Faşizm bir yalandır – Ernest Hemingway

V for Vendetta ‘dan 16 Etkileyici Söz

v

Faşizmin 14 Fotoğrafla Karakteristik Özellikleri

Kuşatma / ABD’nin Truva Atı Fethullah Gülen Harekatı – Nurettin Veren

Kuşatma

Victor Hugo: Papazı öğretmenle karıştırmak istemiyorum.

Şirketlerin Egemenliği ve Düzmece Bilim – Edward S. Herman

“Kendinden Hoşnut Küçükbey” Çağı

Montesquieu’nün siyaset felsefesi

montesquieuMontesquieu’nün siyaset felsefesini yasanın anlamını, hukukun temellerini, farklı yönetim biçimlerini ele alan, yönetimlerde koşulların gerekli kıldığı değişmeler üzerinde duran Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinde buluruz.

Türk Sinemasının İlk Grev Filmi

Bir Grev Filmi Denemesi ve Emekçi Grevleri
Meslekle ilgili ilk sinemasal sendika 1963 yıllarında Metin Erksan tarafından kuruldu. Adı Sine-iş (Sinema İşçileri Sendikası) olan sendikanın Genel Başkanlığı’nı da Erksan üstlendi.

Yalancının en büyük azabı – Sabahattin Ali

İnsanlara İnanmak
Yalancının en büyük azabı, sözlerine kimsenin inanmaması değil, kendisinin kimseye inanmaması imiş.

Lânet Olsun – Sabahattin Ali

sabahattin aliKendi menfaatlerini milletlerin menfaatinden üstün tutanlara, kendi hak edilmemiş ekmeklerini yiyebilmekte devam etmek için milletlerini kölelik zincirleri, cehalet karanlığı, korku uyuşukluğu içinde bırakmaya çabalayanlara lânet olsun…

Sabahattin Ali: “Akrep gibi kendi kendilerini zehirleyen insanlara kızmıyorum”

Yalancının en büyük azabı, sözlerine kimsenin inanmaması değil, kendisinin kimseye inanmaması imiş.

Sabahattin Ali: Milletin alınterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?

Yurdumuza tekrar yabancı sermaye gelecekmiş. Gazeteler bu havadisi verirken cümbüş ediyorlar. Resmî makamlar da, memlekete yabancı parası girmesini kolaylaştırmağa himmet (gayret) ediyorlar.

Sabahattin Ali: Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer!

sabahattin aliNamuslu olmak ne zor şeymiş meğer! Bir gün Almanların pabucunu yalayan ertesi gün İngilizlere takla atan, daha ertesi gün de Amerika’ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik.

Tarihte Adalet Yoktur

Tarım Devrimi’ni izleyen 1000 yıldaki insanlık tarihini anlamak, tek bir soruyu cevaplamakla mümkün olabilir: Eğer uygun içgüdüleri yoksa, insanlar kitleler halinde işbirliği ağlarını nasıl oluşturuyorlar? Cevap kısaca şudur: İnsanlar hayali düzenler yaratıp, yazıyı icat ettiler ve bu ikisi, biyolojik mirasımızın boş bıraktığı yerleri doldurdu.