Çukurova’da yeni kültür sanat harmanı: Çardak – Bağlaç Dergisi

bağlaçOsmaniye’nin yanı başında Amanos Dağları eteklerinde kültür-sanata beşiklik eden bir köy Çardak. Bu köyden yetişmiş devrimci aydın İbrahim Çenet’in başkanlığında bir araya gelenler, 2004’te Anadolu Halkbilimleri ve Kültür Derneği’ni kurarlar. Amaçlarını şöyle belirler: “Anadolu’da, kırsal bir alanda, Osmaniye’nin Çardak adlı bir köyünde kuruluyuz. Hem bilimsel hem otantik bir derneğiz. En yerelden başlayarak halk kültürünü araştırmak,bunu uygulayım içinde olmak, yorumlamak, insanlara sunmak amaçlarımızdandır. Ayrıca evrensel, modern kültürü de unutmadan insanlara sunmak, böylece geçmiş ve gelecek arasındaki bağı, kurguyu ve ilişkiyi sağlamak da amaçlarımızdandır.”

Türkiye’de bir köy merkezli böylesine önemli bir amaçla çalışma yürütmek üzere kurulan dernek sayısı oldukça azdır. Ancak Çenet ailesi ve halkbilim çalışmaları yapanlar, kültür-sanata emek veren dostlar, 9 yıldır “Özgür Film Festivali” başlığı altında kısa, uzun ve belgesel film gösterimleri yanında tiyatro, fotoğraf, heykel, resim, karikatür, müzik, şiir, öykü ve panel etkinlikleri düzenliyorlar. 12-13-14 Haziran 2015 günlerinde Çardak ve Osmaniye’de gerçekleştirilen bu etkinliklere Adana, Ankara, İstanbul, Mersin ve Manisa’dan katılan onlarca sanatçıyla buluşan Osmaniyeli kültür-sanat dostları, Akdeniz sıcaklığıyla Çukurova güzelliğini paylaştılar. Ortak üretim ve paylaşımın insanı güzelleştirdiği Çardak’taki dernek merkezinde Fatma Çenet, özverili çabasıyla Anadolu kadınının temsiliyeti açısından başlı başına bir örnek teşkil ediyor.

9. Festivalde “Özgür İnsan Ödülü” ulusal düzeyde Prof.Dr. Afşar Timuçin’e, uluslararası düzeyde “Çanakkale Savaşında Vatan İçin Ölenler”e verildi. Belgesel film alanında katkılarıyla Dursun Özden, Hasan Özgen ve Mustafa Ünlü’nün emekleri önemliydi. Bu yıl kaybettiğimiz Yaşar Kemal için Arif Keskiner ve Ali Ozanemre’nin anılarla zenginleştirdikleri konuşmalar ilgi gördü. “Bin Çiçekli Bahçe Yaşar Kemal Anısına Öykü, Halkbilim ve Şiir Ödülleri” verilen festivale Pir Sultan Abdal Derneği Adana Şubesi’nin müzik grubu türkü ve şarkılarla renk kattı.

3. gün Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Hemite (Gökçedam) köyüne gidildi. Onun adına yapılan park ve kütüphane gezildikten sonra halk ozanı Seyfi Metin’in evi ziyaret edildi. Konukları “Dinlen beni ey yarenler/ Bilinmeyen yönümüz var/ Ünümüz dünyayı sarmış/ Yaşar Kemal Bey’imiz var” diyerek karşılayan Seyfi Metin, eşi Fatma ve köylülerin sundukları yayık ayranı eşliğinde sohbetler edildi. Yaşar Kemal’in kişiliğini ve yapıtlarını besleyen Ceyhan Nehri, ova ve dağlar izlenerek bölgenin en eski inanç ve tapınaklarının bulunduğu Hieropolis-Kastabala antik kentine gidildi. Burada İbrahim Çenet’in derin bilgisiyle anlattıklarından ve eski çağların izlerinden imgeler devşiren sanatçılar, yeni yapıtlarına topladıkları birçok malzemeyle yuvalarına döndüler.

Bu yılki festivale, Bağlaç Kültür Sanat Edebiyat Dergisi adına Müslüm Kabadayı arkadaşımız katıldı. “Amik ve Çukurovalı Sanatçılar Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmasında, Derneğin merkezinde bulunduğu etkinlik alanının coğrafi, tarihsel ve toplumsal açıdan “Çukurova-Amik Kültür Atlası”na zenginlik kattığına dikkat çeken Müslüm Kabadayı, neolitik çağın Hassuna-Samarra ve Halaf kültürünün Amik üzerinden Çukurova’ya yayıldığını vurguladı. Doğu Çukurova’nın en eski merkezi olarak bilinen Karatepe’deki ve Amik Ovası’ndaki Aççana’daki Fenike-Hitit yazılarının ve Güneş Tanrısı rölyefinin, Mezopotamya-Anadolu-Mısır kültürlerinin bu bölgede kaynaştığını gösterdiğini belirtti. Bu sentezin heykel, resim, müzik ve edebiyat alanlarındaki yapıtlarda boy attığına değinen Müslüm Kabadayı, antik dönemin Yesemek Heykel Atölyesi sanatçılarından çağımızın şairleri Ali Yüce, Sabahattin Yalkın, Ülkü Tamer, Ali Püsküllüoğlu gibi Amik-Çukurova’dan yetişen şairlerin imgelerinde öne çıkan temel unsurun “su ve güneş” olduğuna işaret etti. “Bu iki ovayı nehir ve ormanlarıyla besleyen Toros ve Amanos dağlarının da sanatçıların imgelemini zenginleştirdiğini Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Ayla Kutlu, Burhan Günel gibi romancıların yapıtlarında görmek mümkündür.” diyen Müslüm Kabadayı, verimli toprakların aynı zamanda egemenler arasında çatışmalara, savaşlara da yol açtığına dikkat çekti. Tarih boyunca sömürü, baskı ve savaşın tersine aşk, güzellik ve yiğitliği işleyen şairlerin başında gelen Karacoğlan, Dadaloğlu, Aşık Hacı, Kamil Sarıateş’in de bu coğrafyadan yetiştiklerini, dolayısıyla yeni kuşak sanatçıların bu miras üzerinden geleceğe yol almalarının böyle festival vd. etkinliklerle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bağlaç Dergisi olarak, böyle değerli çalışmalara katkıda bulunan herkesi kutluyoruz. Bundan sonraki çalışmalara da destek vermeye devam edeceğiz.

Yorum yapın