Category Archives: Romanlar

Dımdım Kalesi – Ereb Şemo “İlk kürtçe romanlardan”

Kürt edebiyatının önde gelen örneklerinden biri olan Dımdım Kalesi, esin kaynağını 17’inci yüzyılda yaşanmış bir savaştan alan bir tarihsel roman. Kale, adını Kürtler’in huzurlu bir yaşam sürdüğü Dımdım Dağı’ndan alıyor. Canlı bir ticaret merkezi de olan Dımdım Kalesi, bu özelliğiyle hem Osmanlılar’ın hem de İranlılar’ın ilgisini çekmektedir. Bu yüzden de kale sık sık ya Osmanlı ya İran saldırılarına karşı kendini savurmak zorunda kalmıştır. Bu kuşatmaların en büyüğünü İran Şahı gerçekleştirir. Şah’ın ordusu kaleyi kuşatır ama genci yaşlısıyla tüm kale halkı kanının son damlasına kadar topraklarını savunur.

Don Kıyısında Hasat – Mihail Aleksandroviç Şolohov

Mihail Şolohov’un Don kıyısındaki kazakların yaşantısını ele alan bu roman, çiftlik hayatını gerçekçilikle ve romantizmin karışımı olan yalın bir şiirsellik ve geniş bir solukla gözlerimizin önüne serer. Kadınlı erkekli, gençli ihtiyarlı tipleri, sırasında gerçek ve canlı, sırasında bir romans ve güldürü kahramanı gibi renklidir. Ve romanda baştan sona pastoral bir destan havası egemenliğini hissettirir.

Mavi Defter – Emmanuil Kazakeviç

Mavi Defter, Lenin’in yaşamının kısa ama son derece hareketli bir kesitini anlatan belgesel bir romandır.
Rusya’nın en devrimci partisinin, Bolşevik Partisi’nin önderinin, yeraltına çekilme zorunda kaldığı Temmuz günlerindeki yaşamı.
Kazakeviç belgesel roman türünün başarılı bir örneğini oluşturan bu kitapta, 1917 Şubat Devrimi’nden sonra, her şeyin büyük bir hızla değiştiği o fırtınalı dönemde Lenin’in taktiklerini, uzakgörüşlülüğünü, çalışma tarzını, en zor anda gösterdiği soğukanlılık ve cesareti, yoldaşlarıyla ve sıradan emekçilerle ilişkilerini canlı bir şekilde anlatmaktadır.

Ekmek ve Şarap – Ignazio Silone

Ignazio Silone “Ekmek ve Şarap” adlı kitabında, köy yaşamını ve ?köylü kafası?nı didik didik ederek okuyucuya sunar. Üstelik anlatılan köylüler Güney İtalyalı ve dönem de Mussolini faşizminin görkemli yılları olunca konu daha baştan ilginçleşir: Faşizmin yumruğu altındaki bir ülkede doğal afetleri Tanrı’nın öfkesiyle açıklayan köylülerin içinde isyan filizi yeşertmeye çalışan bir devrimci! Pietro Spina romanın, çocukluğunu ve ilk gençliğini köyde geçirmiş, hatta papaz okulunda okumuş, daha sonra sosyalizmi benimsemiş ve bu yüzden yıllarca ülke dışında yaşamak zorunda kalmış başkahramanıdır.

İnsanın Taşrası – Elias Canetti

Elias Canetti’nin, İnsanın Taşrası ve Saatin Gizli Yüreği adlı yapıtı 1942-1972 yılları arasında yazdığı notlarından oluşmaktadır. Bu notlar dünyada var olan her şeye dairdir. 2 cilt olarak yayımlanan yapıttta Elias Canetti, notlar için şöyle diyor:
“Notlar, insanın içinden geldiği gibi kaleme alınan, birbirleriyle çelişen yazılardır. Kimi zaman dayanılmaz bir gerilimden, ama çoğu kez de aşırı bir hafife almaktan kaynaklanan esintileri içerir… İnsan çok yönü, binlerce yönü bulunan bir varlıktır -en büyük şansı ve mutluluk kaynağı da budur ve insan ancak belli bir süre sanki böyle bir varlık değilmiş gibi yaşayabilir.

Madame Bovary – Gustave Flaubert

Gustave Flaubert’in Madam Bovary romanı ilk kez 1857 yılında basılmıştır. Yapıt döneminde büyük yankılar uyandırmış, ancak Flaubert o dönemde bile oldukça şaşırtıcı görünen bir gerekçeyle, ahlak ve dine aykırılık nedeniyle yargıç önüne çıkartılıp yargılandı, en sert biçimde cezalandırılması istendi. Bu gülünç dava yüzünden adı bugünlere kadar gelen savcı Pinard, bu kitabın gerçek amacının, evlilikte eş aldatmayı yüceltmek, cinsel duyuları abartıp kışkırtmak, bu yolda dinsel ögeler de kullanarak inanç konusunda kuşkular yaratmak olduğunu öne sürmüştü. Yargılama sonunda yazar zor da olsa aklandı.

Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck

Fareler Ve İnsanlar, hiç kuşku yok ki, dünya edebiyatının en tanınmış başyapıtlarından biridir. Küçük insanın serüveni hiçbir kitapta böylesine acımasız, ama aynı zamanda böylesine sevecen bir yaklaşımla dile getirilmemiştir. Okuyanı bazen acı acı güldüren, bazen düşündüren, ta derinden öfkelendiren trajikomik bir öykü 1937’de yayınlanan “Fareler ve İnsanlar”, yaşamı kuşatan ümitsizliğe, çaresizliğe ve yalnızlığa işaret ederken, birlikte dolaşan iki gezgin toprak işçisinin bağlılığı ve dostluğunu da öne çıkarmaktadır.

Köpek Suratlı Maymun – Yaroslav Haşek

Kafka’nın çağdaşı, Çek edebiyatının mizahi yüzü, üretken kalemi Yaroslav Haşek’ten öyküler Ülkü Tamer’in enfes çevirisiyle Merkez Kitaplar’dan çıkan “Köpek Suratlı Maymun’daki öyküler, sanırım, 1909-1910 yıllarında yazdığı ve sonradan Şvayk’ı resimleyecek olan Yozef Lada’nın yönettiği Karikaturi dergisinde yayımlanan öykülerden. Haşek’in, tüm yazdıklarında olduğu gibi bu kısa öykülerinde de şaşırtıcı bir doğallık, akıcılık, rahatlık var. Bu doğallıkla sarmalanmış afalattıcı düş gücü, düşlem zengiliği, öyküleri bir kat daha büyüleyici kılıyor.

Köylüler – Honore de Balzac

“Köylüler”, Bilimsel Sosyalizmin kurucularından Karl Marx’ın en beğendiği ve birden fazla okuduğu romandır.
“Çağ, Büyük Fransız Devrimi’nin galibi burjuvazinin palazlanma çağıdır. Bu romanda 1793’te halkı kendi çıkarı doğrultusunda kullanan burjuvazinin, feodal artıkları tasfiye etmek ve tam egemenlik kurmak için çevirdiği dolaplar anlatılır. Ve topraksız köylünün toprak sahibi olma, kır proletaryasının burjuvalaşma tutkusu anlatılır. Balzac, burjuvazi elinde alet olan köylüleri de batırır çoğu kez, popülizm modasına kaptırmaz kendini, ama asıl zehirini burjuvazi üzerine akıtır ve de burjuvalaşmaya can atan köylüler üzerine.

Birgün Bile Yaşamak – Orhan İyiler

“Torunlarımız kapitalist çağın kalıntılarıyla belgelerini büyük bir merakla izleyecekler; Nasıl olur da özel kişilerin ellerinde bulunabilir yiyecek-içecek maddelerinin alım satımı; fabrikalar ve işletmeler nasıl olur da özel kişilerin ellerinde bulunabilir… Bir insan başka bir insanı nasıl sömürebilir; Çalışmadan nasıl sırtüstü yaşayabiliyordu birtakım insanlar? İşte tüm bunları kafalarında canlandırmakta zorluk çekecek torunlarımız. Bugüne değin çocuklarımızın göreceği günlerden masallardaymışcasına söz açılırdı. Ama şimdi yoldaşlar, temelini attığımız sosyalist toplumun bir düşler ülkesi olmadığını açık seçik görüyorsunuz. Çocuklarımız daha büyük bir çabayla bu yapıyı yükselteceklerdir.”