Jack London’ın Demir Ökçe adlı romanının 10 önemli ayrıntısı

demir-okce1. Jack London’ın Demir Ökçe (The Iron Heel) adlı yapıtı, 1907 yılında yayımlanmıştır.

2. Jack London’ın 1907’de yayımlanan Demir Ökçe adlı eseri, modern karşı-ütopyacı romanların ilki sayılır. Totaliter ve baskıcı sistemdeki toplumu tanımlamak için kullanılan karşı-ütopya kavramı, bu kitapta, ABD’de oligarşik bir tiranlığın yükselişinde yansıyor.

3. Demir Ökçe, sosyalist romanların en önemlilerinden biri olarak kabul edilir.

4. Jack London bu kitabında Marx’ın fikirlerinden yararlandı ve onu okuyucuyla paylaştı.

5. Demir Ökçe’de sınıf mücadelesini konu alır. Genç bir iyi aile kızı, sınıfsal konumuna karşın, sosyalist bir lidere âşık olur ve yaşadığı bu ilişki süresince kapitalizmin toplumda yarattığı yıkımları ve işçi sınıfının günlük yaşama mücadelesini keşfeder. Bu romantik fonda London Amerikan işçi sınıfının çok iyi bir resmini çizer.

6. Demir Ökçe, London’un edebiyat açısından en başarılı eseri değildir ama Jack London bu çalışmasıyla iktisadi devrime büyük katkıda bulunmuştur. London bu eserinde faşizme değinmekle kalmayarak, faşistlerin her türlü kültür ve başkaldırmayı yok etmek için ne gibi yollara başvuracaklarını da belirtmişti.

7. Kitap 1907’de yazılmış olmasına karşın,1914 ve 1918 yılları arasında geçer.

8. Demir Ökçe, George Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanına esin kaynağı olmuştur.

9. Jack London’ın ileride ABD’de bir çöküş yaşanacağı yolundaki öngörüsü tam anlamıyla gerçekleşmemişse de, yazarın uluslararası gerginliklerle ilgili görüşleri birkaç yıl farkla da olsa gerçek tarihle örtüşür. Demir Ökçe’de 1913’te başlayan bu çatışma, gerçekte 1914’te patlak vermiştir. Dahası, London sadece 1914’te olanları değil, İkinci Dünya Savaşı’na giden olayları da kehanette bulunurcasına öngörmüş; faşist yapılanmanın dünyayı nasıl dehşete sürükleyeceğini ve bunun karşısındaki devrimci duruşun nasıl olması gerektiğini dile getirmiştir.

10. Eser ilk defa Sabahattin Ali’nin başlayıp Emin Türk Eliçin’in tamamlamasıyla Türkçeye çevrilmiştir.

Yorum yapın