Haydi Dayanışmaya!

germinalYordam yayınevi, Germinal kitabının gelirini, babaları madende ölen dört Somalı çocuğa burs olarak aktarıyor.

Bu uygulamanın en anlamlı tarafı sürekliliği. Anlık yardımlaşmalara sıkça rastlanıyor, ama böyle “4 yıl boyunca” hedeflenen bir kampanya, çok önemli.

Kitap güzel, yayınevi güzel, Somalı çocuklar güzel. Dayanışma çok güzel!

Yordam Yayınevi’ne teşekkür ediyoruz. Dayanışmaya katılan sendikaları, kurumları ve kişileri selamlıyoruz.

İnsanokur

Yorum yapın