Bilim ve Gelecek?in 2014 Mart sayısı bayilerde: ANTİK ÇAĞDA HALK İSYANLARI

Bilim ve Gelecek?in 2014 Mart sayısı bayilerde: ANTİK ÇAĞDA HALK İSYANLARI

Baha Okar – Antik çağda halk isyanları
Hiçbir kayıt olmasa dahi, antik toplumların sınıf mücadelesinin en sert biçimlerine tanıklık ettiğini iddia etmek mümkün. Çünkü diğer sınıflı toplumlardan farklı olarak, ömründe sömürünün hiçbir biçimini görmemiş insanlar üzerinde kurulur. Uygarlık öncesinin insanı doğa dışında bir güce boyun eğmiş değildir. Doğaya karşı mücadeleyi tek vücut yürütmesini sağlayan bir kolektif davranma yatkınlığına ve buradan doğan muazzam bir güce sahiptir. Antik toplum doğanın hakkından gelip zenginlik üretmekte buna dayandığı kadar, zenginliğin eşitsiz paylaşımında da bu güce karşı, onu ehlileştirmek için mücadele ederek kurulur. Bunun güle oynaya gerçekleşmemiş olduğunu ve her kırbacın, el koyulan her toprak parçasının bir isyana yol açmış olabileceğini düşünmemek için hiçbir neden yoktur.

Baha Okar – Antik Yakındoğu?da halk isyanları
Uygarlığın doğduğu, kültürün, yazının, bilimin beşiği olan bu topraklar, ilk sınıflı toplumun ve devletin doğuşuna da sahne olmuş. Dolayısıyla ilk sınıf mücadelelerine ve ezilen, sömürülen kitlelerin daha iyi bir yaşam için ilk isyanlarına da… Doğaldır ki, tarihin yazılı bir kaydını tutma alışkanlığının pek olmadığı, olduğu kadarıyla da kesin olarak egemenlerin tekelinde bulunduğu bir çağın isyanları için, unutulup tarihin sayfalarına düşmeden kaybolup gitmek çok olası bir kader. Hele de üstünden binlerce yıl geçmişken? Burada, bugüne dek gelebilmiş taş tabletlerin, mezar yazıtlarının, mitoloji ve kutsal kitapların üstünden bu binlerce yılın tozunu silkip, ilk halk isyanlarının izini sürmeye çalışacağız.

Çağdaş Sümer – Eski Yunan?da siyasal çatışma:
Atina ve Sparta?da sınıf mücadelesi
Attika bölgesine yayılmış küçük köylülüğün ayakta kalması, yoğun köle emeği kullanımı ve izlenen emperyalist politikalar, Atina?da siyasi çatışmaların yurttaşlar arasında cereyan etmesiyle sonuçlandı. Oysa başka iktisadi-siyasi temeller üzerinde yükselen komşu Sparta toplumunda siyasi çatışmanın esas alanını yurttaşlarla, yurttaş olmayan serf-köleler arasındaki mücadele oluşturacaktı.

Çağdaş Sümer – Antik Roma?da isyanlar
Spartaküs isyanı, her açıdan, antik çağda Grekoromen dünyada bir daha eşi benzeri görülmeyecek bir kalkışmaydı. Her ne kadar Roma Cumhuriyeti ya da kölelik kurumu üzerinde dönüştürücü etkileri olmasa da, Roma?nın kalbi olan İtalya?yı kasıp kavuran bu isyan, daha sonraki benzer girişimler için bir ilham kaynağı haline geldi.

Sera Yelözer – Antik Roma?da kölecilik, emperyalist yayılma ve isyan
Aristonikos Ayaklanması
Başarısızlıkla sonuçlansa da Aristonikos Ayaklanması geniş bir ezilenler kitlesini kapsaması ile bir taht mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda bir sosyoekonomik başkaldırı ve toplumsal bir değişim talebi olarak da ele alınabilir. Aristonikos?un söz konusu mücadeleye yalnızca tahtı ele geçirmek için giriştiği ileri sürülebilecek olsa bile, birlikte başkaldırdığı kitleleri ?Güneş Ülkesi? gibi bambaşka bir toplumsal düzeni öngören ve öven bir program altında birleştirebilmesi ayaklanmanın niteliğine dair önemli bir açılım sunar.

Baha Okar – Hanedan savaşlarının gölgesinde
Çin tarihinde köylü isyanları
Çin tarihi her zaman, doğan, yükselen ve çöken hanedanların birbirini izlediği, çeşitli bölgelerde egemen olan derebeyleri ve savaş ağalarının hâkimiyet mücadelesi olarak anlatılmış. Burada, Çin tarihinin satır aralarında anılan halk hareketlerine dikkat çekecek, önemli birkaç tanesini çeşitli kaynaklardan derleyerek bilginize sunacağız.

BİR AYDINLANMA KAHRAMANI

Prof. Dr. Aykut Kence – Evrim kuramı, bilimler için temeldir
Günümüzde evrim kuramı, genetik mühendislik, biyoteknoloji, ekoloji, tıp gibi temel ve uygulamalı alanlarda büyük aşama göstermiş olan biyoloji biliminin temel felsefesini, bakış açısını oluşturmaktadır. Genetik mühendislik yoluyla bir organizmadan alınan genler başka bir organizmaya aktarılabilmekte ve yepyeni bir canlı oluşturulabilmektedir. Organizmalar arası gen aktarımı canlıların ortak bir atadan geldiğini destekleyen
bir kanıttır. Evrim kuramını kabul etmeden hiçbir bilimin yapılması mümkün değildir.

Prof. Dr. Cihan Demirci – Prof. Dr. Haluk Ertan – Aykut Hocamızın yaşamı üzerine
Çağdaş bir aydınlanma savaşçısı
Aykut Kence aklın, bilimin ve doğa bilimlerinin en önemli kuramı olan evrim kuramının nasıl savunulması gerektiği konusunda örnek ve yol gösterici bir bilimcidir. Aydınlanmanın çok boyutlu bir mücadele olduğunu en iyi anlayanlardan biridir. Aykut hocamızın ölümüyle Türkiye halkı çok önemli bir aydınını kaybetmiştir.
Ama geride kalan bizler şimdi onun omuzlarından ileriyi daha iyi görebilmekteyiz.

Prof. Dr. Mehmet Sakınç – Aykut Kence?yle üniversite yıllarımız
O yıllar tam da ?68 kuşağının zamanıydı. Evrim ve teoloji üstüne konuşmak bizim gibi doğa bilimleri okuyanlar için bir zevkti. Konuşmalar hep eleştirel yapılıyor,
bir taraftan Darwin ve evrim konuşulurken diğer taraftan teoloji gündeme geliyordu. Aykut?un olgunluk döneminde bir evrim biyoloğu olarak bilinmesinin kökeninde bu keşif gezilerindeki konuşmalar yatar.

Aykut Kence?nin ardından?
Prof. Dr. Haluk Ertan, Prof. Dr. Yaman Örs, Prof. Dr. Şevket Ruacan, Prof. Dr. Benan Dinçtürk, Prof. Dr. Işık Bökesoy, Doç. Dr. Hasan Aydın ve Üniversite Konseyleri Derneği?nin gözünden Aykut Kence…

Ender Helvacıoğlu – Aykut Kence Okulu
Nerede gerici bir saldırı olduysa Darwin?e, evrime, bilime, kaya gibi dimdik karşısında durmuştur Aykut Kence. Rahat uyu sevgili öğretmenimiz. Öyle değerli öğrenciler yetiştirdin ki, artık bir ?Aykut Kence Okulu?ndan söz edebiliriz. Bir bilim ordusu yarattın ardında ve öyle gittin, rahat uyu?

Söyleşi: Nazan Mahsereci – Ender Helvacıoğlu
Cole Ödülü?nü alan Cem Yalçın Yıldırım ile söyleşi
Asal sayılarla uğraşmak…
?Çocukluktan beri matematikte iyiydim, babam da teşvik etti. O zamanlar TÜBİTAK?ın kitap halinde bastığı yarışma soruları vardı. Ortaokul ve lisede ders kitabının dışında bunlarla da ilgileniyordum. Lise kütüphanesinde bir kitap gördüm ve hemencecik sayılar kuramının çekimine kapıldığımı net olarak algıladım. O kitap işte burada. Hardy ve Wright?ın sayılar teorisine giriş kitabı.?

Ferhat Kaya – Hepimiz biraz Neandertaliz
Geçen Ocak ayında Nature dergisinde yayımlanan bir makale günümüz insanlarının ne kadar Neandertal geni taşıdığını haritalandırdı. Üstüne üstlük Afrika dışında kalan bölgelerde yaşayan bizlerin sahip olduğu Neandertal genlerinin bu bölgelerin çevresel faktörlerine uyum sağlamada bizleri daha başarılı kıldığını öne sürdüler. Kısacası hepimiz biraz Neandertaliz ve onlara çok şey borçluyuz.

Kuntay Gücüm – İngiliz tüccarların savaş tazminatları meselesi
Levanten sermayenin Lozan dramı
Lozan Barış Anlaşması?nın sonuçlarında biri, kapitülasyon hukuku altında gelişen Doğu?daki yabancı tüccar sermayesinin gücünün büyük ölçüde geriletilmesidir. Barış anlaşmasından vazgeçmeden bu süreci durdurmanın mümkün olmadığı İngiliz Hükümeti tarafından da tespit edilmişti. İngiliz vatandaşlarının Türk Hükümetinden tazminat talebi olarak başlayan yazışmalar, Lozan sürecinde İngiliz Hükümetinden taleplere dönüşmüştü.

BİLİŞİM DÜNYASINDAN / İzlem Gözükeleş
Veri, bilgi, eylem
İnsanlık yararına kullanıldığında çok önemli başarılar elde edebilecek veri madenciliği kontrol edilemediğinde ürkütücüdür. Büyük veri üzerinde analiz yapan tüm şirketlerin ve kamu kurumlarının, özerk kamu kurumları tarafından denetlenmesi gerekir. İnsanlar kendilerinden zorla alınan ya da gönüllü olarak saçtıkları verileri sorgulamaya başlamadıkça gelecek pek parlak görünmüyor…

BİLİMKURDU / Nalân Mahsereci
Gökcisimleri ve atomaltı parçacıklar dile gelirse:
?Ne çektik insanoğlunun elinden…?
Evren?in en temel cisimleri ve atomaltı parçacıklar, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken; insansı psikolojiler takınmış olarak çıkarlar karşımıza. Jüpiter, bir yıldız olabilecekken ancak bir gezegen olabildiği için ömrünü bir başarısızlık öyküsü olarak görmektedir; sarmal gökada küçümsendiğini sanarak alınganlık gösterir; nötron nötr olmayı özelliksiz olmakla özdeşleştirerek, proton ve elektrona öykünür; bozon ondan üstün olduğunu göstermeye çalıştığı fermiyonla didişir; boşluk, ?Doğa boşluktan hoşlanmaz? lafımıza pek bir sinir olur…

YÖRÜNGEMİZ BİLİM / Murat Naroğlu
Üniversiteler, bilim dergileri ve erdem
20. yüzyıl, üniversitelerin yapısı, bilim dergilerinin niteliği ve biliminsanlarının tutumları açısından oldukça öğretici oldu. Şu anda devam eden problemleri de elbette aşacağız. Kimisi için bilim dünyası içerisindeki değişimler yeterli olacak; ama kimisi de sosyoekonomik boyutta farklı bir seyir izlemeyi gerektiriyor.

Bilim ve Gelecek?in yeni sayısında ayrıca, Bilimum Bilim, Bilim Gündemi, Yayın Dünyası, Matematik Sohbetleri, Briç, Bulmaca gibi bölümlerde haberler, bilimsel bilgiler, bilim tarihi öyküleri, söyleşiler, kitap tanıtımları ve tartışmalar yer alıyor.

Bilim ve Gelecek Dergisi
Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Zuhal Sokak, No: 9/1 Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216-349 71 72 ve 0216-345 26 14
www.bilimvegelecek.com.tr

Yorum yapın