Ateş, doğal varlık olmaktan çok bir toplumsal varlıktır

Kant’ın yaşama ışık tutan 15 sözü: “İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.”

kant

Albert Camus’den Başucu Notu Yapılacak 10 söz

Ütopya – Thomas More

Ütopya

İnsan, egosundan öte bir varlıktır – Nejdet Evren

Şirketlerin Egemenliği ve Düzmece Bilim – Edward S. Herman

Direnme Gücü – Erich Fromm

“Rasyonel olmayı” sağlayan nedir? Michael Albert

Ussal inanç’la usdışı inanç arasındaki ayrım – Erich Fromm

Adam Smith’in Etik Anlayışı

Platon’un felsefeye en önemli katkısı: İdealar Kuramı

Platon’un felsefeye en önemli katkısı, epistemolojisinden de anlaşılacağı üzere, geliştirmiş olduğu ünlü İdealar kuramıdır.

Dogmatizm ve bağnazlığın amansız düşmanı filozof Diderot

Fransız Aydınlanması’nın felsefesi en az dogmatik olan filozoflarındandır Diderot. Bu, katıksız materyalizmine ve kesin duyumculuğuna rağmen böyledir.

Fransız Aydınlanması’nın en ilginç şahsiyeti La Mettrie

Frederick Julien Offray de La Mettrie, doğalcılığı, materyalizmi, mekanizmi, ateizmi ve bilimsel felsefe anlayışıyla Fransız Aydınlanması’nın en ilginç şahsiyetlerinin başında gelir.

Montesquieu’nün siyaset felsefesi

montesquieuMontesquieu’nün siyaset felsefesini yasanın anlamını, hukukun temellerini, farklı yönetim biçimlerini ele alan, yönetimlerde koşulların gerekli kıldığı değişmeler üzerinde duran Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinde buluruz.

Karanlığı, baskı ve zulmü yaratmış olan unsurlarla hesaplaşan Fontenelle’nin Tarih Felsefesi

Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), Fransız Aydınlanması’ nın öncü filozofu olup, zamanının bilimsel-felsefi devrimiyle philosophelar arasındaki en güçlü ve en canlı bağı meydana getirir.