Öz-duygu ve öz-güven – Faiz Cebiroğlu

Bana, pedagojiyle ilgili sürekli sorular geliyor. Türkiye?den ve Türkiye dışından her konuda sorular geliyor. Bazen tek tek yanıtlamaya çalışıyorum, bazen de soruları konularına göre toplayıp, süreç içerisinde, bir makale ile cevap veriyorum. Son üç ayda, bana yöneltilen soru; ?öz-duygu? ve ?öz-güven? nedir? Bu konuda fikirleriniz var mı?? sorusudur.

Alman İdeolojisi’nin tam metni bugün ne işe yarar? Yücel Kayıran

Marx ve Engels?in Alman İdeolojisi kitap olarak, onlar hayatta iken yayımlanamaz. Yapıtın tamamı, yazılışından seksen altı yıl sonra Sovyetler Birliği?nde basılır. Şimdiyse tam metin Türkçede.

Louis Althusser, Tek Materyalist Gelenek: 1. Spinoza?da (çev. Cemal Bâli Akal), Etika?nın birinci kitabının, ?Ek? bölümüne dikkat çekerek, Spinoza?nın, bu bölümde ?dinsel ideoloji eleştirisi? yaptığını söyler. Spinoza, ?insanların, doğadaki tüm şeylerin tıpkı kendileri gibi belli bir erek uğruna davrandığını sandığını? ve bu imgelemle hareket ettiğini, bu imgeleminse bir yanılsama olduğunu ileri sürmektedir.

Savaş Mantığının Yeni Yüzü – Kansu Yıldırım

Yönetişim, krizler içinde boğuşan ve krizlerle yaşamayı öğrenmiş sermayenin uluslararası düzeyde kurumsallaşmaya yönelmesi sonucunda ortaya çıkan basit bir yönetim mekanizması ya da iktidar tipi tanımlanması değildir. Yönetişim, ulus-devletlerin kamu mimarisi üzerinde etkili finans-kapitalin kamu bürokrasisi ile kurduğu araçsalcı form da değildir. Filiz Zabcı?nın Dünya Bankası: Yanılsamalar ve Gerçekler kitabında bahsettiği gibi yönetişim, devlet aygıtının uluslararası piyasa koşullarına göre yeniden düzenlenmesinde,

Öykülerin Doğusu / Toptaş?ın Düş Ormanında Bir Gezinti – Erinç Büyükaşık

Türk edebiyatında farklı ve çoğu noktada sıradışı bir izleğe sahip olan Hasan Ali Toptaş metinleri çoğunlukla ?taşra?nın içinden bireyin iç dünyasına, bilincin derinliklerindeki dehlizlere uzanan bir anlatım evrenine sahiptir. Postmodern anlatı olarak değerlendirilebilecek bu izlek imgesel nitelik barındıran söz varlığı, sözcüklerin yinelenmesi, parodi, postiş adı verilen teknikler ve metinlerarasılıkla karşımıza çıkmaktadır. 21. Yüzyılın taşrasının dönüşüm ve değişimiyle ?Köy kanonu?nun değişmesini peşi sıra getiren roman dili Toptaş?ın bütün metinlerinde metnin içinden dış dünyaya

Osman Şahin?de « Ağiz » ve Dil ya da « Ağiz İçinde Dil Gibi » – M. Şehmus Güzel

Kaynak Yayınları?nın « İz Bırakanlar » dizisinin beşinci kitabı olarak Şubat 2013?te okuyucuya sunulan Öykücülüğümüzün Toros Zirvesi Osman Şahin isimli kitabımda Mersin?li, Mersin?in Aslanköy köyünden, kısacası Akdeniz?in ve Torosların çocuğu Osman Şahin?in yaşamı ve öyküleri üzerine dünya kadar şey var : Osman Şahin Toroslar?ın rüzgarıdır. Toroslar?ın ve Anadolu?nun. Yörüktür. Belki de « Son Yörük ».

Osman Şahin tadına doyum olmaz öykülerinde her kahramanını kendi ağzıyla konuşturur, onların çığlıklarına,

Öykücülüğümüzün Toros Zirvesi Osman Şahin isimli kitabın imza ve tanıtım günü

Kaynak Yayınları?nın ?İz Bırakanlar? dizisinin 5. kitabı olarak Şubat 2013?te okuyucuya sunulan OYKÜCÜLÜĞÜMÜZÜN TOROS ZİRVESİ OSMAN ŞAHİN isimli kitabımın imza ve tanıtım toplantısını 25 Nisan 2013 Perşembe günü Paris?teki Centre Culturel Anatolie?de (Anadolu Kültür Merkezi) yapıyorum.
O gün sizleri de aramızda görmek umuduyla en içten sevgi ve selamlarımla.

M. Şehmus Güzel

Sanatın Öyküsü – Ernst H. Gombrich

Sanat üzerine 20’den fazla çalışmaya imza atan Ernst H. Gombrich?in dünyada 32 dile çevrilen “Sanatın Öyküsü” adlı çalışması aslında çocuklara yönelik bir çalışmanın sonradan genişletilmiş haliydi. Türkçeye önce Bedrettin Cömert’in eşsiz çevirisiyle kazandırılan kitap, prehistorik çağlardan modern zamanlara sanatın geçirdiği aşamaları hem kolay biçimde hem de akıcı bir dille anlatıyordu. “Sanatın Öyküsü”nün şu ana kadar dünyada 6 milyon civarında bir baskıya eriştiği sanılıyor. Sanatın Öyküsü, bugüne kadar yayımlanmış sanat kitapları arasında en tanınmış olanlarından biri olma niteliğini hala koruyor.

Yapay Maymun / Teknoloji İnsan Evrimini Nasıl Değiştirdi – Timothy Taylor

İnsanlar, şempanzeler, goriller ve orangutanlar gibi büyük kuyruksuz maymun türlerinden biri olmalarına rağmen, kuzenlerinden dikkat çekici şekilde farklıdır. Çiğ besinlerle beslenen, gündüzlerini ve gecelerini dışarılarda geçiren ve ince bir kıl tabakasıyla kaplı diğer kuyruksuz maymunların aksine insanlar, giyim, barınma ve alet kullanımı gibi yapay nesnelere bağımlıdır. Doğada, bunlar olmadan yaşamlarını sürdüremezler. En zayıf kuyruksuz maymun olmamıza rağmen, yine de gezegenin sahipleriyiz. Doğuştan gelen yetersizliklere rağmen, biz insanlar nasıl en üste çıktık?

Üç Adımda Evren / Güneş’imizden Karadeliklere, Kara Enerji’den Kara Madde’ye Evrenin Gizemi / David Garfinkle & Richard Garfinkle

GİRİŞ
Güneş?in yarın doğacağını nereden biliyorsunuz? Buzun kaygan olduğunu, ocağa yanan kibrit yaklaştırdığımızda gazın alev alacağına olan inancımızı doğrulayan nedir?
Böyle şeyleri tecrübeyle öğreniriz. Güneş?in doğuşunu görmüş, buzda kaymış ve gazı ateşe vermişliğimiz vardır. Peki, Güneş ve yıldızlar gibi dokunamadığımız şeyleri nasıl anlamaya çalışırız ve görülmelerini sağlayacak ışığı bile yaymayan, fizikçilerin karadelik, kara madde ve kara enerji olarak bahsettikleri nesneleri nasıl anlayabiliriz? Bu soruların cevaplarını bilim insanlarının

Telhun – Samed Behrengi

Yürek ve ciğer ne işe yarar? Her istediği ayağına gelen, her şeyi satın alabilecek bir insan neden bir yürek ile bir ciğere sahip olmak ister?

Samed Behrengi’nin İran halk masallarından derleyerek kaleme aldığı Telhun, vicdan, cesaret, sevgi, dürüstlük gibi insani değerlerin önemine vurgu yapıyor.

”Çok zengin bir tüccarın yedi kızının en küçüğüdür Telhun. Hepsinin karakterleri, istekleri, zevkleri ayrı olsa da Telhun ablalarından çok farklıdır. Onlar gibi süse, eğlenceye, düşkün değildir.