Bilim ve Gelecek’in yeni sayısı çıktı: ‘Ahlak’ı sizden mi öğreneceğiz!..

Bilim ve Gelecek dergisinin 118. sayısı çıktı.

Derginin bu ayki sayısının tanıtım yazısı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti, en son kızlı erkekli öğrenci evleri tartışmasıyla, bir kez daha modern özgürlükçü yaşam anlayışının karşısındaki tutumunu ortaya koydu. Bu tutumu sözde halkın muhafazakâr değerlerine dayanarak savunsalar ve öyle pazarlasalar da, politik ve toplumsal düzlemdeki icraatlarında olduğu gibi, ahlak anlayışlarında da gerçek manevi referansları Osmanlı?dır. Her fırsatta Osmanlı?nın torunları olduğunu belirtmekten gurur duyan bu yeni Osmanlıcılar, bu referansa dayanan muhafazakâr bir ahlâk anlayışıyla toplum mühendisliğine soyunmuşken, Bilim ve Gelecek dergisi Osmanlı?da cisimleşmiş iktidardaki dindarlığın ahlâkının gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
Şule Dede?nin sunuşuyla hazırlanmış dosyada, saltanatlaşmış İslam üzerine çalışmalarıyla bilinen Aydın Tonga ?Ahlâk tartışmaları bağlamında Osmanlı?dan günümüze kadın? başlığını inceliyor. Ender Helvacıoğlu?nun araştırması ise, anlı şanlı Osmanlı?nın saraylarında hüküm süren rezilliği sergiliyor.

DOSYA: KIZLI ERKEKLİ

Şule Dede
Muhafazakâr taciz
?AKP, bir taraftan halka gökyüzü kanunlarını işaret edip bir taraftan ?ahlâksız? eğlencelerle sefahat içinde yaşayan Osmanlı riyakârlığını sergiliyor. Bir yandansa, özel alanı dibine kadar cinsiyetlendirip yeniden kadını ?mahrem? yapmanın yolunu döşüyor. Bu saldırılara karşılık vermek için, AKP?nin durduğu ve savunduğu çizgi gibi bizlerin durduğu mevzi de açık olmak zorundadır. ?

Aydın Tonga
Ahlâk tartışmaları bağlamında Osmanlı?dan günümüze kadın
?Mevcut iktidar, politik, sosyal ve ahlâki düzlemde sürekli Osmanlı?yı referans gösteriyor ve kendilerini ?Osmanlıların torunları? olarak ifade ediyor. Yazımızda Osmanlı devletinde kadınlara yönelik ahlâki/dinsel söylemler üzerinden kurulan baskı ve özelde Osmanlı hanedanlığı içerisinde genelde ise toplumsal olarak kadınlığın cinsel açıdan sömürülmesi üzerine inşa edilen ?cariye? politikası üzerinde örnekler vererek duracağız.?

Derleyen: Ender Helvacıoğlu
Kızlı erkekli Osmanlı sarayları
?Dokuz, on yaşında kızların bikrini izaleden (bekâretini bozmaktan) pek büyük zevk duyan Sultan Abdülmecit? Şâb-ı emretlere (genç delikanlı) düşkün olan Sultan Abdülaziz? Hareminde genç ve şirin kızlardan teşkil ettiği oyun takımı, oyuncuların maharetleri ve hoşlukları ile emsalsiz denilecek bir mükemmeliyet arz eden ?Ulu Hakan? Abdülhamit? İşte Cumhuriyet?in hemen arifesindeki kızlı erkekli Osmanlı sarayları??

Bilim ve Gelecek dergisi ayrıca kapak dosyasında yer alan üç kapsamlı makaleyle dilin ve konuşmanın evrimini değişik yönlerden inceliyor.

KAPAK DOSYASI / DİLİN EVRİMİ
W. Tecumseh Fitch / Çev. Gökhan Doğru
Dilin evrimi çalışmalarına dair
?Dil muazzam derecede karmaşıktır ve insanlık için öylesine merkezi öneme sahiptir ki, insan bilişi, davranışı ve kültürünün bütün yönlerine sızmıştır. Dilin evrimi tartışmasındaki ana meseleleri çözmeye yardım edebilecek kanıtlar çok farklı disiplinlerden (fizikten moleküler biyolojiye, dilbilime, antropolojiye ve sosyolojiye kadar) gelmektedir, tek bir insanın hepsinde uzmanlaşması mümkün değildir. Daha kapsamlı ve daha tatmin edici bir resim çizebilmek için araştırmacıların işbirliği yapması zorunludur.?

Gökhan Doğru
Dilin evrimine ilişkin güncel çalışmalara genel bir bakış
?Dilin nasıl evrildiğini açıklayabilmemizi sağlayacak fosil kanıtlara sahip olmasak da başta dilbilim ve biyoloji olmak üzere insan dilinin evrimiyle ilgilenen birçok alandaki gelişmeler ve bu gelişmelerin biyodilbilim çatısı altında bir disiplinlerarası işbirliği temelinde birleştirilme çabası, yakın gelecekte dilin evrimine dair daha sağlam ve geçerli hipotezlerin ve tezlerin oluşturulabilmesine olanak verecek, dilin doğasını ve evrimini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.?

Prof. Dr. İlhan İnan
Dilin evrimi: Nesne dilinden kavram diline geçiş
?Dilin ilk ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı ne denli önemli bir araştırma konuysa, nesne dilinden kavram diline ne zaman ve nasıl geçtiğimiz de aynı derecede, hatta daha önemli bir araştırma konusu olmalı. ?Var olan? ile ?var olmayan? arasında bir ayrımın yapılmadığı, düşüncelere ?doğru? ve ?yanlış? olma özelliklerinin yüklenemediği ve belki de en önemlisi soru sormanın olanaklı olmadığı bir dilde açıktır ki bilim ve felsefe, din ve mitoloji ve sanatın bazı gelişmiş biçimleri olamaz.?

Yorum yapın