Bertrand Russell: İyi İnsanların Yol Açtıkları Kötülükler

Yönetenlerin haksızlıklarına direnme hakkı nedir? ve Kökeni

İnsanları kendilerini incelemeye iten nedir?

Suçluluk psikolojisini işleyen en iyi 10 kitap

Yanılgının Göreceliliği – Isaac Asimov

Büyük romancı, büyük denemeci Marcel Proust

Kierkegaard ve bireyin inşası

Toplumlarda Ritüellerin İşlevi ve Önemi

Psikoloji ve Politika – Bertrand Russell

Batı efsanesinde oğul babayı, Doğu efsanesinde ise baba oğulu öldürür.

“Otomatizasyon sürdükçe insanın tüm organları kuruyup gidecektir – düğmeye basan parmağı dışında.”

Kahramanlar totaliterdir

Bertrand Russell: Doğu’nun ve Batı’nın Mutluluk İdealleri

Icarus, Prometheus ve Pandora’nın hikâyeleri lüzumsuz derecede akıllı olmanın risklerini resmeder

Davranışçılık ve Değerler – Bertrand Russell