İnsancıl Dergisi’nin Kasım 2014 sayısı çıktı.

İnsancıl Kasım 2014 Sayısından

Kapak konusu: “Taze Demlenmiş Çay Gibi” Cengiz Gündoğdu

1 Cengiz Bektaş – Pan (Şiir)

2 Taylan Kara – Orhan Kemal Roman Ödülü Nasıl Verilmemelidir?
Hamdi Koç’un Çıplak ve Yalnız kitabına verildi. Seçiciler Kurulu, bu romanı, “tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal’in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve tarihe yaptığı göndermelerle evrensel vicdanı da hatırlatan yaklaşımıyla” ödüle değer gördü.Acaba ben yanlış bir kitabı mı okudum, yoksa bu gerekçe başka bir kitap için mi ifade edildi gerçekten emin değilim. Ama neredeyse emin olduğum bir şey var.

5 Müşür Kaya Canpolat – Ben Kimim?
1932 yılında Kadirli’nin Kösepınar köyünün ‘Şeritbeleği’ mezrasında çok çocuklu bir ailenin sondan beşinci oğlu olarak doğdu. Okul çağına kadar çocukluğu mezra şartlarında yoksunluklar içinde geçti. Köyde okul olmadığı için Dikirli köyü ilkokulunda okula başladı. İkinci sınıfta Kadirli’ye göçerek Cumhuriyet ilkokulunda çalışkan bir öğrenci olarak sınıfları geçmeye başladı.

7 Cafer Yıldırım – Türkiye Şairlerini Dinle – IV-V

9 Berrin Taş – Hep Yolda
5 Eylül 2014
Politik kölelik bir toplumda ağırlıklı olarak kendini duyuran köhnemiş düşünüş biçimlerinin zorlamasından kaynaklanıyor. Bu zorlama yanlışı doğru, yalanı hakikat, adaletsiz tutumları adalet yerine koyarak eyleme sonucunu doğuruyor. Kadın bu koşullar altında “ben kimim” sorusunu sormadan yol alamaz. İçinde debelendiği koşulların dışında kendine yaşam alanı oluşturabilmesi sorgulayıcı tutumuna bağlıdır.

16 Hasan Akarsu – Gezi Parkı Direnişi (Şiir)

17 Cem Çomunoğlu – Gerçekçiliğe Katkı / Metin İlkin
Devrimci sosyalist yazar Metin İlkin1932 yılında Zonguldak’ta doğdu, 7 Şubat 1998’de İstanbul’da yaşama veda etti. Enver Paşa’nın torunu olan İlkin, varlıklı bir ailenin üyesi olmasına karşın Türkiye’de sosyalizmin gelişmesi uğruna servetini harcamaktan çekinmedi. Sınıfsal bir bakış açısıyla sanat eserleri üretti. Emekçi sınıfın yanında hem bir yazın ustası hem de örgütlü toplumsal savaşımın bir üyesi oldu. Kuruluşundan itibaren İşçi Partisi üyesi oldu. 60’lı yıllarda İşçi Partisi’nde çalıştı.

19 Mürşide Uysal – Yaşam Yolum (Şiir)

20 Gül Oğuz – Turuncu Çadır
Sanatçı örgütlenmelerinde bir araya gelmenin benzer sebeplerinin olduğu, Turuncu Çadır’ın da aynı şekilde “Gezi” sonrası oluşan forumlardaki gibi bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Hiyerarşik bir yapılanması olmayan bu oluşum “gezi” sonrası kültür ve sanat sektöründe var olan insanların bir araya gelmesiyle bu alandaki çeşitli sorunların konuşulması, bilgi akışının sağlanması ve bu sorunlara ortak çözüm önerileri getirmesi amacıyla oluşur.

23 Ebru Gonca Barut – İnsanca (Karikatür)

24 M. Güner Demiray – Prometheus (Şiir)

25 B. Sadık Albayrak – Hamdi Koç’un “Çıplak ve Yalnız” kitabi üzerine bir inceleme – 4
Hamdi Koç’un tatsız kitabını eleştirmek için yöntemsel arayışımı sürdürürken apansız bu tirit geldi buldu beni işte. Ben de yöntemsiz bir eleştiri tiridi, yüz buruşturucu bir söz bulamacı yoğurmuş olmayayım günlerce. “Çıplak ve Yalnız”ın 27 Mayıs “kurmaca”larını tartıştıktan sonra, aynı bölgede ve aynı dönemde yaşayan, kitaptaki kişi yaşlarında birinin romanını bulamaz mıydım? Somutun zenginliğinde romanı göstermek, ironi bulamacındaki tatsızlığı daha iyi ortaya koyabilirdi.

31 Cumali Karataş – Hava Raporu / Kara Gurbet (Şiirler)

32 Neşe Baştürk – “Kalbim Hindistanlı”
Hindistan ismi, Farsça İndus’tan türetilmiş, İndus Nehri ve çevresi için kullanılmış. 28 eyaletten oluşan Hindistan dünyanın nüfus bakımından ikinci büyük ülkesi. Ekonomisi hızla gelişen Hindistan’da yoksulluk oranı yüksek, okuryazarlık oranı düşük. Dini ve kültürel çeşitlilik bakımından çok renkli olan Hindistan’da yirmiden fazla dil konuşulmakta. Din, gelenekler ve yaşam biçimiyle iç içe girmiş.

42 Hasan Şahin – Seviyorum Seni (Şiir)

43 Güldane Bulut – “Feminizm ve Aristotelesçi Feminizm Üzerine” Okurken-3 / Hypatia Kimdir?
Hypatia 355 yılında Mısır’ın, İskenderiye kentinde doğar. Babası Theon’un hem iş arkadaşı hem de öğrencisidir. Theon matematik ve gökbilimiyle ilgilenen bir bilim insanı ve saygın bir filozoftur. 10. yüzyılda Bizans’ta yazılmış Antik Akdeniz dünyası ile ilgili bilgi veren ansiklopedi Suda’ya göre Museion üyesidir, Aigyptios ve Alexandreus unvanlarını almış.

46 Lütfiye Aydın – Bu Öyküler Kimlerin
Nerdeyse soyut bir leke belirsizliğiyle yıllar öncesinden bugüne taşınan kimi izlenimlerin, günün birinde böylesine somutlaşacağını, kimi kurmacaların gerçekten daha da gerçek biçimler alarak,kavrayışın sınırlarını zorlayacağını bilmezdim. Birden ayrımsadım ki, yok saysak da, belleğimizde iz bırakan kimi yaşanmışlıklar; anılar, saptamalar, gözlemler vb bir yerlerde öylece durmakla kalmaz, küçücük bir çağrışım esintisiyle üzerindeki tozlar -ya da küller- savrulduktan sonra, şaşırtıcı biçimde ortaya çıkarmış.

50 Aylin Yıldız – Sait Faik’in Beyaz Altın adlı öyküsünün çözümlenmesi
Eskicizade Nedim’in yazıhanesi mezarlığın karşısındadır. Yazarın Eskicizade’nin yazıhanesini mezarlığın karşısına yerleştirmesi önemlidir, çünkü öykünün sonunda karşımıza yine bu mezarlık çıkacaktır. “Mezar” nesnesinin öyküde bu biçimde kullanılması nesnelerin birliğini sağlar.

54 Merve Öztaş – Çürüyen Şekerler
Sonbaharın gelişiyle ağaçlar terini bir çırpıda atarken toprağa, ihtiyarın sesini emiyordu yarını haber veren bulutlar.
— Hatçe gelin doğurdu! Hatçe gelin doğurdu! Arkasından ince bir ses geldi kulaklara. Cılız, yorgun…

56 Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
10 Eylül Çarşamba
Bu yurt için ne diyeyim ben.
21. yüzyıldayız. Ama 19. yüzyılın kapitalizmini yaşıyoruz. Geçen gün olan bu. Mecidiyeköy’de bir stad vardı. Peki, kentin orta yerlerinden biri Mecidiyeköy. Stad yapıldığında kentin ortalarından biri değildi. Bizde kentler başıboş büyür ya, Mecidiyeköy kentin orta yerlerinden biri oldu. Dediler, bunu yıkalım, depremde halkın toplanma yeri olsun.

Yorum yapın