NİKOLAY GAVRİLOVİÇ ÇERNİŞEVSKİ

Bir Genç Kızın Öyküsü
Nasıl Yapmalı?
Adressiz Mektuplar
Sanatla Gerçeklik Arasındaki Estetik İlişkiler
Turgenyev? in ?Asya?sının İncelemesi Üzerine Görüşler
Çernişevski?nin Bir Romanı, Ne Yapmalı? ? Georgi Plehanov
Nikolay Gavriloviç Çernişevski (1828-89) ? Vefa Saygın Öğütle
Zararlı Erdem
Gününden Önce Doğan Bir Roman Nasıl Yapmalı ve Çernişevski ? Asım Gönen
Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri
Bir Gönül Borcu İfadesi

Yorum yapın