Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kürtçe çevirisine tepki

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Kürt şair: Ehmedê Xanî’nin (Ahmet-i Hani) ‘Mem-u Zin’ adlı eserinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Prof. Dr. Namık Açıkgöz’e yaptırılan Kürtçe çevirisine tepki gösterdi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın Prof. Dr. Namık Açıkgöz?e yaptırdığı çeviride yapıldığı iddia ettiği hataları, ?Eleştirel bir bakış? adıyla 200 sayfadan oluşan bir kitapçıkta tek tek gösterdi. Prof. Dr. Açıkgöz?ün çevirisini yaptığı eserin daha çok Farsça?yı çağrıştırdığıni iddia eden Prof. Dr. Yıldırım şöyle dedi:

“Keşke sayın çevirmen, Mem-u Zin?deki kelimelerin Kürtçe, Arapça ve Farsça oranlarını ispatlayacak kadar bu üç dile hakim olsaydı ve bu hakimiyet doğrultusunda bir tasnif yapsaydı da, sonra bu iddiada bulunsaydı. Bu bağlamda bu üç dili bilen biri olarak yaptığım araştırma ve inceleme sonunda, Mem-u Zin eseri yaklaşık 26 bin 560 kelimeden oluşuyor. Kürtçe kelime sayısı 19 bin 601, Arapça 6 bin 15, Farsça 918, Türkçe kelime sayısı ise 26?dır.”

‘KÖR TOPAL BİR ADIM?
Bakanlığın çevirisinin önemli bir adım olduğunu da belirten Prof. Dr. Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şüphesiz devletin bir bakanlığının klasik Kürt edebiyatının başyapıtlarından olan Mem-u Zin?i çevirtmesi ve böylece şimdiye kadar inkar ve asimilasyon yoluyla hayat hakkı tanınmayan Kürt dilinin resmi bir çeviriyle yeni bir mecraya girmesi, önemli bir adımdır. Ancak bu önemli adımın oldukça kör, topal atıldığını belirtmek isterim. Başka bir Kürt klasiğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir resmi kurum eliyle aynı akıbete uğramamasını umarak, bu çeviriyle ilgili hazırladığım iki yüz sayfalık bir tenkit kitabımın birkaç gün sonra yayımlanacağını kamuoyuna duyurmak isterim. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay basın toplantısı düzenleyerek, Mem-u Zin?i bakanlık tarafından yayımlanan baskısını tanıtmıştı. Günay?ın, ?Anadolu kültürünü yansıtıyor? dediği ünlü eserde Ehmede Xani?nin ismi ise Ahmed-i Hani olarak yazıldı. Kürtçe ismi Türkçeleştiren bakanlığın daha önce bastığı dünya klasiklerinde ise sadece orijinal isimler yer aldı. Örneğin Shakspeare?i ?Şekspir? yazmadı.”

?ÇEVİRİYİ YAPAN KÜRTÇE”Yİ BİLMİYOR?
Bakanlık tarafından tercümesi yayınlanan Prof. Dr. Açıkgöz?ün, çeviri yaparken Mehmet Emin Bozarslan?ın çevrisini taklit ettiğini ve aynı hataların tekrarlandığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

“Kürtçe çeviri yaptırsınlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi Mem-u Zin kitabının tercümesinde düştüğü hatanın içine bir daha düşmemesi için, tercüme ve çevirilerde Kürtçe bilmeyenler yerine Kürtçe bilen akademisyenler görev alsın. Yoksa bu tercümelerden hiçbiri Kürtçe?yi yansıtmamış olur. Artuklu Üniversitesi?ne bağlı bir Kürdoloji Entitüsü vardır ve Kürdolıji?nin kendisine bağlı akademisyenleri var. Bu alanda uzmanlaşan Kürd-i Der var, Kürt Enstitüsü var. Bakanlığın bunlardan herhangi birisine yaptırmaması, bunlar yerine Kürtçe?yi hem bilmeyen, hem de Kürtçe?yi müstakil bir dil değil de, Farsca?nın bir lehçesi olarak kabul eden bir akademisyene yaptırmasını yadırgıyoruz. İnşallah bu tür hatalar bir daha tekrarlanmaz.”

Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadri Yıldırım?ın hazırladığı 200 sayfalık kitapta, Mem-u Zin çevirisinde yanlış yazılan kelimeler tek tek ve örneklerle yeralıyor. Doğan Haber Ajansı (dha)
Kaynak: 05/01/2011 tarihli Radikal Gazetesi’nde yayınlanan Nezir Güneş’in haberi

Mem û Zin Farsça mı Kürtçe mi?
Çeviriyi değerlendiren Prof. Dr. Kadri Yıldırım, yapılan çevrinin Mehmet Emin Bozarslan’ın çevrisinin taklidi olduğunu, kötü bir çeviri yapılarak, Xanî’nin milli ve politik yönünün perdelenmeye çalışıldığına işaret etti. Ayrıca çevirmenin esere, “Farsça olduğu sanılır” sözlerine karşılık, 26 bin kelimeden oluşan eserin 19 bin kelimesinin Kürtçe olduğu, sadece 918 kelimesinin Farsça olduğunu açıkladı.

Türkiye’de yıllarca inkar edilen ve halen bilinmeyen dil olarak tanımlanan Kürtçe, şimdi de akademik tartışma konusu oldu. Ünlü Kürt edebiyatçı Ahmedî Xanî’nin Kültür Bakanlığı tarafından çevrilen “Mem û Zîn” eserine yönelik Kürt akademisyenlerden yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Daha önce kötü bir çeviri olduğuna ilişkin eleştirilerin yanı sıra, şimdi de Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Enstitüsü Müdürü Kadri Yıldırım, yapılan çevirinin bilimsel hatalarına ilişkin bir çalışma başlattı. Kültür Bakanlığı’nın Prof. Dr, Namık Açıkgöz’e yaptırdığı çeviriye ilişkin, “eleştirel bir bakış” adıyla yaklaşık 100 sayfadan oluşan bir kitapçıkla cevap veren Yıldırım, 2010 yılında Xanî’nin Mem û Zin destanına yönelik 4 ayrı çeviri yapıldığını, bunlardan birinin de Bakanlığın Açıkgöze yaptırdığı çeviri olduğunu hatırlattı.

Xanî’nin milli ve politik yönü gizlenmeye çalışılıyor

Çalışmasında, inkar ve asimilasyona tabi tutulan Kürtçe ve Kürt edebiyatının bir klasiğinin devlet tarafından çevrilmesinin önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, ancak bu adımın “kör topal atıldığını” bu yüzden de 100 sayfalık bir “tenkit” hazırladığını açıkladı. Söz konusu eserin çevirisi için daha önce bakanlık bünyesinde Zeynel Abidin Zinar, Selim Temo kendisinin isimlerinin önerildiğini ancak, bunlardan hiç birinin bakanlık tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Yıldırım, Kürt edebiyatçılar yerine Prof. Dr. Namık Açıkgöz isminin ise büyük bir hassasiyetle tercih edildiğini ve bunun da üzüntü verici olduğunu ifade etti. Açıkgöz’ün eseri, “bu hikâye, üzerinden yapılan bir ideoloji ile takdim ediliyordu” sözleriyle yayınladığını ve bu görüşün bizzat politik bir yaklaşım olduğunun altını çizen Yıldırım, “Kaldı ki Xanî’nin dinî ve mistik bir şahsiyet olduğu kadar millî ve politik projeleri olan bir şahsiyet olduğu da kuşku götürmez bir gerçektir. Yoksa onun Osmanlı ve Farslara bağımlı olmayı ‘utanç verici’ saymasını, Kürtlerin içinden onları yönetecek bir ‘cihanpenâh’ın çıkmasını istemesini, Kürt diline ‘sikke’ vurup onu onaylamayan iktidarı eleştirmesini ve daha nice görüşlerini nereye oturtacaksınız?” değerlendirmesinde bulundu.

Nubeharan Biçûkan destanını bilmeden çeviri yaptı

Açıkgöz’ün eserinde, Xanî’nin “Nûbehara Biçûkan” isimli eserini de “çocuklara dinî öğretileri aktardığı bir kitap” olarak tanıttığını ifade eden Yıldırım, bunun da Açıkgöz’ün ya bu sözlüğü hiç görmediğini ya da incelemediğini gösterdiğine işaret ederek, “dolayısıyla Ehmedê Xanî külliyatına hâkim olmadığını açıkça göstermektedir. Zira bu eser dinî bir eser olmayıp, Kürtçe-Arapça bir sözlüktür ve Xanî bunu Kürt medreselerinde çocuklara kendi anadilleriyle eğitim verilmesi bağlamında ders kitabı olarak okutulsun diye hazırlamıştır” diye vurguladı.

Bakanlığın Farsça dediği eserin sadece 918 kelimesi Farsça

Açıkgöz’ün çevirisini yaptığı esere ilişkin, “Mem û Zîn’i eline alan biri, birkaç farklılıkla Farsça bir eser okuduğunu zanneder” iddiasını da yanıtlayan Yıldırım, şu açıklamada bulundu:
“Keşke sayın çevirmen! Mem û Zîn’deki kelimelerin Kürtçe, Arapça ve Farsça oranlarını ispatlayacak kadar bu üç dile hâkim olsaydı ve bu hâkimiyet doğrultusunda bir tasnif yapsaydı da sonra bu iddiada bulunsaydı. Bu bağlamda bu üç dili bilen biri olarak yaptığım araştırma ve inceleme sonunda vardığımız sonucu aşağıda sayın çevirmenin dikkatine sunuyorum: Yaklaşık toplam kelime 26 bin 560. Kürtçe kelime sayısı 19 bin 601, Arapça kelime sayısı 6 bin 15, Farsça kelime sayısı 918, Türkçe kelime sayısı 26.”

Bozarlan’ı taklit etti?

Açıkgöz’ün çeviri yaparken Mehmet Emin Bozarslan’ın çevrisinden yararlandığı yönündeki söylemlerine de anımsatan Yıldırım, bunun yararlanmaktan çok “aynen alıntılama ve taklit” olduğunu, bu yüzden Bozarslan’ın düştüğü hatalara düşüldüğünü hatta, “çeviriyi taklit ettiği intibaını vermemek için kendi yapmaya çalıştığı çevirilerde de büyük ölçüde yanlışlar içerisine” düştüğünü vurguladı. Çevirinin sunuşunda, “konuyla ilgilenenlerin eksik ve hataları düzeltmesi, metnin olgunlaşmasına katkıda bulunacaktır” denildiğine de işaret eden bu yüzden de hataların ikinci baskıda düzelmesi için böyle bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Yıldırım, hazırladığı tenkitin de eserin sadece bir kısmı ile ilgili olduğunu söyledi.

İşte Yıldırım’ın eser üzerinde yaptığı düzeltmeler:

Bir örnek (1706. beyit)

Cuz’î bibitin ji te texeyyur
Kullî dikitin li te tedebbur
Sende değişiklik çok az olsun
Kendin için de tam tedbir al

Bu beytin her iki dizesi de tamamen hatalı çevrilmiştir. Zira mîrlerin karakterlerini konu edinen beyitlerin devamı olan bu beytin ilk dizesi “senin azıcık değiştiğini görseler” anlamında iken, çevirmen bunu “Sende değişiklik çok az olsun” şeklinde yanlış çevirmiştir. Ayrıca ikinci dizenin anlamı da “Külliyen sana sırt çevirirler” iken çevirmen bunu da “kendin için de tam tedbir al” diye hatalı çevirmiştir. Dolayısıyla beytin doğru çevirisi şöyle olmalıdır:

Cuz’î bibitin ji te texeyyur
Kullî dikitin li te tedebbur
Sende az bir değişiklik olduğunu görseler
Tam anlamıyla sana sırtlarını döndürürler

2. Bozarslan Çevirisini Alıntılama Biçimleri

2. 1. Beyitleri veya Dizeleri Aynen Alma

Bu başlık altında Açıkgöz’ün Bozarslan’ın çevirisini aynen alıntılamasını ele alıyoruz. Açıkgöz, büyük çoğunlukla bir beytin iki dizesini de aynen alıntılamış, bazen de bir dizede bir iki kelimelik önemsiz değişiklik yaparak, öbür dizeyi aynen almıştır. Bir örnek:

Beyit no 7
Bozarslan: Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgilisi
Sensin gönülleri kendine doğru çeken

Açıkgöz: Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgilisi
Sensin gönülleri kendine doğru çeken

2. 2. Sadece Bir İki Kelimeyi Eşanlamlarıyla Değiştirme

Beyit no 26
Bozarslan çevirisi: Hepsi muazzam bunca felek
Hepsi muhterem bunca melek

Açıkgöz çevirisi: Hepsi muazzam bunca felek
Hepsi mükerrem bunca melek

Görüldüğü gibi Bozarslan’ın yer verdiği “muhterem” sıfatı yerine Açıkgöz, “mükerrem” sıfatını kullanmıştır ki, anlamları aşağı yukarı aynıdır.

2. 3. Sadece Bazı Kelime ve İfadelerin Yerlerini Değiştirme

Açıkgöz, birçok yerde Bozarslan’ın kullandığı aynı kelime ve ifadeleri sadece yerlerini değiştirmiştir. Bir örnek:

Beyit no 8

Bozarslan: Mumsun ama ateş ve ışık cinsinden değilsin
Güneşsin ama perdelenmişsin gözlerden

Açıkgöz: Mumsun ama ateş ve ışık cinsinden değilsin
Güneşsin ama gözlerden perdelenmişsin

3. 2. Bölüm Başlıklarında Yanlış Kullanılan İfadeler

Bazı örnekler:
Başlık Yanlış ifade Doğrusu
1. û sûretê di sûretê
2. ra da
3. we di
4. û di
6. kitabê kitab e
7. mibtedayê mibteda
9. hemşîreyê hemşîreê
10. sahibcemalê sahibcemal
11. wan e wan
12. Memi Memê
13. demqê wemqê
14. ve vi
15. tehiyyeya teheyyuê
16. konuşmak konuşan (mutekellim)
Kaynak: 04 Ocak 2011 tarihli www.yuksekovahaber.com
Dicle Haber Ajansı (DİHA)

Yorum yapın