Aleviliğin Kökleri – Abdal Musa’nın Sırrı, Erdoğan Çınar

*”Erdoğan Çınar?ın ?Aleviliğin kökleri- Abdal Musa?nın Sırrı? Kalkedon yayınları tarafından yayımlandı. Bu, Erdoğan Çınar?ın 4. kitabı. İlk kitabından beri ezberleri bozan ve Alevilik konusunda tüm bilgilerimizin yeniden sorgulanmasına yol açan bir yazarla karşı karşıyayız. Açıkça söylemek gerekirse ilk kitabı ?Aleviliğin Gizli Tarihi?ni okuduğumda semboller üzerinden yaptığı açıklamalar ilgimi çekmişti ancak bunların Alevilik ile bağlantılarını kurmak biraz zorlama diye düşünmüştüm. Gerçi Alevilikle ilgili bilgilerin söylencelere dayalı olduğunun ve tarihsel kanıtlardan yoksun bir biçimde sunulduğunun farkındaydım ve bu konuda okuduğum tüm kitapların birbirini tekrar ettiği izlenimine sahiptim. Bu açıdan yazarın yaklaşımı ilgimi çekmişti. Hele hele Aleviliğin izlerini Bizans kayıtlarından ve Ortodoks Kilisesi kayıtlarından sürmesi çok ilginç gelmişti.
Anadolu tarihini bu kayıtlardan okumak işin gereği ise de Aleviliğin köklerini

Aleviliğin Kayıp Bin Yılı (325-1325) Yolcu Ateşte Yanmak ile Yol Yanmaz, Erdoğan Çınar

“Erdoğan Çınar’ın “Aleviliğin kayıp bin yılı: 325-1325″ adlı kitabını okuduktan sonra tarih bilgilerimi bir kez daha sorguladım. Birinci çıkarım; Tarih Hipotezlerle doludur. Orta Çağ tarihinin iki yüzyılı Haçlı Seferleri ile dolu geçmiş. Avrupalı Hıristiyanların ‘Kutsal Topraklar’ı “Müslümanlar”ın kontrolünden geri almaya yemin ettikleri iddaa ediliyor. Oysa bazı tarihçiler, din baronlarının ganimet ve haraç almak uğruna uzak diyarlardaki güçsüz kabileleri vergiye bağlamak uğruna seferler düzenledikleri de bir hipotez olarak önümüzde duruyor.
Haçlı seferleri, 1095 -1096 yıllarındaki “Köylü Haçlılar”ı ile başlayıp 1248 – 1254 yıllarındaki Yedinci Haçlı Seferi’ne kadar toplam dokuz seferden oluştuğu söylenmektedir. Bu seferlerin en kanlı olanlarından biri de İstanbul’da gerçekleşmiştir. Nitekim 1056 yılından bu yana Katoliklerle Ortadokslar arasında bir türlü silinmeyen

Prof. Dr. M. Şehmus Güzel

Yazarın Yazıları

Yazarın Kitapları Hakkında bilgi

Gurbette Bile Bir Gökyüzü Varmış
Abidin Dino 1913-1993 / 3 Cilt
İnsan Yılmaz Güney
Yılmaz Güney Hazinesi
İşçi Tarihine Bakmak
Kadın Sineması
Paris: Gösteri-Kent
Avrupa Birliği?nde Devlet ve Fransa?da Korsika
Abidin Dino Hayat ve Sanat
Söyleşiler: Vir-gül-üne Dokunmadan – M. Şehmus Güzel
Fahri Petek: Bir Hayat, Üç Can
Kadın, Aşk ve İktidar
Ergani Yürüyor
Devlet – Ulustan Federasyona
Fransa / Mayıs 68
Adil Okay İle Geçerken
Öykücülüğümüzün Toros Zirvesi Osman Şahin (Yaşadı Gördü Yazdı)

Yazarla Yapılan Söyleşi
M. Şehmus Güzel’le “Abidin Dino”, Uğur Hüküm / Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ağustos 2008

Prof. Dr. M. Şehmus Güzel’in Özgeçmişi

26 Mart 1947?de Diyarbakır’ın şirin kasabası Ergani’de doğdu.
Annesinin ismi Ganime, babasının ismi Hasan Güzel’dir.
İlk ve ortaokulu kasabasında okudu.
İstanbul Haydarpaşa Lisesi?nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi?nden (SBF) mezun oldu.
Doktorasını Fransa?da gerçekleştirdi : 1970-1975. Tours ve Aix-en-Provence ?da.
1975?te Türkiye?ye döndü : Antalya, Isparta ve Ankara Meslek Yüksek Okullarında müdürlük ve Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku) öğretim üyeliği yaptı.
1978’den itibaren SBF?de Sosyal Politika ve İş Hukuku Bölümü’nde çalıştı : İşçi Tarihi, Sendikacılık ve Sosyal Politika ders ve seminerlerini verdi.
Eylül 1982?den bu yana Fransa?da yaşıyor. Paris-VII., Paris-VIII. ve Niamey (Nijer?in başkenti) üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı : Devlet-Ulus, Devletsiz Halklar, Yakındoğu Tarihi, Türkiye’de İşçi Hareketi Tarihi, Toplumsal Mücadeleler Tarihi ders ve seminerlerini yönetti.
Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Macaristan?da birçok kollokyuma katıldı : Türkiye’de İşçi Hareketi Tarihi, Kadınların Mücadelesi, Yılmaz Güney, Abidin Dino, Devlet-Ulus ve Yakındoğu Halkları gibi konularda tebligler sundu.
Öğretim üyeliği (Prof. Dr.) yanında, 1984’ten beri gazetecilik ve yazarlık yapıyor.
1970’lerin başından bu yana birçok gazete, dergi ve ansiklopedide Türkçe ve Fransızca pek çok makalesi yayınlandı.
Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca birçok ortak yapıta katkıda bulundu.
Çalışmalarını Almanya, Belçika ve Fransa’da sürdürüyor.

Güzel’in 1993?den bugüne yayınlanan Türkçe kitapları şunlardır:

1993
Grev (ikinci baskı)
Türkiye’de İşçi Hareketi (Yazılar-Belgeler)

1994
İnsan Yılmaz Güney

1995
Devlet-Ulus
Fransa’da Aşırı Sağ ve Irkçılık

1996
Türkiye’de İşçi Hareketi, 1908-1984
Kadın, Aşk ve İktidar
Özgür Yılmaz Güney

1997
Cezayir ve Berberiler
Türk Usulü ‘Demokrasi’

1999
Kürtler Kendilerini Anlatıyor

2002 :
Fransa Seçimlerinde Le Pen Lekesi

2003 :
Aşk-Olsun !

2004 :
İspanya ve Bask Gerçeği
Yılmaz Güney Hazinesi
Bu İşyerinde İnşaat Var
Rıhtımda Ölü Var

2005 :
İkinci Şiirler

2006 :
Avrupa Birliği?nde Devlet ve Fransa?da Korsika
Paris, Sobe !
(Ç)akıl-taşı
Paris : Gösteri-Kent
Remzi : Hayat Renk Işık
Kadın Sineması
Gurbette Bile Bir Gökyüzü Varmış
Abidin Dino ile Söyleşiler.Yazılar:Hayat ve Sanat

2007
? Ve Kapımı Çaldı Yalnızlık
İşçi Tarihine Bakmak

2008
Abidin Dino, Birinci Kitap, 1913-1942
Abidin Dino, İkinci kitap, 1942-1952
Abidin Dino, Üçüncü Kitap, 1952-1993
Söyleşiler : Vir-Gül-Üne Dokunmadan

Güzel?in katkıda bulunduğu Türkçe ortak yapıtlar :

Atatürk ve Hukuk (Ankara, 1982)
Seha L. Meray’a Armağan (Ankara, 1982)
Cahit Talas’a Armağan (Ankara, 1990)
Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine işçiler, 1839-1950 (İstanbul, 1998)
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar (İstanbul, 1998)

Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi gibi ansiklopedilere birçok « madde » yazdı.

Güzel?in katkıda bulunduğu Almanca, Fransızca, İngilizce ortak yapıtlar ve makaleleri (seçki) :

« Etre ouvrier en Turquie », Les Temps Modernes, Sayı : 456-457, Temmuz-Ağustos 1984.
« Reflexions sur la premiere rencontre entre le kemalisme et le mouvement ouvrier (1919-1939) », Cahiers du GRETC (MSH/Paris), Sayı : 1, Kış 1984-1985.
« Naissance d?un syndicalisme radical : DİSK », Bulletin de L?ERT (Paris), Sayı : 2, Mayıs 1985.
« Le cout social du liberalisme en Turquie depuis 1980 », Bulletin de L?ERT, Sayı : 3, Ocak 1986
La Turquie en Transition ( Paris, 1986).
« Debat sur une histoire probleme : Les mouvements populaires au debut du siecle dans L?Empire Ottoman », Bulletin du Reseau SD Etats, Villes, Rapports Sociaux et Mouvemnets Urbains dans Le Monde Arabe, Sayı : 5, Kasım 1986.
« La place du mouvement ouvrier dans la construction de L?Etat-Nation Turc ( 1919-1939 », Sou?al (Paris), Sayı : 7, Eylül 1987.
Etat et Mouvement Ouvrier au Moyen-Orient (Paris, 1988. Bu yapıtın editörüdür).
Die Türkei im Umbruch (Frankfurt, 1989).
Etat, Ville et Mouvements Sociaux au Maghreb et au Moyen-Orient (Paris, 1989).
Turquie, Moyen-Orient, Communaute Europeenne (Paris, 1989).
France des Libértes France des Etrangers (Paris, 1990).
«İntelligentsias Francisees au Maghreb colonial », Cahiers du GREMAMO, Sayı : 7, 1990, p. 192-200.
« Turquie : Une presse sous haute surveillance », La Lettre de RSF, Sayı : 15, Haziran 1990.
« İnterieur, interieurs », Catalogue, (Paris, 1990) .
« Les Kurdes malgre tout », Sensations, Sayı : 3, Mart 1991.
Première Rencontre İnternationale sur I’Empire Ottoman et la Turquie Moderne (İstanbul ve Paris, 1991) .
« Reves et images de la mort dans les ?uvres de Yaşar Kemal et Osman Şahin », Lettre d?İnformation de L?AFEMAM, Sayı : 7, Mart 1992. S. 125-134.
Agriculture et İndustrialisation en Turquie et au Proche-Orient, (Paris, 1992).
« Le reveil du mouvement ouvrier », Peuples Mediterraneens, Sayı : 60, Temmuz-Eylül 1992.
İndustrialisation, Communication et Rapports Sociaux en Turquie et en Meditarranee Orientale (Paris, 1994).
Workers and The Working Class in The Ottoman Empire and The Turkish Republic, 1839-1950 (Londra, New-York ve Amsterdam, 1995).
Enjeux de L’Immigration Turque en Europe, Les Turcs en France et en Europe (Paris, 1995)
Mutualites de Tous les Pays (Paris, 1995).
Frieden für Kurdistan Demokratie für die Türkei (Münih, 1996).
Rassısmus und Natıonalısmus ın West-und Osteuropa (Hannover, 1997).

(…)

Güzel?in diğer yapıtları şunlardır :

Le Developpement, Le Mouvement Ouvrier et L’Elite Dans Les Pays Sous-Developpes, DEA Tezi, Aix-Marsilya Üniversitesi, 1972.
Le Mouvement Ouvrier et Les Greves en Turquie: De L’Empire Otoman à Nos Jours, Doktora Tezi, Aix-Marsilya Üniversitesi, 1975.
Türkiyede İşçi Örgütlenmesi (1940-1950), Doçentlik Tezi, Ankara, 1982.

Güzel?in « önsöz »ünü yazdığı yapıtlar :

Nejdet Buldan : Yasaklı Topraklar, Mezopotamya Yayınları, Köln, 1998.
İbrahim Yalçın : Eylül Portreleri, Ütopya Yayınları, Ankara, 2000.

strongspan style=”color: #000000;”

Mert Sarı

Yazarın Yazıları

Martin Heidegger Düşününde Varlık Ve Zaman – Tüm Varoluş Olanaklarının Ufuk Çizgisi Ve Son Sınırı Olarak Zaman Kavramı

Emmanuel Levinas’da Olağanüstü Karşılaşmanın Felsefesi

Martin Heidegger’den Esinle Otantik Varoluş Olanağı Aranışı I

İnci dizili kolyeli büyülü bir kadına

Karl Jaspers Düşününde Sınır Durumlar Kavramı

Kadının Toplumsal Ezilmişliğinin Tarihsel ve Ekonomik Arka Planı

Özgeciliğe Adanmış Bir Yaşam: Simone Weil

Karl Raimund Popper ve “Açık Toplum ve Düşmanları” Üzerine

İnanıyorum Buna!

Jean Paul Sartre da Özgürlük Metafiziği / Sartre Felsefesinin Özgürlük Kavrayışının Eleştirisi

Uzun Yaşanmış Bir Akşamdan Bilinç Sahneleri

Düşünce Tarihinde Hayvanlar ve Doğa

Sokrates’in ve Erdemin Yenilemezliği Üzerine

Afşar Timuçin?in Düşünce Tarihi Yapıtında Bütünsel İnsan Kavrayışı

Sorgulanmamış Bir Yaşam, Yaşamaya Değer Değildir

Kısa Felsefi Antropoloji Notları

Arthur Schopenhauer Felsefesinde Aşkın Metafiziği

Nikomakhos?a Etik

Frankfurt Okulu?nda Aydınlanmanın Diyalektiği

Türkiye?de Güzelin Biliminin Temelleri ve Prof. Dr. İsmail Tunalı

Ludwig Wittgenstein Düşüncenin Odağında Dil ve Bilinç

Dr. Engin Geçtan?ın Ruh Biliminde Psikanalizin ve Varoluşçu Öğretilerin Bireşimi

Özer Alptekin?in şiir verimi, şiirsellikte aşkına açılan ve poetik arınmalar üzerine notlar

Suat Kamil Aksoy

Yazarın Yazıları
Formüller Güncel mi?
Kapital, Değer, Hayal ve Gerçek
Sömürü ve Artı-değer
Üretken Tüketim ve Değer Aktarımı Üzerine
Kapital, Kriz ve Çözüm
Karl Marks’tan Kazandıran Tüyo
Komünizme Karşı Bir Komünist
Altın ve Para, Himaye ve Serbestlik
Değer Yasası 1
Bir Yanılsamanın İzinde…
Formüllerle Düşünürken Kritik Halkalar
Değerler, fiyatlar ve Bortkiewicz
Kumarhane Kapitalizmi Değil, Üretim Biçimi!
Marx’ın Kriz Teorisi adlı kitaba dair
Özel, Güzel. Peki Para var mı Para?
Kapitalizm Miadını Doldurdu mu? / Sermaye ilkesi, emek ilkesi tarafından ezilebilir mi?
Yüz Yıl Sonra Bir Lenin Eleştirisi!
Bir Engels Eleştirisi
Kemal Okuyan, Gelenek, İktisat ve Bir Eleştiri
Kemal Okuyan ve Değer Yasası
Eşitlik, Değer, Mülkiyet
Kapitalizme Elveda, İşçi Sınıfına Güle GÜle!
Değer Yasasını Tartışmak, Eleştiriler, Yanıtlar
Kapital Konuşmaları / Bir Panelin Ardından
Sosyalizm Mücadelesi, Havuz Problemi ve Metin Çulhaoğlu
Demokratikleşme, Siyaset ve Sosyalizm
Sovyetler Nasıl Olurdu da Çözülmezdi?
Soğuk Savaş Denkleminin İçinde Aklını Kaybeden Bilim
Kapitalizm Gerçekte Nedir Acaba?
Üretken Emeğin Kalkış Noktasına Göre Başka Başka Görünüşü ve Varoluşu
Tüketim Karşıtlığı, Doğanın Dengesi, İnsanın Doğası
Yanılgı ve Gerçek
Kusurlu Doğamız ve Bağnazlık
Komünist Piyasa Ekonomisi için ne dersiniz?
Marx, Ricardo ve Malthus

Yazarın İletişim Adresi:
suatkamil@gmail.com

Enternasyonal (L’Internationale) Türküsü / Şiiri / Marşı 120 Yaşında, Prof. Dr. M. Şehmus Güzel

“Cellâtların döktükleri kan
Kendilerini boğacak
Bu kan denizinin ufkundan
Kızıl bir güneş doğacak.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık
Enternasyonalle kurtulur insanlık.”

120 Yaşında ve yüzünde tek kırışık yok.
Yüz yirmi yaşında ve tek yorgunluk işareti vermiyor.
120 Yaşında ve hala vicdanlarımıza, gönüllerimize, beyinlerimize ve özetle kardeşlerim ?içimizdeki bize? ilk günün çoşkusuyla hitap ediyor.
Daha önceki dönemleri saymasak bile 19. yüzyıldan bu yana daha örgütlü ve daha düzenli bir biçimde savaş belasıyla mücadele ediliyor. Ve bu mücadelede Enternasyonal?in de önemli bir yeri var.
Sadece bu kadar da değil: Emekçilerin sömürülmesine, kadın, erkek ve çocuk işçilerin, sanayide ve tarımda ve hizmet sektöründe ahlaksızca ezilmelerine başkaldırıdır Enternasyonal.
23 Temmuz 1888?de Lille kentinde ilk kez okunuşundan bu yana tamı tamamına 120 yıl geçti ama bu şiir, bu türkü, bu marş gücünden ve etkisinden, güncelliğinden, güzelliğinden ve yiğitliğinden hiç bir şey evet hiç bir şey yitirmedi. Hem en sıkı ve en sahici

Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Denis Diderot

Aydınlama döneminin değerli düşünürü Denis Diderot’un Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler adlı yapıtı, bir anlamda insan hakkında aykırı düşüncelerin bir yansımasıdır. Çünkü ünlü Fransız tiyatro adamı Louis Jouvet?nin belirttiği gibi: “İkilik, ikileşme, insanın kendisini aynı zamanda hem başkaları yerinde, hem de kendi kendisi olarak hissetmesi, yalnız komedyene vergi bir ayrıcalık değildir; herkes yapar bu işi.” Ama Diderot salt bu fikirle yetinmez; itibarlı bir toplumsal konum kazandırmak istediği aktörün ve genelde sanatın toplumla ilişkisine, ustası olduğu diyalog türü içinde cevaplar arar.
*Diderot’nun aktörlük üzerine düşünceleri artık daha çok dile getirildikleri için aykırı sayılmasalar bile, bugün de süren oyunculuk yöntemlerine ilişkin tartışmalara ışık tutacak nitelikte. Diderot, kitabını ‘birinci’ ve ‘ikinci’ kişinin diyaloglarıyla kaleme almış ve böylece karşıt düşünceleri bir tartışma ortamında ve açıklayıcı sorularla yalın bir dille sunmuş.
Diderot, aktörlerin duyarlılıktan uzak bir oyunculuk ortaya koymaları, akıl, zekâ, derinlemesine bir inceleme sonucunda karakteri canlandırması gerektiğini

Bizi Kendilerine Hep Yabancı, Hep Aykırı Gördüler. Cezmi Ersöz

Kapım önce açılıyor, sonra kapanıyor… Merdivenlerden inişini, ayak seslerini duyuyorum. Yüreğindeki sıkıntıyı, o ürkek yorgunluğunu, birazdan kentin o karanlık akıntısına bırakacağın ruhunun telaşlı sancısını duyuyorum buradan. Bizi gözeten o büyü hızla eksiliyor hayatımızdan. Artık aşkımız bizi korumuyor, sevgili, biliyorsun. Eksik, kaçak, korkak yaşıyoruz kim bilir ne zamandır, birbirimizden gizlice…
Aşklar sahiplerine, onların yazgılarına, öykülerine benzer sevgili. Bizim de aşkımız ürkek, yaralanmış çocukluğumuz gibiydi: Hoyratlıklardan, kabalıklardan, duygusuz dalgınlıklardan sonsuz alınganlıklara kapılıp hep arka odalara çekilen…
Bu hayat, bize nasıl acımasız ve hoyrat davrandıysa biz de kendimize ve aşkımıza öyle davrandık sevgili. Birbirimize yaptıklarımızı nasılsa bir gün unuturuz, unutulur sandık. Zamanın bağışlayıcı olduğunu ve her şeyi yoluna koyacağına inandık. Ne çok yanılmışız! Meğer zaman aşkların en acımasız

Kayıp Bir Alevi Efsanesi, Erdoğan Çınar

“Erdoğan Çınar’ın 3. kitabı ?Kayıp Bir Alevi Efsanesi?ni okuduğumda Pir Sultan Abdal efsanesinin kayıtlara geçmiş haliyle karşılaştım. Etkilenmedim desem yalan olur. Çeşitli kaynaklara referans verilerek aktarılan bilgiler efsanede anlatılan coğrafyada, Yıldız Dağı eteklerinde aynı efsanede anlatılan biçimiyle yaşanmış bir olaydan ve olayın kahramanlarından söz ediyordu. Zaten öteden beri Pir Sultan Abdal adında hiç isim geçmediğini üç ismin de sıfat olduğunu düşünürdüm. Şimdi anladım ki Aleviler kadim bir bilgiyi isimleri ortadan kaldırarak her döneme uygun bir hale getirmişler ve bu sıfatları aktarımın Anadolu?nun Türklerin egemenliğine girmesinden zarar görmeden yapılabilmesinin bir yolu olarak kullanmışlar. Bugün artık efsaneyi gizlice anlatmak için uygulanan yöntemin gerçeğin kendisi haline gelmesi ise işin trajik yanı. Yazar bu duruma gerçeğin etrafına bağlanmış kabuk adı veriyor ve kabuğu kaldırarak özü gösteriyor.
Çınar?ın kullandığı yan delillerle birlikte efsanede anlatılan olayların 7. yy da yaşandığı konusunda bir kuşku yok. Burada önemli olan aktarılan tarihin aktarıcılarının güvenli kaynaklar olup olmaması sorunudur. Referans verilen kaynaklar arasında yer alan Bizanslı tarihçi Sicilyalı Peter?in aktardıkları dönemle ilgili

Sonsuza Tanıklık, Emmanuel Levinas

Fransız felsefesinin öndegelen düşünürü Levinas’ın 1930’lardan 1990’lara kadar süren felsefe yolculuğunun başlıca anlarını bir araya getirdik bu seçkide… Ben ve başkası, yüz yüze ilişki, öznelik, varlık, felsefe, aşk ve eros, etik ve adalet, Tanrı ve Sonsuz üzerine bilgece metinler ve yanı sıra kendisiyle yapılmış söyleşiler okuyacaksınız bu kitapta.Başkası’yla ilişkinin filozofu olarak tanınan Levinas’ın, bütün yapıtı boyunca, nasıl, “insanın insan için olduğu bir dünya”nın peşine düştüğüne tanık olacaksınız.
*”Bu seçki, çağdaş Fransız felsefesinin önemli düşünürlerinden biri olan Emmanuel Levinas’ın hiçbir eserinin dilimizde yayımlanmamış olduğu koşullarda, Türkçe’de Levinas’ın dilini kurmak, 1930’lardan 1990’lara kadar süren bir felsefe yolculuğunun fikrimizce kayda değer anlarını öne çıkararak bu düşüncenin birinci elden alımlanmasının yolunu açmak ve eserin bütünü hakkında okuyucuda en azından bir ön fikir yaratmak amacıyla hazırlandı. Metinler, Levinas’ın felsefesiyle ilgilenen yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenler tarafından çevrildi, çeviriler pek çok kez elden geçirilerek düzeltildi ve aralarında dil birliği

68 Afişleri – ODTÜ Devrimci Afiş Atölyesinin Öyküsü, Yılmaz Aysan

?68?in devrimci ruhunun en önemli parçası, üniversitede, sokaklarda, grev ve işgallerde kendini afişlerle ifade etmesiydi. Devrimci afiş atölyesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi?nde, ilk deneyimlerini Mimarlık Balosu afişlerinin basılmasından edinmiş bir grup öğrencinin inisiyatifiyle ortaya çıktı. Kısa zamanda devrimci kampanyalar yazmaya, tasarlamaya girişti. El yordamıyla baskı teknikleri geliştirdi. Sonunda yüz binlerce afiş üreterek Türkiye?nin dört bir köşesine dağıtan bir organizasyona dönüştü…Yılmaz Aysan, atölyenin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynamış, orada bizzat çalışmış Ahmet Sönmez, Ali Artun, Ertuğrul Kürkçü, Hasan Barutçu ve Sait Kozacıoğlu?nun tanıklıklarını ve 68-70 döneminin afişlerinden bulunabilen örnekleri bu kitapta bir araya getirdi.
*Aradan kırk yıl geçti ama o yaşlanmadı. Kâğıdı sarardı, yırtıldı ama 1968?lerden kalan bu afişteki sol yumruğu havada, haykıran, isyankâr genç hâlâ gepgenç, hâlâ özgür ve hâlâ yakışıklı. Bazılarınız bu kitaptaki afişlerin hiçbirini görmedi, görünce ve hikâyelerini okuyunca, olan bitene çok şaşıracak. Bazılarınız ise hiç unutmadı. Bu afişler, herkesi eski günlere götürecek, o günlerin ruhunu; eşit, kardeşçe ve özgür ruhunu,

Yılmaz Aysan ‘ın Hayatı

Yılmaz Aysan çalışmalarını İstanbul?da sürdüren bir sanatçı ve grafik tasarımcıdır.
Sanat çalışmaları: 1983?te İstanbul Sanat Bayramı kapsamında düzenlenen Sanatta Yeni Eğilimler yarışmasında ?Yalnızım? isimli yapıtıyla Bronz Madalya aldı. 1982-83 yılları arasında Ankara?da güncel sanata odaklanan ?Dost Sanat Ortamı?nı kurdu ve güncel sanat sergileri düzenledi. İlk kişisel sergisini, 1985 yılında Ankara Siyah Beyaz Sanat Galerisi?nde ?Akdeniz Soyutlamaları? enstalasyonu ile açtı, daha sonra aynı galeride ?Dansözlerin Gizli Tarihi? (1986), ?Gölgeler? (1987) , ?Gaea? (1989), ?Boxes of Curiosities? (1990) ve ?Exanimis? (1996) adlarıyla özgün baskı, kolaj ve akrilik resimler, assemblage?lar içeren enstalasyonlar gerçekleştirdi. 1987?de döndüğü İstanbul?da sanat ve tasarım çalışmalarını sürdürdü, 1988-97 yılları arasında sanatçı arkadaşlarıyla ?Koridor Gönderi Yapıt?ları hazırladı, Atatürk Kültür Merkezi?nde ?Özel Şeyler? adıyla kişisel bir sergi gerçekleştirdi. Istanbul Sanat Fuarı

Denis Diderot ‘un Hayatı. “Yaşamını gerçeğe ve doğruluğun coşkusuna adamış devrimci”

5 Ekim 1713 yılında Fransa’nın Champagne ilinin Langres kasabasında doğan tiyatro kuramcısı, oyun yazarı, denemeci, romancı, sanat ve edebiyat eleştirmeni, ansiklopedici, filozof Denis Diderot, Aydınlanma Çağı’nın en önemli kişiliklerinden biridir. Önce bir Cizvit okuluna gönderilen Diderot, daha sonra Paris Üniversitesi?ni 1732 yılında bitirdi. Paris?te noter kâtibi olarak çalıştı (1733?35). J. J. Rousseau?yla tanıştı ve aydın çevreyle ilişkiler geliştirdi. Daha sonraki onbeş yıl boyunca kendini  Ansiklopedi?nin yazılmasına adadı. Felsefi düşünceleri yüzünden kilisenin ve hükümetin öfkesini çekti; kızının çeyizi için kitaplığını satmak zorunda kaldı; Rus Çariçesi II. Katerina, kitaplığı satın alarak, kitaplığın kendi yanında kalması koşuluyla başına Diderot?u geçirdi; Diderot, teşekkür etmek için Rusya?ya gitti; Paris?e dönerek çalışmalarını sürdürdü. Matematikten ve bilimlerden eski ve modern dillere kadar her alanda temel bilgileri adım adım kazandı. Bütün bu dönem, yıllar yılı yoksulluk ve belirsizlik içinde geçti. Önemli düşünce kitaplarını İngilizceden Fransızcaya çevirerek tanınmaya başladı. İlk özgün kitabı olan Felsefe Konuşmaları 1746’da çıktı ve aynı yıl Ansiklopedi’yi çıkaranlara katıldı. Diderot’un ömrünün 15 yılını harcadığı

Aforizmalar, Halil Cibran

Hakikat parçalanamaz.
***
Her tohumda bir tutku gizlidir.
***
Aşk ve şüphe bir arada bulunmaz.
***
Kıskancın suskunluğu çok gürültülüdür.
***
İlham daima mırıldanır, asla açıklamaz.
***
Aşk, aşık ile maşuk arasında bir maskedir.
***
Arzu hayatın yarısıdır. Kayıtsızlıksa ölümün.
***
Bir tür kavuşmadır hatırlayış, unutuş bir özgürlük.
***
Sosyal (beşeri) kanunları yalnızca iki kişi çiğner: deli ve dahi.

Özdemir Asaf ‘ın Hayatı

“Doğumum 11 Haziran 1339, Ankara. Babam, Danıştay üyesi Mehmet Asaf. Ölümü 1930. O yıl İstanbul?a geldik. Galatasaray Lisesi ilk kısmına girdim. 1941 yılında 11?inci sınıftan Kabataş Erkek Lisesi’ne bir ara sınavı ile geçip, 1941-1942 ders yılında mezun oldum. Hukuk Fakültesi’ne iki yıl, üçüncü sınıfa kadar İktisat Fakültesi’ne devam ettim. Ve o sırada iki yıl olan Gazetecilik Enstitüsü’nün birinci sınıfını okudum. Tanin ve Zaman Gazetelerinde çalışdım. Çeviriler yaptım. İlk yazım 1939 yılında Servetifünun-Uyanış dergisinde çıktı. Sanat ve Edebiyat Dergilerinde 1962 yılına kadar çoğunlukla şiir olmak üzere yazı ve çevirilerim yayınlandı. Artık yalnız kitap çıkararak yayınlıyorum. (Tertip ve baskı yanlışlarından nefret ederim.)” Kendi sözleriyle.
Özdemir Asaf?ın asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. 1923 yılında Ankara’da doğdu. Babası Mehmet Asaf Şura-ı Devlet’in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta,bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi’ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi’ne, İktisat Fakültesi’ne