark etmiş ve anlatmıştı. Rousseau, burjuva uygarlığının en erken ama en radikal eleştirmenlerinden biriydi; ancak onun tüm bunlar ve burjuva uygarlığı karşında getirdiği çözüm, ahlaki esaslara göre yapılmış yasalar üzerinde yükselen, yani hakiki bir sözleşmenin hüküm sürdüğü, ahlak sahibi bireylerden oluşan bir devlet modeliydi. Rousseau?nun çözümlemesi tarihsel materyalizme benzer bir nitelik taşımakla birlikte, sunduğu çözüm ahlakiydi ve tam da bu nedenle gerçekçi değildi.

Aydınlanma Çağı ve Rousseau?nun uyarısı – Deniz Hakan
Jean Jacques Rousseau, insan aklıyla birlikte yükselen Aydınlanma dünyasının küskün ve uyumsuz çocuğu oldu. Rousseau çağdaşlarını aşarak bir büyük adım daha attı; yeni insanın kurmak istediği temsili demokrasinin, temelde, bir oligarşi olduğunu saptamak işte bu küskün ve uyumsuz Aydınlanma çocuğuna düşmüştür.

Rousseau?nun toplum modeli – Deniz Hakan
Rousseau?nun amacı insanları ?özgür olmaya zorunlu kılmak?tır. Bu amaçla, yönetimde özel çıkarın ön plana çıkamayacağı bir düzenleme tasarladıktan sonra toplumun kendisinde de özel çıkarların kaynağı olarak gördüğü tüm bağımlılık ilişkilerinin ortadan kaldırılmasını hedefler. Eğer insanların her biri kendi yaşam araçlarına sahip olursa ne başkalarına bağımlı olacak, ne de başkalarından bir beklentisi, bir çıkarı olacaktır. Böylece yasaların işlemesi önündeki zorluklar da ortadan kalkacaktır. Rousseau?nun önerdiği ekonomik açıdan tam eşitlik değil, servet eşitsizliğinin azaltılması, böylece herkesin kendi yaşam araçlarına sahip olabilmesidir.

Yitirdiklerimiz
Metin Kurt’u, Tayfun Gönül’ü ve Prof. Dr. Ali Dinçol’u uğurladık…

Serhat Kestel?le yitip gitti bir yanımız? – Nalân Mahsereci
Serhat Kestel? 23 Temmuz 2012?de, 90 yaşında yitirdiğimiz Sevgili Dostumuz? Ne toplumsal sorumluluk aşkı, ne yaşam enerjisi son günlerine dek eksilmiş ilk kuşaktan. Bilim ve Gelecek?in Beyoğlu?ndaki bürosunun, dik ve dar merdivenlerini dört kat tırmanmaya hiç üşenmeyen, 85 yaşında bir kadın. Solgun yüzünü renklendiren kırmızı ruju, kısa beyaz saçlarını örten, kadınlıktan çok yaramaz çocuk izlenimi uyandıran tas şapkasıyla?

İnanç özgürlüğü olur mu? – Alâeddin Şenel
İnanç sözcüğünün bir düşünsel durumu ya da düşünsel eylemi yansıtmasında sorun yokken, ?inanç özgürlüğü? söz konusu olunca, durum değişmekte, sorunlar doğmakta. Dile getirdiği düşünsel olguyla arası açılmakta. Kavramla olgu arasında uyumsuzluk, kavramın iç mantığında tutarsızlık görülmekte. Öyle ki ?inanç özgürlüğü? kavramının ilgili düşünsel olguyu yanlış, çarpık yansıttığı, hatta tepetakla ettiği görülüp söylenebilir.

?Bak… Bak! Nasıl da kendiliğinden parlıyor, ışık saçıyor!?
Marie-Pierre ve radyumun keşfinin öyküsü – Eve Curie
Bir yeni evli, evini çekip çeviriyor, küçük kızını yıkıyor, tencerelerini ateşe veriyor… Fizik Okulu?nun yoksul laboratuvarında da bir biliminsanı, yüzyılın en önemli bilimsel keşfini başarıyor. Bu aynı kişi Marie Curie. Kısa süre sonra hocası, eşi, sevgilisi Pierre de -korkunç bir kaza onu alıp götürene kadar- çalışmaya katılacak. Bu iki büyük biliminsanı 4 yıl boyunca bir kulübede çalışarak, bin bir zorluğu yenerek, yemeyi, içmeyi, uyumayı unutup hedefe kilitlenerek büyük bir keşif yapacaklar. Tonlarca balçığın içinden bir gram cevheri damıtacaklar: Radyum.

Irak?tan sonra Suriye de ateşler içinde
İnsanlığın ortak tarihsel mirası yitip giderken? – Gül Atmaca
Suriye?de müzeler yağmalanıyor, tarihi eserler kaçırılıp satılıyor, Roma, Ortaçağ ve daha nice uygarlığa ait arkeolojik alanlar ateş hattında. Tarihi alanlar bir tarafın sığınağı ya da siperi olunca otomatik olarak diğerinin hedefi haline geliyor. Tanklar siper yaptıkları tarihi surlardan geçebilmek için bazılarının ortasında delik açıyor, tarihi alanlardan alınan büyük taşlar, yollarda barikat kurmak için kullanılıyor. Aynı filmi ABD işgali sırasında Irak?ta da görmüştük.

BİLİŞİM DÜNYASI / İzlem Gözükeleş
Yazılım mühendisliği
Yazılım mühendisliği yeni bir alan ve diğer mühendisliklerde olduğu gibi arkasında yüzyılların fizik ve kimya birikimi yok. Hâlâ yazılım mühendislerinin ellerinde klasik mühendisliklerin formülleri ve T cetvelleri yok. Yazılım geliştiriciler karşılaştıkları sorunları analiz ediyorlar, çözümler üretiyorlar ve bu çözümlerini pratikte sınıyorlar. Tüm sorunlar aşılamamış olmasına rağmen yazılım mühendisliği, yazılıma içsel olan sorunların farkında olması ve metotlarıyla adım adım kendini oluşturuyor.

Eski Yunan?da cinsel aşk-3
Aristoteles ve sonrasında aşka dair? Hasan Aydın OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Platon?un idealar kuramını eleştirerek özgün sistemini kuran ve bilim insanı kimliğiyle bilinen Aristoteles?in ardından, Eski Yunan felsefesi köklü bir dönüşüm yaşar. İskender?in fetih hareketleri Eski Yunan?da siyasal yapı ile birlikte düşünsel yaşamı da dönüştürür. Temel felsefi ilginin ahlaka kaydığı ve felsefi etkinlik içerisinde dinsel ve tanrısal unsurların arttığı bu dönemde cinsel aşka yönelik yorumlar da bu etkiyle şekillenir.

YAYIN DÜNYASI/Baha Okar
Yeni çıkan kitaplar: Çin Komünist Partisi Tarihi,Freud: Hayatı ve Düşünceleri,Basın Özgürlüğü Üzerine…

Aydökümü
Abone olan herkese Bilim Ansiklopedisi
Yeni bir abone kampanyası açıyoruz. 1,5 yıl önce abone olan herkese ?Evrim Atlası? vermiştik ve yoğun bir ilgi ile karşılanmıştı. Bu kez de, Eylül ve Ekim aylarında Bilim ve Gelecek?e yıllık abone olan herkese Remzi Yayınları?ndan çıkan ?Bilim Ansiklopedisi?ni armağan edeceğiz. Saygın biliminsanları tarafından hazırlanan, 3500?den fazla terim ve kavram içeren, kuşe kâğıda renkli 488 sayfadan oluşan bu ansiklopedi, deyim yerindeyse her eve lazım bir eser. Piyasada 60 TL?ye satılan bu ansiklopediyi 100 TL verip dergimize abone olan herkes bedava edinebilecek. Özellikle çocuklar ve gençler için geniş bir bilgi kaynağı olacak ve sağlam bir bilim kültürü edinmenin temel adımlarını sağlayacak bu ansiklopedinin tüm okurlarımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz. Abone olmak isteyen okurlarımız dergi merkezimize başvurabilirler.
***
Üç ay önce dağıtım şirketimizin yeni ve ağır koşullar ileri sürdüğünü sizlere iletmiş ve zorunlu olarak dergi fiyatına zam yapmıştık. Doğrusu dergi satışının ciddi olarak düşebileceği tedirginliği yaşıyorduk. Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi, güzel bir dayanışma örneği veren okurlarımız dergiyi okumaya devam ettiler, hatta satışımız az da olsa yükseldi. Tüm okurlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de Bilim ve Gelecek emekçileri olarak çok daha zengin dergiler çıkaracağımıza söz veriyoruz.
***
Geçtiğimiz ay içinde acı haberler aldık. Değerli dostumuz ve yazarımız, öykücü Serhat Kestel?i, yine yazarımız ve ülkemizin önde gelen arkeolog ve tarihçilerimizden Prof. Dr. Ali Dinçol?u, dostlarımız devrimci futbolcu Metin Kurt?u (?Çizgi Metin?) ve ülkemizin ilk vicdani retçisi Tayfun Gönül?ü art arda kaybettik. Yaptıkları, yazdıkları, eserleri, anıları her zaman bize yol gösterecek. Tabii tüm sanat topluluğumuzu acıya boğan ünlü tiyatro sanatçımız Müşfik Kenter?in kaybını da eklemek gerek. Hepimizin başı sağ olsun.
Sizlere güzel haberler de vermek istiyoruz. Cezaevindeyken evlenen Baha Okar ve Suzan Yılmaz?ın düğün yemeklerini 26 Ağustos?ta gerçekleştirdik. Aileler, dostlar türküler eşliğinde bir aradaydık. Dergimizin Kanada Temsilcisi Erdem Erinç ve Pelin Kaya Kanada?da evlendiler. Genç arkadaşlarımız Zeynep Erözkan ve Özer Arusoğlu, Orkun Durmaz ve Oya ?.., Uğur Yıldırım ve Erinç ?.., Buse Zorlu ve Fatih Aslanpay, Elif Dastarlı ve ??. Eylül ayında hayatlarını birleştiriyorlar. Tüm genç çiftlere mutluluklar diliyoruz.
Belki de en güzel haber, Baha Okar?ın da yargılandığı düzmece Devrimci Karargâh davasının son duruşmasında, dava süreci içinde dostluklar kurduğumuz Tuncay Yılmaz ve Hakan Soytemiz?in tahliye edilmeleri oldu. Tuncay çıktı, Hakan da yakında çıkacak. Bu tür düzmece iddialarla tutuklu bulunan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşmaları dileğiyle bitirelim yazımızı.
Dostlukla kalın?

Bilim ve Gelecek Yayın Kurulu 

Yorum yapın