KARL MARKS / FRİEDRİCH ENGELS

Gazete Yazıları (New York Tribune İçin Gönderilmiş Yazılardan Seçmeler) – Karl Marx
İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu – Friedrich Engels
Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi – Karl Marx
Basın Özgürlüğü Üzerine – Karl Marx
Komünist Beyannamesi (Manifesto) Çeviren: Şefik Hüsnü
Felsefe İncelemeleri
Yazın ve Sanat Üzerine I
Yazın ve Sanat Üzerine 2
Jenny’ye Adanmış Şiir Albümlerinden – Karl Marx
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı – Karl Marx
Kapital Manga (Cilt 1) – Karl Marx
Kapital Manga (Cilt 2) – Karl Marx
Demokritos İle Epikuros’un Doğa Felsefeleri – Karl Marx
Yabancılaşma – Karl Marx
Doğu Sorunu (Türkiye) – Karl Marx / Friedrich Engels
Marks’ın Kapitali – Friedrich Engels
Ekonomi politiğin bir eleştiri denemesi – Engels: Ticaret yasallaştırılmış dolandırıcılıktır?
Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi Cilt: 1 (Sermayenin Üretim Süreci) – Karl Marx
Manîfestoya Komunîst (Kurdî) Karl Marx, Friedrich Engels
Para ve Dünya Kültürü – Karl Marx
Kapitalist Toplumda Sanatçının İşi ? Karl Marx
Shakespeare dair ? Karl Marx ve Friedrich Engels
Thomas More dair -Karl Marx, Friedrich Engels
Yunan Aydınlanması – Karl Marx
Marx?ın ve Engels?in Anket Defteri Sorularına Yanıtları
Kapital Cilt II / Ekonomi Politiğin Eleştirisi ? Karl Marx

Yorum yapın