Marx’ın Kapital’i robot teknolojisinden siyaset bilimine birçok alanı etkiledi – Gareth Stedman Jones

Toplum Kurumları ve Ekonomik işlevleri (Embeddedness) – Mehmet Sadık Bektaş

Şirket İktidarı

“Hiper-küreselleşme” neoliberalizmin uluslararası yüzüdür.

Niçin bu kadar uzun ve bu kadar sıkı çalışıyoruz?

1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Bir parça yiyecek bulabileceğinizi bilmemek nasıl bir histir?

Biyolojik Yoksulluk Sınırı
Binlerce yıldır insanlığın en büyük düşmanı olan kıtlıkla başlayalım. Yakın zamana kadar birçok insan, yaşamını biyolojik yoksulluk sınırında, yetersiz beslenme ve açlık tehdidi altında sürdürüyordu.

Dünyayı Değiştiren Şirket : Doğu Hindistan Kumpanyası’nın Modern Çokulusluluğu Şekillendirmesi – Nick Robins

“Ne ticareti savaş olmadan ne de savaşı ticaret olmadan sürdürebiliriz.” Jan Pieterszoon Coen

Kapitalist sistemin ilk büyük krizi; 1873-96 Uzun Bunalım’ın hikayesi

1848-73 arasında Avrupa ekonomisi eşi görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşadı. Britanya’nın pamuklu mallar ihracatı, 1850-60 arasını kapsayan 10 yıllık sürede daha önceki 30 yılın toplamı kadar büyüme gösterdi.

Dünyanın en ilginç 33 parası

Para, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan, değerli madenlerden ya da günümüzde olduğu gibi kağıt ya da madeni olarak da kullanılmaktadır. Bugüne kadar farklı medeniyetlerin kullanmış olduğu bazı ilginç para birimlerini sizlerle paylaşacağız. İşte, en ilginç paralar:

Klasik Servet Toplumu: Balzac ve Austen’ın Dünyası – Thomas Piketty

19. yüzyıl romancıları yaşadıkları dönemin toplumsal yapısını tasvir etmek için elbette bugün kullandığımız kategorileri kullanmamıştır, ancak bugün de sahip olduğumuz yerleşik bir mantığı, rahat bir yaşamı yalnızca büyük servetin sağlayabileceği mantığını derinlemesine tasvir etmişlerdir.

Dokunulmaz statüsünde bir fon: Türkiye Varlık Fonu

piyasaDarbe girişiminden bu yana yaklaşık bir ay geçti. Bu sürede gündemi, televizyonlardaki darbeye ilişkin tartışmalar, yorumlar, sokaklardaki darbe karşıtı demokrasi nöbetleri ve Cumhurbaşkanı ve üç parti liderinin katılımıyla gerçekleştirilen 7 Ağustos Mitingi, FETÖ’cülere yönelik kitlesel operasyonlar ve OHAL uygulamaları belirledi.

Oysa bu sancılı haftalardaki böyle yoğun bir politik gündem altında ana akım medyada yeterince yer bulmayan, “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı altında çok önemli bir torba yasa tasarısı da hazırlanmıştı.

Sosyal Medya – Eleştirel Bir Giriş – Christian Fuchs

Sosyal MedyaFacebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını soruşturuyor.

Vergi Cennetleri (Ulusların Gizli Zenginliği) – Gabriel Zucman

vergi_cennetleriZürih, Hong Kong, Bahamalar, Cayman Adaları, Lüksemburg… Bu sembolik isimler korkunç bir gerçeği gizliyor: Toplum çoğunluğunun zararı pahasına, bir avuç aşırı zenginin gerçekleştirmekte olduğu vergi kaçakçılığını. Daha önce denenmemiş bir yöntem uygulayan Gabriel Zucman, bu olgunun dudak uçuklatan boyutunu ortaya koyuyor; bu kaçakçılığı, dünya hane halkı finansal zenginliğinin % 8’i, yani 5 trilyon 800 milyar avro olarak hesaplıyor. Vergi kaçakçılığı döngüsü, bir asırdan uzun bir dönemi ve tüm dünya ülkelerini kapsayan veriler temelinde yürütülen titiz bir ekonomik incelemeyle, ilk kez bu çalışmayla tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Yeni Dönem – Zafer Köse

Yüz yıllık bir projeydi bu Cumhuriyet. En önemli hedeflerinden üçü şunlardı:

1- Müslüman ümmeti Batılı topluma dönüştürmek.

2- Kürtleri Türkleştirmek.

3- Köylerde ve kentlerdeki milyonlarca emekçinin ürettiği değerlerin toplanmasıyla bir zenginler kesimi yaratarak ekonomiyi büyütmek.