Alevi Hukuku – Ali Yıldırım

Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazar güldür gül

Alevi Hukuku doğal bir hukuktur. Aleviler tarihleri boyunca; Alevilere özgü, varolan hukukun dışında ve bütünüyle ona yabancı bir hukuk sistemi yaratarak yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Toplum kendisini varetmek için kurallar geliştirmiştir.

Sadece Karanlığa Mektuplar! – Dağhan Dönmez

Saygıdeğer okur, bugüne değin yazılarımı hep aynı sesleniş ile bitirdim: ?Çünkü kitap karanlığa gönderilmiş mektuptur!? Bir kitabın saman kağıtları arasından, zihnin dehlizlerine fısıldanan her kelime, her satır; büyük karanlığımıza tutulan fenerdir diye düşündüğümden? Tıpkı Divan şairi Necati?nin o beyitindeki gibi:

Görünen yıldız değil yer yer delinmiştir felek
Gün yüzünün hasretiyle tir-i ahımdan benim.

Bir kara büyü: Faşizm – Arzu Eylem

Viyana?da dünyaya gelen Yahudi yazar Hermann Broch, Büyülenme adıyla Türkçe?ye kazandırılan eserinde Hitler?in Almanlar üzerinde yarattığı etkiyi çözemeye çalışır. Kara büyüye kapılan insanları, din, savaş ve yabancılık olgusunu bir doktorun günlükleri üzerinden aktarır yazar. Vaatlerle ruhun nasıl ele geçirildiği sorusunun cevabını arar. İlk yazıldığında Dağların Romanı olan eserin adını sonrasında ?Die Verzauberung? (Büyü) olarak değiştirir.

Mehmet Söğüt

Yazarın Yazıları

Hakkında Yazılanlar
Mehmet Söğüt’ün “Mucizevi Hayatlar” adlı öykü kitabına dair – İsmail Güner

Alevi Öğretisinin Kaynağı Olarak Bektaşi Fıkraları – Ali Yıldırım

Alevi yoluna ilişkin yazılı kaynakların -şu an için- yeterli oranda bulunmayışı sorunu nasıl giderilebilir?

İşte burada Aleviliğin Bektaşiliğin varolan materyallerinin bilimsel bir biçimde ele alınıp değerlendirilmesi sözkonusu olacaktır.

Kuşkusuz bu materyallerin başında Alevi ozanlarının deyişleri gelir.

Bir başka değerli kaynak ise Alevi-Bektaşi ulularına ilişkin menakıpnamelerdir.

Bütün Oyunları 4 – Bertolt Brecht

10 cilt halinde yayınlanacak olan Bertolt Brecht’in Bütün Oyunları 4. cildinde yayınlacak oyunları, Sivri Kafalılar ve Yuvarlak Kafalılar ya da Devlet ile Servet Birleşmeyi Sever, Yuvarlak Kafalılar ve Sivri Kafalılar ya da Devlet ile Servet Birleşmeyi Sever, Küçük Burjuvanın Yedi Ölümcül Günahı, Horatyalılar ve Kuriatyalılar, Carrar Ana’nın Silahları, Üçüncü Reich’in Korku ve Sefaleti

Hegemonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği (Neo-Gramsci’ci Bir Bakış) – Yeliz Sarıöz Gökten

Dünya düzeninde yaşanan her krizin ardından kapitalist sistemin sonuna gelindiğine yönelik tartışmalar ortaya çıkmıştır. Gelenek 2008 yılında başlayan küresel krizin ardından da bozulmamış, ?bu kriz, o kriz mi?sorusu akıllara gelmiştir. Yine süreçte bir taraftan neoliberal kapitalizmin çözüleceği yönünde saptamalar yapılırken, diğer taraftan ABD hegemonyasının görünür gerileyişine ve yeni güç dengelerinin nasıl biçimleneceğine yönelik görüşler ileri sürülmektedir. Söz konusu dönemde bir taraftan G-20 ülkelerinin bir araya gelerek aldıkları kararlar çerçevesinde IMF ve Dünya Bankası?nın

Roman Kahramanları Dergisi’nin (Temmuz – Ağustos 2013) 15.sayısı çıktı.

Roman Kahramanları Dergisi’nin (Temmuz – Ağustos 2013) 15.sayısı çıktı.

İçindekiler;

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Din Olgusu Giriş
-Mavisel Yener-

Çocuk Edebiyatında Dinsel Figürlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Önemi
-Tülin Tankut-

Deyiş ve Direniş (Pir Sultan Abdal) – Ali Yıldırım

‘Osmanlı tarihlerinin yaşadığı Pir Sultan Abdal hakkındaki derin suskunluk acaba büyük bir gizi saklıyor olamaz mı?
Tarih neden susar?

Tarihin susmasının siyasal anlamı nedir?

Zaman 16. yüzyılsa ve sözkonusu olan Alevilerse ve onun önderleri ise Osmanlı tarihinin susması için başka neden aramaya gerek var mıdır?

Tarih burada siyasetin hizmetindedir ve zorunlu olarak susacaktır.

Evet, saf tarih yoktur!

Malafrena – Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin’in 1979’da kaleme aldığı Malafrena, yazarın diğer bazı öykülerinden tanıdığımız hayali ülke Orsinya’da geçiyor. Fakat yazarın diğer romanlarında da olduğu gibi, mekân hayali olmasına rağmen resmedilen ortam ve ele alınan meseleler son derece gerçekçi. Sansürün insanları susturduğu, kısıtlamaların her türlü muhalefeti engellediği, iktidarın katı ve kati bir hal aldığı bir ülke Orsinya. Malafrena Vadisi’nde ailesiyle birlikte yaşayan başkahraman İtale Sorde, işte tam da bu koşullarla mücadele etmek üzere

Tiroj Dergisi’nin 63.sayısı çıktı

İki aylık periyotlarla Türkçe-Kürtçe yayınlanan kültür, sanat, politika dergisi Tiroj’un Temmuz-Ağustos sayısında, Taksim-Gezi Parkı’ndan başlayıp bütün ülkeye yayılan toplumsal hareket ağırlıklı bir yer tutuyor.

Çeşitli boyutlarıyla irdelenen hareketi özellikle Sol hareket ve Kürt siyaseti bağlamında tartıştıran, ‘Gezi’den geleceğe… Kürtler ve Sol’ başlıklı forum içeriği ve kapsamıyla dikkat çekiyor.

Mario ile Sihirbaz (Toplu Öyküler 2) – Thomas Mann

Mario ile Sihirbaz / Toplu Öyküler II, aralarında çok sevilen ve bu kitaba adını veren “Mario ile Sihirbaz”ın da bulunduğu, Thomas Mann’ın geç dönem öykülerini bir araya getiriyor.
Yazarın 1919-1943 yılları arasında kaleme aldığı geç dönem öyküleri, Toplu Öyküler’in birinci cildi Zor Saat’te yayımlanan erken dönem öykülerinden farklı bir izleğe sahip. Zor Saat’teki öykülerinde daha çok sanatçı sorunsalına odaklanan yazar, ikinci cilt Mario ile Sihirbaz’da gözlem gücünü bu kez keskin insanın en derin,

Page 407 of 942