Kültür ve Sanat Emekçileri Derneği açlık grevine hazırlanıyor

Kültür ve Sanat Emekçileri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetersiz istihdam politikalarına dikkat çekmek için açlık grevine gidiyor. Bakanlıktan görüşme talebine olumlu yanıt alamayan dernek üyeleri 9 Kasım’da Ankara Abdi İpekçi’de açlık grevine başlayacaklar.

Kültür Sanat Emekçileri; Müzeciler, Arkeologlar, Sanat Tarihçiler, Restoratörler ve Görsel Sanatçılar Derneği (KSED) ülkenin kültür kaynaklarının korumasız bırakılması ve binlerce kültür-sanat çalışanının işsiz olmasını protesto etmek üzere açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Hükümetin, önümüzdeki günlerde kamu kültür kurumlarında istihdamı artırma vaadini yerine getirmediği takdirde, 9 Kasım günü müze çalışanları, arkeologlar, restoratör ve görsel sanat alanı çalışanları Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda açlık grevine başlayacak. Bu alanlarda eğitim görmekte olan ve uzun vadeli işsizlikle yüz yüze olan öğrenciler de greve destek verecek.

KSED tarafından yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki müze sayısı, arkeolojik kazı sayısı ve çalışan personel sayısı bugün ile mukayese edildiğinde uzman personel sayısı artacağı yerde azalmıştır.
1990 yıllardan bu yana yirmi yılı aşkın bir sürede bakanlıkta arkeolog ve sanat tarihçi uzman sayısı iki katına dahi çıkamamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm, Ekonomi, Çevre Bakanlıklarının toplam bütçelerine eşit bir bütçeye sahiptir. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığının Bütçesi Savunma Bakanlığı Bütçesinin sadece % 7’si kadardır. Polis sayısı 300,000’in üzerinde ve asker sayısının da 700.000 civarında olduğu düşünüldüğünde Kurumlarda istihdam edilecek olan personelin sayısal dağılımı bütçenin asıl olarak militer ve dinsel-muhafazakâr yapısını ortaya koymaktadır.

Bu yetersiz personele ve bütçeye karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 istatistik verilerine göre Türkiye’deki müze ve ören yerlerini 29.533.966 turist gezmiş ve bu ziyaretlerden 299.201.450 lira gelir elde edilmiştir. Geçen yıllara oranla müze ve ören yerlerine ziyaretçi sayısı ile gelirlerinde paralel bir artış gözlenmektedir. 2014 Ağustos ayında ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’nin üzerinde artış göstermiştir. Dolayısıyla buna paralel olarak gelirler de artmıştır.

Ancak, Türkiye’nin turizm gelirlerinde önemli bir yer tutan müze ve ören yerlerinde görev yapan ve arkeolojik mirasın açığa çıkarılmasında büyük özveriyle çalışan müzeciler, arkeologlar ve sanat tarihçilerin emekleri göz ardı edilmiş, bugüne kadar istihdama yönelik Bakanlıkça ciddi adımlar atılmamıştır.

Kültür Sanat Emekçileri Derneği olarak sorunları iletmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına yapılan randevu taleplerine aylardır yanıt gelmemiştir.

Bu nedenle İstihdam için yeterince çaba sarf etmeyen, söz verip genç meslektaşlarımızı umutlandırarak sözlerini yerine getirmeyen Kültür ve Turizm Bakanlığını ve bürokratlarını, devletin kültür politikalarını, alt yapısı olmadan ihtiyaçtan fazla arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri kuran, arz talep dengesini göz ardı ederek bölümlere binlerce öğrenci yerleştiren, niteliksiz eğitim sonrası bu gençleri elinde diplomaları ile sokağa salıveren üniversiteleri, YÖK’ü ve bu duruma ortam yaratan ve çözümü için bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmayan akademisyenleri protesto etmek için meslektaşlarına daha önce verdiği söz üzerine açlık grevine gitme kararı alan Derneğimiz Başkan Yardımcısı Binnur Çelebi’ nin öncülüğündeki fedakâr, kültür sanat emekçisi, fedailerin; meslek onuruna, aşına ve işine sahip çıkma sevdasıyla ortaya koydukları “açlık grevi” eylemi yanında yer alarak, en insani ve haklı dava olan ekmek kavgasına destek vermekteyiz.

7 Kasım 2014 tarihine kadar sorunların çözümüne yönelik herhangi bir gelişme kaydedilmez ise 09 Kasım 2014 tarihi, Pazar günü, saat:13.00 de Ankara, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkında arkeologların ve sanat tarihçilerin, bu alanda mesleğini eline almaya hazırlanan ve gelecek kaygısı içinde olan üniversite öğrencilerinin de katılımıyla “açlık grevi”ne gidileceğini kamuoyuyla paylaşıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.
(http://haber.sol.org.tr/, 4 Kasım 2014)

Yorum yapın