Özne Felsefe Dergisi “Heidegger” konulu Bahar 2012 Sayısı (16. Kitap) çıktı.

Özne Felsefe Dergisi “Heidegger” konulu Bahar 2012 Sayısı (16. Kitap) çıktı.

İÇİNDEKİLER

Felsefenin Durumu/Afşar TİMUÇİN

Sobanın Başında/CihanCAMCI

Heidegger?de Sanatın Hakikati ya da Hakikatin Sanatı/Şule GECE

Heidegger Düşüncesinde Varlığın Anlamı Sorusu/Umut ÖKSÜZAN

Varlığa İlişkin Otantik Bir Yorumun Olanağı Olarak Ölüm/Adnan ESENYEL

Yabancılaşmanın Ontolojik Boyutu: Heideggerci Bir Bakış/ M. Zeynep ESENYEL

Heidegger?de Varlık ve Dil/ Dilek Arlı ÇİL

Varlık (??) Üzümünden Hakikat(???????) Şarabı İçmek: Düşünce Tarihinde

Varlık Anlayışı ve Heidegger?de Varlık, Dasein, Hakikat ve Dil Kompozisyonu/ İsmail HANOĞLU

Waste Land?ın Bunalımı yada Bunalımdaki Waste Land/ Adem YILDIRIM

Martin Heidegger, Nazizim ve Felsefe/ Doğan GÖÇMEN

Aşkınsal İmgelemin İçsel Zaman Karakteri ve Heidegger?in Yorumu/ Zehragül AŞKIN

Sınırın İki Tarafı/ Celal GÜRBÜZ

Heidegger?in Nietzsche Okumasına Deleuzecü Bir Şerh/ Sadık Erol ER

Geleneğin Dili mi? Varlığın Evi mi? Heidegger ve Gadamer?de

Dil, Gelenek ve Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine/ Mehmet ULUKÜTÜK

Martin Heidegger ve Michel Foucault?nun Geleneksel Özne

Kavramı Eleştirisi/ Zehragül AŞKIN-Hüseyin ÇELLİK

Metafiziğin Üstesinden Gelmek/ Martin HEİDEGGER

Niçin Taşrada Kalıyorum/ Martin HEİDEGGER

Heidegger ve Teoloji/ John D. CAPUTO

Dasein?ın Hermeneutiği/ Alois FİSCHER

IV. Varoluş Kavramı/ Otto Friedrich BOLLNOW

Çağdaş Felsefe TarihindeBir Öteki Cinsiyet Olarak Kadın/ Gülcevahir ŞAHİN-GRANADE

De Anima III. 5 Üzerine Bir Tartışma (I)/ AylinÇANKAYA

Levinas, Other And Ethical Relation/ Servet GÖZETLİK

Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları/ Michael INWOOD

Felsefe-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Thomas Bernhard/ Alkan ADAKANER

Felsefe ve Din Arasında Heidegger?in Ontoteolojisi/ Güncel ÖNKAL

Deleuze?ü Anlamak/Mustafa YILDIRIM

Özne dergisinin şu duyurusunu da buraya almak gerek :

« Okurlarımızın abone olarak, yakınlarına abonelik armağan ederek, bize destek olmalarını bekliyoruz.

Derginin Künyesi
Özne Felsefe Dergisi 16. Kitap – Heidegger
Kolektif
Çizgi Kitabevi Yayınları / Süreli Yayınlar Dizisi
Yayın Kurulu Üyesi : Celal Gürbüz, Güncel Önkal, H. Haluk Erdem , Mehmet Özcan, Mustafa Günay, Sadık Erol Er, Zehragül Aşkın
Genel Yayın Yönetmeni : Mustafa Günay
Editör : Zehragül Aşkın
Bahar 2012,
320 sayfa.

Bireysel Abonelik: 40 TL
Kurumsal Abonelik: 80 TL
Posta çeki: 1097014-
Mustafa Günay adına

Yorum yapın