Gulliver’in Gezileri – Jonathan Swift

Asıl adı “Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver” olan roman, tıpkı “Don Kişot” ve “Robinson Crusoe” gibi okunurluğunu ve güncelliğini bugüne dek taşımasına rağmen, her nedense yine onlar gibi çocuk edebiyatı içerisinde değerlendirilir.
1726 yılında yayınlanan Gulliver’in Gezileri, yalnız Kaptan Gulliver’in düşsel serüvenleri değil, zamanın toplumsal, siyasal ve dinsel kurumlarına yöneltilmiş çok sert bir eleştiri ve taşlamanın edebiyata en iyi yedirildiği metinlerden birisidir.

Yazar, bu kitapta Gulliver adlı karakterle, girdiği her topluma kolayca uyum sağlayabilen, bencilliğini doyurmak uğruna günlük uğraşlar içinde kendisini kaybeden tipik bir kentsoyluyu ele alır, onu çeşitli hayali ülkelere yolculuğa çıkartır. Swift, bu hayali ülkeler üzerinde, hem insan doğasındaki çarpıklıkları, hem de dönem Avrupası ve İngiltere?sinin toplumsal ve siyasal yaşamındaki ahlaki çöküntüyü okurun bulup çıkarmasını ister.
İroninin alabildiğine kullanıldığı bu yapıtta, tuzağa düşmek istemeyen okur, Swift’in kimi zaman, suçlarken övdüğünü, kimi zaman da överken suçladığını, bazen bir gözlemci olarak mesafeli durduğunu, bazen de insanı eleştiri oklarına tuttuğunu akıldan çıkarmamalıdır.

“Swift’in yergileri, dönemin siyasi ilişkilerinin alegorik bir sunumu olan romanın her köşesine sinmiştir. Öykü, ahlaklı olduğu için doktorluk yaparak geçinemeyen Lemuel Gulliver’in çareyi bir gemide çalışmakta bulmasıyla başlar. Ancak daha ilk seferde kazaya uğrarlar ve Gulliver zorlukla bir kumsala ulaşır. Uyandığında, incecik iplerle sıkı sıkıya bağlanmış ve 15 santim boyundaki Liliput’ların esiri olmuş haldedir. Ancak kısa sürede bu sevimli insanlarla dostluk kurar, kral ve kraliçenin gözdesi olur. Yine de saray entrikalarından kurtulamaz. Birçok serüvenden sonra karaya vuran bir kayık görür ve adadan ayrılarak evine döner.
Seyahat kanına girmiştir Gulliver’in. Bir süre sonra, Hindistan’a giden bir gemiye biner. Yolunu kaybeden gemi bir adaya uğradığında, arkadaşlarını kaybeder kahramanımız. Üstelik bu kez, ilk yolculuğundaki kadar şanslı değildir, çünkü bu adada karşılaşacağı insan türü, devlerden oluşmaktadır. Dev bir köylünün eline geçen Gulliver, bir kafese kapatılır, panayırlarda sergilenir. Hastalanıp ölümün eşiğine gelen kahramanımız, Barodingnag adlı devler diyarının kraliçesine satılınca rahatlar. Kral ve kraliçenin büyük ilgi gösterdikleri bir oyuncaktır ama sarayda her an tehlikeler beklemektedir onu. Dev fareler, tenis topu büyüklüğünde yağan dolu, kendisini kıskanan saray cücesi karşısında küçücük ve önemsiz bir kişidir Gulliver. Bu kötü koşullarda iki yıl yaşayan Gulliver, kafesinin bir kuş tarafından çalınmasıyla kurtulur, yeniden evine döner.

Gulliver’in cüceler ve devler ülkelerine yaptığı yolculuklar genelde daha çok bilinir. Oysa ilk iki maceradan sonra kahramanımız hala yılmamıştır. Yeniden açılır denizlere. Bu kez rota Japonya’dır ama yolda korsanların saldırısına uğrarlar. Bir kayığın içinde kaderine terk edilen Gulliver, Balnipardi adasına çıkar. Laputa adlı yüzen ada devletinin sömürgesi olan Balnipardi, Laputalılar tarafından şiddet kullanılarak sindirilmiştir. Laputalıların fiziksel ölçüleri normalse de düşünce hayatları gariptir. Matematik ve müzik tek etkinlikleridir bu halkın. Durmadan soyut ve derin düşüncelere dalarlar ama pratik olarak yapabildikleri pek bir şeyleri yoktur.
Gulliver, Laputa’nın başkenti Lagoda’yı da ziyaret ettikten sonra, büyücüleri ile meşhur Glubbudrid adasına geçer. Burada, dünya tarihinin önemli kişilerinin hayalleri ile karşılaşır. Bir sonraki durak, ölümsüz insanların yaşadığı Luggnag adasıdır. Ne var ki uzun yaşamak da mutluluk getirmemiştir insanlara. Aksine, yaşlanıp yorgun düşmüş, amaçları kalmamış, adalılar için ölüm neredeyse bir umut olmuştur.
Bir kez daha evine, Londra’ya döner Gulliver. Yeniden denize açıldığında ise kaptandır artık. Elbette işler yine yolunda gitmez, tayfalar isyan eder, Gulliver yine bir kayıkla denizin ortasında terk edilir. Talihin önüne çıkardığı yeni kara parçasında önce Yahoo’larla karşılaşır. Bunlar, maymuna benzeyen iğrenç bir insan türüdür. Adayı ise Houyhnhnm adı verilen atlar yönetmektedir. Houyhnhnm’lar, Gulliver’in bütün gezileri içerisinde karşılaştığı en nazik, aklı başında ve medeni canlılardır. Aralarındaki cins farkı, Gulliver’in onlarla kurduğu iyi ilişkilere engel olmaz. Ancak, görünüm olarak Yahoo’lara benzediği için Gulliver’e bir türlü güvenemezler ve ondan adayı terk etmesini isterler. Yeniden bir kayıkla denize açılır Gulliver ve yolda Portekizli bir kaptan tarafından kurtarılır. Ne var ki artık insanlardan nefret etmekte ve yalnızca atlara yakınlık duymaktadır…

Homeros’un Odessa destanından sonra yazılan ilk büyük fantastik seyahat metni olan “Gulliver’in Gezileri” çok neşelidir; mizahi öğelerle zenginleştirilmiş ve çok sayıda tuhaf canlılarla modern bir masala dönüşmüştür. Ama bütün bu cümbüşün arkasında, insan ilişkilerine ve kurulu düzene karşı büyük bir güvensizlik, geleceğe ilişkin karamsar bir bakış vardır.
Swift’in ele aldığı temalara şöyle bir göz gezdirirsek, karşımıza insanların bencilliği, kabalığı, siyasetin ikiyüzlülüğü, siyasetçilerin çıkarcılığı ve budalalığı, yönetenlerin zulmü ve şiddeti çıkar. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı canlı türleri ve ırklarıyla karşılaşan Gulliver’in gezileri, aslında o dönemin İngiltere’sinin alegorik bir anlatımıdır. 15 santim boyundaki Liliputlar da, dev Brobdingnag’lar da İngiliz sarayını, siyasi hayatını ve ada halkını farklı yönleriyle temsil ederler. Lagoda adası da farksızdır; İngiliz İlim Akademisi’nin, Lagoda Yüksek İlimler Akademisi’ndeki anlamsız teorik çalışmalar aracılığıyla hicvedildiği, o dönemde tartışma konusu olmuştur. Aslında her satırında, her bölümünde ve her yolculuğunda çok sayıda simge kullanılması, “Gulliver’in Gezileri”ni yazıldığı yılların tarihi ile birlikte değerlendirmeyi gerektirir ama Swift kendi tarihini de aşmayı ve evrensel temalara ulaşmayı başarmıştır.
Romanın bugün ki kavramlara tercümesi halinde, Swift’in, insanların birbirlerini “ötekileştirmesi”ne vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. “Robinson Crusoe”da, çağdaşı Defoe, beyaz ırkın siyah adam üzerindeki üstünlüğünü doğallaştırırken, Swift, bu fantastik romanında, aslında birbirinden farksız olduklarını gösterdiği canlı türlerinin birbirlerini nasıl ötelediğini, ötekileştirdiğini araştırır. Bazen fiziksel ölçüler, bazen düşünce yapıları, bazen de türsel ayrılıklar nedeniyle oluşur farklar ve düşmanlıklar. Gulliver’in kendisine en yakın canlı türü olarak atları görmesi de bu vurgunun derinleştirilme isteğindendir.
Swift’in çok iyi yakaladığı bir başka konu da, her ulusun kendi tarihini ve kimliğini yalanlarla örmesidir. Glubbudrid adasında karşılaştığı bir takım tarihi şahsiyetlerle yaptığı konuşmalarda, Gulliver kendisine belletilen geçmişin hiç de gerçeğe uymadığını fark eder. Diğer yandan, gittiği her adada, o ada halkı evrenin en medeni, en gelişmiş topluluğu olarak kendisini görmektedir.
Anlatı üslubunun mizahı olması ve anlatılanların hayaliliğinin hiç saklanmayışı, Swift’in yergisini keskinleştirirken, hikâyenin arkasındaki umutsuzluğu daha da arttırır. İlk yolculuğuna çıkarken insan sevgisi ile dolu olan Gulliver, sona gelindiğinde, insanoğlunun “tabiatın yeryüzünün sathına bırakmak mecburiyetinde kaldığı için büyük ıstırap duyduğu en iğrenç haşaratın oluşturduğu en habis ırk” olduğuna kanaat getirir.
Jonathan Swift’in diğer yapıtlarına da sinmiştir parlak bir zekâ ürünü olan ince alayları ve keskin yergileri. Onun için yergi, içinde yaşadığı toplumsal ve siyasi ilişkilerin akıl dışılığına karşı çıkmanın ve aklı savunmanın biricik yolu olmuştur. “Gulliver’in Gezileri” de dahil olmak üzere pek çok yapıtı sansüre uğramışsa da, Swift, İngiltere’deki bütün kurumsal ilişkileri, hatta derin bir bağlılığı olmasına rağmen kiliseyi bile sert bir üslupla eleştirmiştir.
Pek çok fantastik metnin artarda yayınlandığı bu günlerde, bu tarz edebiyatın öncülerinden olan bu büyük yazarı anmamak haksızlık olur ama ne yazık ki, Türkçeye çevirisi konusunda şanslı değildir Swift. Kitabını eksiksiz olarak okuyanların sayısı, kitabı hakkında kanaat sahibi olanların yanında çok küçük bir oran teşkil eder. Umarız yeni ve eksiksiz baskılarıyla edebiyat tarihinde sahip olduğu yeri Türkiye’deki kitapçı raflarında da elde edecektir bir gün.*A. Ömer Türkeş

Gezdim, gördüm, öğrendim, utandım! – Murat Özer
(01/01/2011 tarihli Radikal Kitap Eki)

Edebiyatta ?hiciv? zor iştir, yavanlığa doğru gitme riski büyüktür, hicvettiğiniz şeyin ağırlığı altında kalıp ezilmeniz de muhtemeldir. Ama bunu layıkıyla becerdiğinizdeyse sizden iyisi yoktur, ?doğrudan? eleştirinin yapamadığı etkiye sahipsiniz demektir, yere göğe sığdırılamazsınız.
18. yüzyıl İngiliz edebiyatının dinî/politik isimlerinden Jonathan Swift, hiciv sanatının el üstünde tutulan yazarlarından biri olmayı hak eden bir külliyata sahiptir. Onun ilk yayımlanışı 1726?ya denk düşen ve ilk orijinal adıyla ?Travels Into Several Remote Nations of the World?, sonraki baskılarda değişen ve bizim bildiğimiz adıyla ?Gulliver?in Gezileri? (Gulliver?s Travels) adlı dört bölümlük romanı, edebiyat tarihinin en bilinen hiciv eserlerinden biridir. Yazarın ilk baskılarda kahramanın adını kullanarak Lemuel Gulliver ismi altında yayımladığı roman, dediğimiz gibi dört bölümlük bir ?seyahat kitabı? gibidir, gemilerde doktorluk yapan Gulliver?in dört ayrı ?fantastik? seyahatinin ?gezi notları?dır okuduklarımız.
İlk bölümde küçük insanların yaşadığı Lilliput?a, ikinci bölümde devlerin yaşadığı Brobdingnag?a, üçüncü bölümde ?uçan ada? ve çevresine, dördüncü bölümdeyse bilge atların (houyhnhnm) hüküm sürdüğü bir adaya yolu düşer Gulliver?in, daha doğrusu başına gelmedik kalmayıp bu adalarda mahsur kalır. Yazar, alt benliği Gulliver?i kullanarak insanlığı ve onun yarattığı ?çirkinlikler?i hicveder bu romanında. Her seyahatinde oradaki toplumların yaşam ve yönetim biçimlerinden yola çıkarak medeniyetin geldiği noktayı eleştirir, insanoğlunun savaşçı, sömürgeci yaklaşımını yerle bir eder.
Romanın en bilinen ve sevilen bölümlerini ilk iki seyahat oluşturur. Buralardaki avantaj, Gulliver?in birinde yukarıdan, diğerindeyse aşağıdan bakma özelliğidir. Küçük Lilliput?lulara ve onların ?ihtişamlı? krallığına yukarıdan baktığında ?defolar? hemen gözüne çarpar, yanlışlıkları tespit etmesi kolaylaşır. Brobdingnag?da ise devlerin hayatına ?minik bir pencere?den bakıyor olmanın ?nokta atışı? etkisini kullanır, detaylara odaklanmayı başarır. Bu iki bölüm, çocuk edebiyatı içinde de saygın bir konum kazandırır Jonahtan Swift?e, zira çocukların böylesi tezatlara karşı tepkileri bellidir, çok çabuk adapte olurlar bu gibi durumlara.

O bilge atlar ki…
Üçüncü bölüm, birçok edebiyat eleştirmenine göre en zayıf halkadır. Biz de bu görüşe katılabiliriz, çünkü burada Gulliver?in seyahatinin dağıldığını, yalpaladığını görürüz. Teknik detaylar arasında hikâye kaybolur gider bu bölümde, kahramanın bulunduğu ortamla arasına ?mesafe? koyacak formülden de mahrumdur bu seyahat. Ama dördüncü bölüm, her şeyin ve herkesin ?anlam? kazandığı zirvedir bize göre. İnsanların ?yahoo?(!) olarak adlandırıldığı ve iğrenç yaratıklar olarak resmedildiği bu bölümde, atların bilgeliğine ve hayatı çözmüş olmalarına hayranlık duyarız. Gulliver de en çok bu seyahatten etkilenir, insan olmasından utanır hale gelir, döndüğünde de bunun etkilerini üzerinden atamaz, atmak istemez. Jonathan Swift, bütün bu hikâyelerde uzun uzun anlattıklarının özünde ne söylemek istediğini en sona bırakmıştır neredeyse; insanoğlunun yüzyıllardır biriktirdiği ?deneyim?, onu giderek çirkinleştirmiş, tahammül edilemez bir yaratığa dönüştürmüşür.
Bu roman hakkında söylenebilecek çok şey var gerçekten de, ama biz de son söz olarak, Gulliver?in dört seyahatinde de bir tür ?efendi-köle? ilişkisi içinde ?köle? tarafında olduğunu söyleyelim. Halkların yönetimler tarafından her daim köleleştirildiğini, ?özgür irade?nin hiç edildiğini vurgular böylece Swift, ?çoğunluk? için hayatta ve ayakta kalabilmek pamuk ipliğine bağlıdır demeye getirir belki de…

Lilliput?tan çıkamıyor Gulliver
Birçokları tarafından ?basit? bir çocuk edebiyatı ürünü gibi görülse de, derinliği karşısında dudağımızın uçukladığı ?Gulliver?in Gezileri?nin beyazperdeyle imtihanıysa sayısızdır. Ama bunların ortak noktasıysa işte o ?basitlik? üzerine yapılanmalarıdır, işin derinlik boyutu pek ilgilendirmemiştir sinema sanatını. Özellikle Lilliput seyahati kapar bütün parsayı, diğer seyahatler geri planda kalır.
Jack Black?in yapımcı ve aktör olarak altına imzasını koyduğu yeni uyarlama da bu anlamda farklı değil. Oldukça serbest bir uyarlama olarak hayat bulan film, kahramanını bugüne taşıyor ve bir derginin ?yazarı? kimliğiyle bu seyahate çıkarıyor. Romandan farklı biçimde epeyce fantastik bir şekilde Lilliput?a gelen kahramanımız, burada önyargılardan nasibini alıyor, önce hapsediliyor. Ardından da bir ?kurtarıcı?ya dönüşüyor, düşmanlara karşı kazandığı zaferle.
Bu film, Gulliver?i Lilliput dışına çıkarmıyor denebilir. Sadece bir kez ?devler ülkesi?ne uğruyor, orada da ağzının payını alıp Lilliput?a kaçıyor. Bu bölümde resmedilen acımasız küçük kız, romandaki Glumdalclitch ise büyük haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Zira bu kızcağız, Brobdingnag?daki serüveninde onun koruyucusuydu ve ona zarar gelmemesi için her zaman azami özeni gösteriyordu.
Animasyon sinemasından gelen Rob Letterman?ın yönetiminde çekilen film, romanın toplumsal eleştiri kavramından ziyade, kahramanın eleştirisini öne çıkarıyor. Onu bir sahtekâr olarak resmeden yapım, Lilliput?luların karakteri ?doğru?ya yöneltmesi üzerinden kuruyor hikâyesini. Hâl böyle olunca, bambaşka bir yöne doğru akıyor Gulliver?in serüveni. Ama bu seçimin de farklı bir tadı olduğunu söyleyebiliriz, en azından kattığı ?ekstra? malzemelerle. Popüler kültür dağarcığı fazlasıyla geniş olan kahramanın, sorunları çözerken kullandığı argümanlar ilginç gerçekten de. Prensesle onu seven gencin arasını yapmak için Cyrano de Bergerac?lık yaparken Prince?in ?Kiss? şarkısının sözlerini kullanması ya da ?Yıldız Savaşları?nın Luke Skywalker?ının serüvenini kendi hayatı gibi yansıtması epeyce eğlenceli. Finalde ?savaş karşıtı? söylemini destelemek için ?War? (orijinal yorumuyla değil) şarkısını kullanıp bunu müzikal bir tatla desteklemesi de kayda değer doğrusu. Jonathan Swift?in metninin politik altyapısından yoksun olmasına karşın keyifle izlenen serbest bir uyarlama diyebiliriz bu film için. Jack Black de ?rock? geleneğinden geliyor olmanın avantajlarını iyi değerlendiriyor, hikâyeye ekstra bir ?dayanıklılık? katıyor.
Not: ?Guliver?in Gezileri?, iki ve üç boyutlu seçenekleriyle sinemalarda.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Tanıtım Yazısı
Jonathan Swift (1667 – 1745): “Kitapların Savaşı”ndan “Alçakgönüllü Bir Öneri”ye tüm çağların en önemli yergi ustalarından biri ve tek romanı Gulliver’in Gezileri’yle (1726) ölümsüzleşmiş bir 17. yüzyıl sonu – 18.yüzyıl başı yazarıdır.
Gulliver’in ilk iki bölümünde, “Cüceler” ve “Devler” ülkelerine gezilerindeki hayalgücüyle hemen her yaştan okura ulaşan Swift, insanlığa ilişkin gözlemleriniyse, kitabının dördüncü bölümü olan “Tekboynuzlar Ülkesine Yolculuk”ta alabildiğine keskinleştirilmiştir.

Kitabın Künyesi
Gulliver’in Gezileri
Orjinal isim: Gulliver’s Travelers
Jonathan Swift
Görsel Yönetmen : Birol Bayram
Çeviri : İrfan Şahinbaş
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
İstanbul, 2010, 2. Basım
328 sayfa

Jonathan Swift?in Yaşam Öyküsü
Büyük hiciv ustası Swift, 30 Kasım 1667’de İrlanda’nın başkenti Dublin’de doğdu. 1689’da Trinity College’ı bitirdi ve İngiltere’ye gitti. Siyasetçi ve yazar Sir William Temple’ın sekreteri oldu. İlk şiirleri ve Stella’ya olan aşkı da bu tarihlere rastlar (1691).
Jonathan Swift’in yaşamında William Temple’ın etkisi önemlidir. O yılların kültürel ortamıyla ve etkili kişileriyle tanışıklığı onun sayesinde olmuş, Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimi yapmasını yine Temple teşvik etmiştir.
Temple’ın ölümünden sonra Dublin’e giden ve Lord Berkeley’nin yanında çalışan Swift, 1701’de Londra’ya döndüğünde, artık tanınan bir yazardı. Siyaset, din ve edebiyat alanlarında giriştiği polemiklerle etkiliydi.
Ard arda yayımlanan kitapları da oldukça ilgi görmüş ve parlak zekası hayranlık uyandırmıştı. Siyasi olarak liberallerin yanında yer alan Swift, aynı zamanda kiliseye ve dine de bağlıydı.
Belki bu nedenle, belki de muhafazakâr partinin iktidar olmasının etkisiyle, 1710’dan sonra muhafazakâr Troy partisini desteklemeye ve bu partinin ileri gelenlerinin yer aldığı ‘The Examiner’ dergisinde çalışmaya başladı.
Ancak 1714’de Troy’ların siyasi gücü azaldı ve Swift düş kırıklığı ile Dublin’e geri döndü. Bu tarihten 1745 yılındaki ölümüne kadar geçen sürede, Swift kendini İrlanda’nın sorunları üzerinde çalışmaya ve yazmaya verdi.
İngiltere’nin baskıcı politikalarına karşı yaptığı mücadelesinde birbiri ardına çıkardığı siyasi broşürlerle İrlanda’da ulusal bir kahramana dönüştü. 1726 yılında tamamladığı ‘Gulliver’in Gezileri’ ile de tüm zamanlara yayılan bir ün kazandı.
Jonathan Swift, 19 Ekim 1745’de İrlanda’da öldü.
Mezarının başında kendisinin yazdığı şu cümle, onun karakterini yansıtır niteliktedir: “Burada, vahşi haksızlıklar karşısında kalbi paramparça olan biri yatıyor…”

Gulliver’s Travels (Wikipedia, the free encyclopedia?dan alınmıştır.)
Gulliver’s Travels (1726, amended 1735), officially Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships, is a novel by Jonathan Swift that is both a satire on human nature and a parody of the “travellers’ tales” literary sub-genre. It is Swift’s best known work, and a classic of English literature.
The book became tremendously popular as soon as it was published (it was said of it that “it is universally read, from the cabinet council to the nursery”, a quote attributed to either John Gay or Alexander Pope[citation needed]), and it is likely that it has never been out of print since then.
Plot summary
The book presents itself as a simple traveller’s narrative with the disingenuous title Travels into Several Remote Nations of the World, its authorship assigned only to “Lemuel Gulliver, first a surgeon, then a captain of several ships”. Different editions contain different versions of the prefatory material which are basically the same as forewords in modern books.
The book proper then is divided into four parts, which are as follows.
Part I: A Voyage To Lilliput
May 4, 1699 ? April 13, 1702

The book begins with a short preamble in which Gulliver, in the style of books of the time, gives a brief outline of his life and history prior to his voyages. He enjoys travelling. This turns out to be fortunate.
On his first voyage, Gulliver is washed ashore after a shipwreck and awakes to find himself a prisoner of a race of people one-twelfth the size of normal human beings (6 inches/15cm tall), who are inhabitants of the neighbouring and rival countries of Lilliput and Blefuscu. After giving assurances of his good behaviour he is given a residence in Lilliput and becomes a favourite of the court. There follow Gulliver’s observations on the Court of Lilliput, which is intended to satirize the court of George I (King of Great Britain at the time of the writing of the Travels). Gulliver assists the Lilliputians to subdue their neighbours the Blefuscudians (by stealing their fleet). However, he refuses to reduce the country to a province of Lilliput, displeasing the King and the court. Gulliver is charged with treason and sentenced to be blinded. With the assistance of a kind friend, Gulliver fortunately escapes to Blefuscu, where he spots and retrieves an abandoned boat and sails out to be rescued by a passing ship which takes him back home. The feuding between the Lilliputians and the Blefuscudians is meant to represent the feuding countries of England and France, but the reason for the war is meant to satirize the feud between Catholics and Protestants, over issues that Swift may have found trivial.
Part II: A Voyage to Brobdingnag
June 20, 1702 ? June 3, 1706
When the sea vessel ‘Adventure’ is steered off course by storms and forced to go in to land for want of freshwater, Gulliver is abandoned by his companions and found by a farmer who is 80 feet (24 meters) tall (the scale of Lilliput is approximately 1:12; of Brobdingnag 12:1) he brings Gulliver home and his daughter cares for gulliver the farmer who treats him as a curiosity and exhibits him for money. He is then bought by the Queen of Brobdingnag and kept as a favourite at court. In between small adventures such as fighting giant wasps and being carried to the roof by a monkey, he discusses the state of Europe with the King, who is not impressed. On a trip to the seaside, his “travelling box” is seized by a giant eagle and dropped into the sea where he is picked up by sailors, who return him to Africa.
Part III: A Voyage to Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib,
Luggnagg and Japan
August 5, 1706 ? April 16, 1710

Gulliver’s ship is attacked by pirates and he is marooned on a desolate rocky island. Fortunately he is rescued by the flying island of Laputa, a kingdom devoted to the arts of music and mathematics but utterly unable to use these for practical ends. The device described simply as The Engine is possibly the first literary description in history of something resembling a computer. Laputa’s method of throwing rocks at rebellious surface cities also seems the first time that aerial bombardment was conceived as a method of warfare. Gulliver is then taken to Balnibarbi to await a Dutch trader who can take him on to Japan and thence to England. While there, he tours the country as the guest of a low-ranking courtier and sees the ruin brought about by blind pursuit of science without practical results in a satire on the Royal Society and its experiments. He also encounters the struldbrugs, unfortunates who are immortal and very, very old. He travels to a magician’s dwelling and discusses history with the ghosts of historical figures, the most obvious restatement of the “ancients versus moderns” theme in the book. The trip is otherwise reasonably free of incident and Gulliver returns home, determined to stay there for the rest of his days.
Part IV: A Voyage to the Country of the Houyhnhnms
September 7, 1710 ? December 5, 1715

Despite his earlier intention of remaining at home, Gulliver returns to sea where his crew was captured by Dutch and Japanese pirates in order to force them to become pirates also. He is abandoned in a landing boat and comes first upon a race of (apparently) hideous deformed creatures to which he conceives a violent antipathy. Shortly thereafter he meets a horse and comes to understand that the horses (in their language Houyhnhnm or “the perfection of nature”) are the rulers and the deformed creatures (“Yahoos”) are human beings in their basest form. Gulliver becomes a member of the horse’s household, and comes to both admire and emulate the Houyhnhnms and their lifestyle, rejecting human beings as merely Yahoos endowed with some semblance of reason which they only use to exacerbate and add to the vices Nature gave them. However, an Assembly of the Houyhnhnms rules that Gulliver, a Yahoo with some semblance of reason, is a danger to their civilization and he is expelled. He is then rescued, against his will, by a Portuguese ship that returns him to his home in England. However, he is unable to reconcile himself to living among Yahoos; he becomes a recluse, remaining in his house, largely avoiding his family, and spending several hours a day speaking with the horses in his stables.
Composition and history
It is uncertain exactly when Swift started writing Gulliver’s Travels, but some sources suggest as early as 1713 when Swift, Gay, Pope, Arbuthnott and others formed the Scriblerus Club, with the aim of satirising then-popular literary genres. Swift, runs the theory, was charged with writing the memoirs of the club’s imaginary author, Martinus Scriblerus. It is known from Swift’s correspondence that the composition proper began in 1720 with the mirror-themed parts I and II written first, Part IV next in 1723 and Part III written in 1724, but amendments were made even while Swift was writing The Drapier’s Letters. By August 1725 the book was completed, and as Gulliver’s Travels was a transparently anti-Whig satire it is likely that Swift had the manuscript copied so his handwriting could not be used as evidence if a prosecution should arise (as had happened in the case of some of his Irish pamphlets). In March 1726 Swift travelled to London to have his work published; the manuscript was secretly delivered to the publisher Benjamin Motte, who used five printing houses to speed production and avoid piracy.[1] Motte, recognising a bestseller but fearing prosecution, simply cut or altered the worst offending passages (such as the descriptions of the court contests in Lilliput or the rebellion of Lindalino), added some material in defense of Queen Anne to book II, and published it anyway. The first edition was released in two volumes on October 26, 1726, priced 8s. 6d. The book was an instant sensation and sold out its first run in less than a week.
Motte published Gulliver’s Travels anonymously and, as was often the way with fashionable works, several follow-ups (Memoirs of the Court of Lilliput), parodies (Two Lilliputian Odes, The firs on the Famous Engine With Which Captain Gulliver extiguish’d the Palace Fire…) and “keys” (Gulliver Decipher’d and Lemuel Gulliver’s Travels into Several Remote Regions of the World Compendiously Methodiz’d, the second by Edmund Curll who had similarly written a “key” to Swift’s Tale of a Tub in 1705) were produced over the next few years. These were mostly printed anonymously (or occasionally pseudonymously) and were quickly forgotten. Swift had nothing to do with any of these and specifically disavowed them in Faulkner’s edition of 1735. However, Swift’s friend Alexander Pope wrote a set of five Verses on Gulliver’s Travels which Swift liked so much that he added them to the second edition of the book, though they are not nowadays generally included.
Faulkner’s 1735 edition
In 1735 an Irish publisher, George Faulkner, printed a complete set of Swift’s works to date, Volume III of which was Gulliver’s Travels. As revealed in Faulkner’s “Advertisement to the Reader”, Faulkner had access to an annotated copy of Motte’s work by “a friend of the author” (generally believed to be Swift’s friend Charles Ford) which reproduced most of the manuscript free of Motte’s amendments, the original manuscript having been destroyed. It is also believed that Swift at least reviewed proofs of Faulkner’s edition before printing but this cannot be proven. Generally, this is regarded as the Editio Princeps of Gulliver’s Travels with one small exception, discussed below.
This edition had an added piece by Swift, A letter from Capt. Gulliver to his Cousin Sympson which complained of Motte’s alterations to the original text, saying he had so much altered it that “I do hardly know mine own work” and repudiating all of Motte’s changes as well as all the keys, libels, parodies, second parts and continuations that had appeared in the intervening years. This letter now forms part of many standard texts.
“Lindalino”
The short (five paragraph) episode in Part III, telling of the rebellion of the surface city of Lindalino against the flying island of Laputa, was an obvious allegory to the affair of The Drapier’s Letters of which Swift was proud. Lindalino represented Dublin and the impositions of Laputa represented the British imposition of William Wood’s poor-quality copper currency. For uncertain reasons Faulkner had omitted this passage, either because of political sensitivities raised by being an Irish publisher printing an anti-English satire or possibly because the text he worked from didn’t include the passage either. It wasn’t until 1899 that the passage was finally included in a new edition of the Collected Works. Modern editions thus derive from the Faulkner edition with the inclusion of this 1899 addendum.
Major themes
Gulliver’s Travels has been called a lot of things: from Menippean satire to a children’s story, from proto-Science Fiction to a forerunner of the modern novel. Possibly one of the reasons for the book’s classic status is that it can be seen as many things to many people.

Broadly, the book has three themes:
? a satirical view of the state of European government, and of petty differences between religions.
? an inquiry into whether men are inherently corrupt or whether they become corrupted.
? a restatement of the older “ancients v. moderns” controversy previously addressed by Swift in The Battle of the Books.
In terms of storytelling and construction the parts follow a pattern:
? The causes of Gulliver’s misadventures become more malignant as time goes on – he is first shipwrecked, then abandoned, then attacked by strangers, then attacked by his own crew.
? Gulliver’s attitude hardens as the book progresses ? he is genuinely surprised by the viciousness and politicking of the Lilliputians but finds the behavior of the Yahoos in the fourth part reflective of the behavior of people.
? Each part is the reverse of the preceding part ? Gulliver is big/small/sensible/ignorant, the countries are complex/simple/scientific/natural, forms of Government are worse/better/worse/better than England’s.
? Gulliver’s view between parts contrasts with its other coinciding part ? Gulliver sees the tiny Lilliputians as being vicious and unscrupulous, and then the king of Brobdingnag sees Europe in exactly the same light. Gulliver sees the Laputians as unreasonable, and Gulliver’s Houyhnhnm master sees humanity (actually, Yahoos) equally so.
? No form of government is ideal ? the simplistic Brobdingnagians enjoy public executions and have streets infested with beggars, the honest and upright Houyhnhnms who have no word for lying are happy to suppress the true nature of Gulliver as a Yahoo and equally unconcerned about his reaction to being expelled.
? Specific individuals may be good even where the race is bad ? Gulliver finds a friend in each of his travels and, despite Gulliver’s rejection of and horror toward all Yahoos, is treated very well by the Portuguese captain, Don Pedro, who returns him to England at the novel’s end.
Of equal interest is the character of Gulliver himself ? he progresses from a cheery optimist at the start of the first part to the pompous misanthrope of the book’s conclusion and we may well have to filter our understanding of the work if we are to believe the final misanthrope wrote the whole work. In this sense Gulliver’s Travels is a very modern and complex novel. There are subtle shifts throughout the book, such as when Gulliver begins to see all humans, not just those in Houyhnhnm-land, as Yahoos.
Despite the depth and subtlety of the book, it is often classified as a children’s story because of the popularity of the Lilliput section (frequently bowdlerised) as a book for children. It is still possible to buy books entitled Gulliver’s Travels which contain only parts of the Lilliput voyage.
Cultural influences
The popularity of Gulliver is such that the term “Lilliputian” has entered many languages as an adjective meaning “small and delicate”. There is even a brand of cigar called Lilliput which is, obviously, small. In addition to this there are a series of collectible model-houses known as “Lilliput Lane”.
In like vein, the term “Yahoo” is often encountered as a synonym for ruffian or thug. “Brobdingnagian” appears in the Oxford English Dictionary as a synonym for ‘very large’ or ‘gigantic’.
In the discipline of computer architecture, the terms big-endian and little-endian are used to describe two possible ways of laying out bytes in memory; see Endianness. One of the conflicts in the book is between Lilliputians who preferred cracking open their soft-boiled eggs from the little end, and Blefuscans who preferred the big end.
Allusions and references from other works
Unauthorized sequels and imitations
? Many sequels followed the initial publishing of the Travels. The earliest of these was the Abbé Pierre Desfontaines’ Le Nouveau Gulliver ou Voyages de Jean Gulliver, fils du capitaine Lemuel Gulliver (The New Gulliver, or the travels of John Gulliver, son of Captain Lemuel Gulliver), published in 1730. The author was also the first French translator of Swift’s story.
? The Hungarian writer Frigyes Karinthy (1887-1938) wrote two novels in which a 20th-century Gulliver visits imaginary lands. One, Utazás Faremidóba (i.e. Voyage to Faremido), recounts a trip to a land with almost robot-like, metallic beings whose lives are ruled by science, not emotion, and who communicate through a language based on musical notes. The second, Capillaria, is a satirical comment on male-female relationships. It involves a trip by Gulliver to a world where all the intelligent beings are female, males being reduced to nothing more than their reproductive function.
? Soviet Ukrainian science fiction writer Vladimir Savchenko published Gulliver’s Fifth Travel – The Travel of Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and Then a Captain of Several Ships to the Land of Tikitaks (Russian: ????? ??????????? ????????? – ??????????? ??????? ?????????, ??????? ???????, ? ????? ???????? ?????????? ????????, ? ?????? ?????????) – a sequel to the original series in which Gulliver’s role as a surgeon is more apparent. Tikitaks are people who inject the juice of a unique fruit to make their skin transparent, as they consider people with regular opaque skin secretive and ugly.
? Davy King’s 1978 short story “The Woman Gulliver Left Behind” [1] is a sort of satirical feminist spin on the tale, telling it from the point of view of Gulliver’s wife.
? Adam Roberts novel Swiftly (2008) is set 120 years after Gulliver’s time and shows a world where the inhabitants of Lilliput and Blufescu are now slaves of the British, and the Brobdingnagians are allied to France in a war against Britain.
Uses of characters
Gulliver

? In Alan Moore’s comic The League of Extraordinary Gentlemen, Gulliver was the unofficial leader of an early incarnation of the League which also included The Scarlet Pimpernel, Dr. Syn and Fanny Hill.
? The character of Gulliver appears in the Doctor Who story The Mind Robber, played by Bernard Horsfall.
Lilliputians
? The novel The Return of the Antelope (by Willis Hall and Rowan Barnes-Murphy) and its sequel The Antelope Company at Large centre around the adventures of three Liliputian sailors shipwrecked in England. Return of the Antelope was subsequently made into a TV series by Granada Television.
? The novel Mistress Masham’s Repose by T. H. White features descendants of Lilliputians that were captured and brought to England.
? The novel Castaways in Lilliput by Henry Winterfield is about three normal-sized children who land in a modern version of Lilliput.
? The comic book series Fables has a city called “Smalltown” which was founded by exiled Lilliputian soldiers. All small Fables (not just Lilliputians) have a tendency to refer to normal-sized people as “gullivers” or as being “gulliver-sized”.
Houyhnhnms
? In John Myers Myers novel Silverlock, the protagonist, A. Clarence Shandon, encounters the Houyhnhnms and is dismissed by them as a Yahoo.
Adaptations
Literary abridgments

? “A Voyage to Lilliput” was adapted for inclusion in Andrew Lang’s Blue Fairy Book
Music
? German composer Georg Philipp Telemann wrote a suite for two violins, the “Gulliver Suite.” The five movements are “Intrada,” “Chaconne of the Lilliputians,” “Gigue of the Brobdingnagians,” “Daydreams of the Laputians and their attendant flappers,” and “Loure of the well-mannered Houyhnhnms & Wild dance of the untamed Yahoos.” Telemann wrote his suite in 1728, only two years after the publication of Swift’s novel.
? One of popular funk band No More King’s most popular songs, entitled, “Leaving Lilliput”, is a retelling of Gulliver’s first voyage.
Film, TV or theatrical adaptations
Gulliver’s Travels has been adapted several times for film and television:
? Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants: A French short silent adaptation directed by Georges Méliès.
? The New Gulliver (1935): Russian film by Aleksandr Ptushko about a Soviet schoolboy who dreams about ending up in Lilliput. Notable for its intricate puppetry and a decidedly strange twisting of Swift’s tale in favor of Communist ideas. This was the first film to contain stop motion animation in nearly its entire running time.
? Gulliver’s Travels (1939): animated feature produced by Fleischer Studios and Paramount Pictures as a response to the success of Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs, directed by Dave Fleischer. The film is generally considered one of the best from The Golden Age of Hollywood animation, although it varies widely from the original novel. Fleischer used the rotoscope to animate the character of Gulliver, tracing from footage of a live actor. The film was a moderate success, and its Lilliputian characters appeared in their own cartoon short subjects. With the expiration of its copyright, this film has entered the public domain, and can be downloaded at no charge from the Prelinger Archive. [2]
? The 3 Worlds of Gulliver (1960): The first live action adaptation of Gulliver’s Travels, but also incorporating the stop motion animation of Ray Harryhausen (surprisingly, there is very little of this). It was directed by Jack Sher and starred Kerwin Mathews.
? The Adventures of Gulliver (1968): This animated series was directed by William Hanna and Joseph Barbera. Young Gary Gulliver, voiced by Jerry Dexter, searches for his missing father in the land of Lilliput.
? Gulliver’s Travels (1977): Live action/animated musical film directed by Peter R. Hunt and starring Richard Harris featuring the Lilliput voyage only.
? Gulliver’s Travels (1979) : Animated cartoon made in Australia that was seen on Famous Classic Tales on CBS. It starred Ross Martin as Lemuel Gulliver and features two voyages.
? Gulliver in Lilliput (1982): Live-action television miniseries starring Frank Finlay and Elisabeth Sladen. As the title suggests, only Gulliver’s trip to Lilliput is dramatised, but within that limitation the production is quite faithful to Swift. This was produced in the UK by the BBC, scripted and directed by Barry Letts.
? Gulliver’s Travels (1992): Animated television series starring the voice of Terrence Scammell.
? Gulliver’s Travels (1996): Live-action television mini-series starring Ted Danson and Mary Steenburgen. In this version Dr. Gulliver has returned to his family from a long absence. The action shifts back and forth between flashbacks of his travels and the present where he is telling the story of his travels and has been committed to an asylum. It is notable for being one of the very few adaptations to feature all four voyages, and is considered the closest adaptation to the book, despite taking several liberties.
? Arpudha Theevu (2007) Tamil Movie based upon Gulliver’s Travels, features Prithviraj and Mallika Kapoor in the prominent roles besides 300 dwarfs all through the movie.
? Gulliver’s Travels (2007) Theatrical adaptation of all four travels. Dramatised by Brian Wright, with music from David Stoll. Performed by Masque Youth Theater in Northampton.
References
1. ^ Clive Probyn, ?Swift, Jonathan (1667?1745)?, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press: Oxford, 2004)

PART I.
A VOYAGE TO LILLIPUT

CHAP. I.
HE Author gives some Account of himself and Family: His first Inducements to travel. He is shipwreck’d, and swims for his Life: Gets safe on Shoar in the Country of Lilliput: Is made a Prisoner, and carry’d up the Country.
CHAP. II.
HE Emperor of Lilliput, attended by several of the Nobility, comes to see the Author in his Confinement. The Emperor’s Person and Habit described. Learned Men appointed to teach the Author their Language. He gains Favour by his mild Disposition. His Pockets are searched, and his Sword and Pistols taken from him.
CHAP. III.
he Author diverts the Emperor and his Nobility of both Sexes, in a very uncommon Manner. The Diversions of the Court of Lilliput described. The Author hath his Liberty granted him upon certain Conditions.
CHAP. IV.
ILENDO, the Metropolis of Lilliput, described, together with the Emperor’s Palace. A Conversation between the Author and a principal Secretary, concerning the Affairs of that Empire: the Author’s Offers to serve the Emperor in his Wars.
CHAP. V.
he Author, by an extraordinary Stratagem prevents an Invasion. A high Title of Honour is conferred upon him. Ambassadors arrive from the Emperor Blefuscu, and sue for Peace. The Empress’s Apartment on fire by an Accident; the Author instrumental in saving the rest of the Palace.
CHAP. VI.
F the Inhabitants of Lilliput; their Learning, Laws, and Customs. The Manner of Educating their Children. The Author’s Way of living in that Country. His Vindication of a great Lady.
CHAP. VII.
HE Author, being informed of a Design to accuse him of High Treason, makes his Escape to Blefuscu. His Reception there.
CHAP. VIII.
HE Author, by a lucky Accident, finds Means to leave Blefuscu; and, after some Difficulties, returns safe to his Native Country.

PART II.
A VOYAGE TO BROBDINGNAG CHAP. I.

great Storm described. The long Boat sent to fetch Water; the Author goes with it to discover the Country. He is left on shoar, is seized by one of the Natives, and carried to a Farmer’s House. His Reception there, with several Accidents that happened there. A Description of the Inhabitants.
CHAPTER II
Description of the Farmer’s Daughter. The Author carried to a Market-Town, and then to the Metropolis. The Particulars of his Journey.
CHAP. III.
he Author sent for to Court. The Queen buys him of his Master the Farmer, and presents him to the King. He disputes with his Majesty’s great Scholars. An Apartment at Court provided for the Author. He is in high Favour with the Queen. He stands up for the Honour of his own Country. His Quarrels with the Queen’s Dwarf.
CHAP. IV.
HE Country described. A Proposal for correcting modern Maps. The King’s Palace, and some Account of the Metropolis. The Author’s Way of travelling. The chief Temple described.
CHAP. V.
EVERAL Adventures that happened to the Author. The Execution of a Criminal. The Author shows his Skill in Navigation.
CHAP. VI.
EVERAL Contrivances of the Author to please the King and Queen. He shows his Skill in Musick. The King inquires into the State of Europe, which the Author relates to him. The King’s Observations thereon.
CHAP. VII.
HE Author’s Love of his country. He makes a Proposal of much Advantage to the King; which is rejected. The King’s great Ignorance in Politicks. The Learning of that Country very imperfect and confined. Their Laws, and military Affairs, and Parties in the State.
CHAP. VIII.
HE King and Queen make a Progress to the Frontiers. The Author attends them. The Manner in which he leaves the Country very particularly related. He returns to England.

PART III.
A VOYAGE TO LAPUTA, BALNIBARBI, LUGGNAGG, GLUBBDUBDRIB, AND JAPAN.
CHAP. I.

HE Author sets out on his Third Voyage. Is taken by Pyrates. The Malice of a Dutchman. His Arrival at an Island. He is received into Laputa.
CHAP. II.
HE Humours and Dispositions of the Laputians described. An Account of their Learning. Of the King and his Court. The Author’s Reception there. The Inhabitants subject to Fears and Disquietudes. An Account of the Women.
CHAP. III.
Phenomenon solved by modern Philosophy and Astronomy. The Laputians’ great Improvements in the latter. The King’s Method of suppressing Insurrections.
CHAP. IV.
HE Author leaves Laputa, is conveyed to Balnibarbi, arrives at the Metropolis. A Description of the Metropolis, and the Country adjoining. The Author hospitably received by a great Lord. His Conversation with that Lord.
CHAP. V.
HE Author permitted to see the grand Academy of Lagado. The Academy largely described. The Arts wherein the Professors employ themselves.

CHAP. VI.
further Account of the Academy. The Author proposeth some Improvements, which are honourably received.
CHAP. VII.
HE Author leaves Lagado, arrives at Maldonada. No Ship ready. He takes a short Voyage to Glubbdubdrib. His Reception by the Governor.
CHAP. VIII.
further Account of Glubbdubdrib. Antient and Modern History corrected.
CHAP. IX.
HE Author’s return to Maldonada. Sails to the Kingdom of Luggnagg. The Author confined. He is sent for to Court. The Manner of his Admittance. The King’s great Lenity to his Subjects.
CHAP. X.
HE Luggnaggians commended. A particular Description of the Struldbrugs, with many Conversations between the Author and Some eminent Persons upon that Subject.
CHAP. XI.
HE Author leaves Luggnagg and sails to Japan. From thence he returns in a Dutch Ship to Amsterdam, and ftom Amsterdam to England.

PART IV.
A VOYAGE TO THE COUNTRY OF THE HOUYHNHNMS.
CHAP. I.

HE Author sets out as Captain of a Ship. His Men conspire against him, confine him a long Time to his Cabbin, set him on Shore in an unknown Land. He travels up into the Country. The Yahoos, a strange Sort of Animal, described. The Author meets two Houyhnhnms.
CHAP. II
HE Author conducted by a Houyhnhnm to his house. The House described. The Author’s Reception. The Food of the Houyhnhnms. The Author in distress for Want of Meat, is at last relieved. His Manner of feeding in that Country.
CHAP. III
HE Author studious to learn the Language, the Houyhnhnm his Master assists in teaching him. The Language described. Several Houyhnhnms of Quality come out of Curiosity to see the Author. He gives his Master a short Account of his Voyage.
CHAP. IV
HE Houyhnhnms Notion of Truth and Falsehood. The Author’s Discourse disapproved by his Master. The Author gives a more particular Account of himself, and the Accidents of his Voyage.
CHAP. V
HE Author, at his Master’s Command, informs him of the State of England. The Causes of War among the princes of Europe. The Author begins to explain the English Constitution.
CHAP. VI.
Continuation of the State of England. The Character of a first Minister.
CHAP. VII.
HE Author’s great Love of his Native Country. His Master’s Observations upon the Constitution and Administration of England, as described by the Author, with parallel Cases and Comparisons. His Master’s Observations upon human Nature.
CHAP. VIII.
HE Author relateth several Particulars of the Yahoos. The great Virtues of the Houyhnhnms. The Education and Exercises of their Youth. Their general Assembly.
CHAP. IX.
GRAND Debate at the General Assembly of the Houyhnhnms; and how it was determined. The Learning of the Houyhnhnms. Their Buildings. Their Manner of Burials. The Defectiveness of their Language.
CHAP. X.
HE Author’s economy, and happy Life among the Houyhnhnms. His great Improvement in Virtue, by conversing with them. Their Conversations. The Author hath Notice given him by his Master that he must depart from the Country. He falls into a Swoon for Grief, but submits. He contrives and finishes a Canoo, by the Help of a Fellow-Servant, and puts to Sea at a Venture.
CHAP. XI.
HE Author’s dangerous Voyage. He arrives at New-Holland, hoping to settle there. Is wounded with an Arrow by one of the Natives. Is seized and carried by Force into a Portugueze ship. The great Civilities of the Captain. The Author arrives at England.
CHAP. XII.
HE Author’s Veracity. His Design in publishing this Work. His Censure of those Travellers who swerve from the Truth. The Author clears himself from any sinister Ends in writing. An Objection answered. The Method of planting Colonies. His Native Country commended. The Right of the Crown to those Countries described by the Author, is justified. The Difficulty of conquering them. The Author takes his last Leave of the Reader; proposeth his Manner of Living for the future, gives good Advice, and concludes.

Bölümlerin konusu http://www.jaffebros.com adresinden alınmıştır.

Gulliver’in Gezileri – Jonathan Swift” üzerine 4 yorum

  1. Cocuklugumdan beri cok severek okudugum zaman zaman filmlerini seyrettigim hikayenin degisik versiyonlarina ulasmak yasimiz gecsede cok hos bir duygu. Okumak her zaman guzel

Yorum yapın