Eğitim-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Çocuk Kitapları Fuarı düzenliyor

Değerli Basın Emekçileri,
Bizler Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu şube olarak, ülkemizde etkin okuma kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarda kendi adına karar verebilen, sorgulayan, araştıran, demokratik bilince sahip bireylerin etkin bir okuma kültürü içerisinde geliştiği gerçeğinden hareket etmekteyiz.

Ülkemizde okuma kültürü, hem nicelik hem de nitelik açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Sorun sadece sıkça dillendirildiği gibi “kitabın az okunması” değil, okuma sürecinin ve okunan yayınların niteliğiyle de ilgilidir. Bulunduğumuz nokta bize, sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmaların önemini de göstermektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, okulöncesi ve ilköğretim dönemi çocuğun yaşamında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Yaşamı boyunca kullanacağı temel bilgi ve becerilerin bu dönemde edinildiği bilimsel bir gerçekliktir. Bu alana yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Okulöncesi ve ilköğretim döneminde, kitapla ilgili çocuğun yaşadığı deneyimler, çocukların okumaya karşı tutumlarının ilk adımını oluşturmaktadır. Bu dönemde çocuğa okunan kitaplar, gösterilen resim ve şekiller, onların dinlediklerini anlamalarına, anladıklarını ifade etmelerine, zihinsel becerilerini geliştirmelerine, yaratıcı güçlerini harekete geçirmelerine ve okumayı sevmelerine etki eder. Okulöncesi ve İlköğretim döneminde okunan kitaplar çocukta hayal dünyasını, duyguda ortaklaşma hoşgörü ve farklılıklara saygılı kişilik oluşumunu olumlu yönde geliştirir.

Düzenleyeceğimiz Çocuk Kitapları Fuarında velilerimizin, öğretmenlerimiz ve çocuklarımıza kitap sevgisi kazandırmak ve okuma kültürüne katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır..

Çocuklarımızın nitelikli çocuk edebiyatı yayınlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla Kartal Belediyesinin katkılarıyla şubemiz Çocuk Kitapları Fuarı düzenlemektedir. Fuar, 20 – 24 Mayıs 2015 arası günlerde 10.00 – 18.00 saatleri arasında Kartal Meydanında ziyaret edilebilecektir.

Saygılarımızla…

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube

Yorum yapın