Alıklar Birliği – John Kennedy Toole

Alıklar BirliğiAlıklar Birliği’nin kahramanı obur, aksi, tembel, bencil, her şeye karşı, her şeyden hoşnutsuz, toplum düşmanı İgnatius. Annesi mutlaka bir iş bulup çalışması gerektiğini söylüyor, kız arkadaşı cinsel güdülerini serbest bırakırsa bütün sorunlarının çözüleceğini düşünüyor. Ama tamamen eşcinsellerden kurulan ordularla dünyanın barış dolu bir yer olacağını iddia edip bunu gerçekleştirmek üzere eşcinselleri örgütlemeye kalkışmak gibi tuhaf girişimlerin adamı olan İgnatius, onlara ve modern zamanlara inat, geğirerek, yellenerek ve

Burun – Nikolay Gogol (Radyo Tiyatrosu)

Burun – Nikolay Gogol (Radyo Tiyatrosu)

YouTube Preview Image

Palto – Nikolay Gogol (Radyo Tiyatrosu)

Palto – Nikolay Gogol (Radyo Tiyatrosu)

YouTube Preview Image

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo (Radyo Tiyatrosu)

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo (Sesli Kitap)

YouTube Preview Image

Hastalık Hastası – Moliere (Radyo Tiyatrosu)

Hastalık Hastası – Moliere (Radyo Tiyatrosu)
YouTube Preview Image

Beyaz Geceler – Dostoyevski (Radyo Tiyatrosu)

YouTube Preview Image

Otorite – Richard Sennett

Otorite İnsanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? Otoriteden neden korkarlar? Otorite ilişkilerinin olmadığı bir toplum kurma tasarısı gerçekçi midir? Otoriteyle bağ kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? Basit bir karşı çıkma bizi otoritenin olumsuzluklarından korumaya yetmediği gibi, onu gerektiği gibi değerlendirmemizi de engelliyorsa, ne yapabiliriz? Richard Sennett bu tür sorulara yanıt ararken insanların otoritelerle kurdukları özel ve kurumsallaşmış ilişkilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir panoramasını çiziyor.

Abdülhamid ve Sherlock Holmes – Yervant Odyan

Abdülhamid ve Sherlock Holmes Yervant Odyan’m 1911 tarihli bu olağanüstü klasiği, dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ile dünyanın en ünlü polisiye roman tutkunu Padişah II. Abdülhamid’i yan yana getiriyor.

Yüzyıl başının tekinsiz günlerinde, II. Abdülhamid’in hafiye teşkilatına mensup adamları birbiri ardına ölü bulunur. Kendini bir anda tehdit altında hisseden “şüpheci” Padişah, cinayetleri aydınlatma görevini dedektiflerin en ünlüsüne, Sherlock Holmes’e verme kararı alır…

Bilim ve Gelecek?in 2014 Mart sayısı bayilerde: ANTİK ÇAĞDA HALK İSYANLARI

Bilim ve GelecekBilim ve Gelecek?in 2014 Mart sayısı bayilerde: ANTİK ÇAĞDA HALK İSYANLARI

Baha Okar – Antik çağda halk isyanları
Hiçbir kayıt olmasa dahi, antik toplumların sınıf mücadelesinin en sert biçimlerine tanıklık ettiğini iddia etmek mümkün. Çünkü diğer sınıflı toplumlardan farklı olarak, ömründe sömürünün hiçbir biçimini görmemiş insanlar üzerinde kurulur. Uygarlık öncesinin insanı doğa dışında bir güce boyun eğmiş

Gezgin ve Gölgesi (İnsanca Pek İnsanca 2) – Friedrich Nietzsche

Gezgin ve GölgesiFriedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi. 1869’da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından