Kürt Edebiyat Tarihi ? Sunum: Özkan Öztaş

Kürtlerin kullandıkları alfabeler, yazılı ürünleri, Ortaçağ’dan bugüne, Divan edebiyatından modern döneme kadar Kürt yazınsal tarihinin anlatılacağı sunumda ekoller, dönemler, Mîr dönemlerinde edebiyat, Türkiye, Irak, Suriye, İran ve diasporada gelişen Kürt edebiyatına değinilecek. Kürt edebiyat tarihinin genel bir çerçevesinin çizildiği sunumda ürünlerden örnekler de sunulacak.

Sunum: Özkan Öztaş
Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tarih: 11 Aralık 2013
Saat: 19:00
Adres: Karanfil Sokak Numara 58 Kızılay / Ankara

Yorum yapın