Sanatı akılcı kriterlere tabi tutarak değerlendirmek mümkün müdür? – Mehmet Remzi Demirel

Bu soruyu iki şekilde yanıtlayacağız. Çünkü insanlar bu konuda, fikri anlamda ikiye bölünmüştür. Bir kısmı sanatın özel bir alan olduğunu, ve sadece yetenekli kimselerin sanat yapabileceğini savunur. Öte yandan diğer kısımdakiler ise sanatın mantıksal değerlerden uzak olmadığını, ve nitekim bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini savunur.
1. Sanatı akılcı kriterlere tabi tutarak değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü insanların anlama veya kavramalarında bir görelilik vardır. ama bu görelilik özelde olmakla birlikte oldukça önemli bir fonksiyona sahiptir. Mesela aynı toplumun içinde ve aynı kültürel varlıklarla sanat yapan iki sanatçı arasındaki fark, bu özeldeki göreli yapıdan kaynaklanır. Aynı atölyede çalışan ve aynı araçları kullanan sanatçıların eserleri arasındaki ince farklar da bu yapıdan kaynaklanır. Her sanatçı video veya fotograf çekmek için kamerayı veya fotograf makinesini kullanır. Araç aynıdır ama çıkan sonuçlar farklıdır. Bu da gene özeldeki bu göreli yapıdan kaynaklanır. Bu açıdan bakıldığında akılcı bir yöntem izlemek mümkün değildir. Gene başka bir örnek; normalde, enstrüman çalmak isteyen bir kimse ilk başta kuralları öğrenir. Ama beste yapılırken başkasından yardım almak yanlış olur. Aksi durumda yapılan bestenin özgünlüğüne zarar gelmiş olur. bu durum da yukarıdaki gibidir. insana ait olan bu özeldeki duruma ters düştüğünden yanlıştır ve yanlış karşılanır. Kişi kendi eserini kendisi yapmalıdır. Yapar ama göreli bir anlayışla yapar. Yine bu noktada akılcı bir yöntem izlemek mümkün değildir. Daha da örnekler çoğaltılabilir.
2. Sanatı akılcı kriterlere tabi tutarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü insanların anlama veya kavramalarında bir görelilik olduğu halde genelde bir uyum sözkonusudur. Bu geneldeki uyumu ise daha önceki bir çalışmamızda incelemiştik. Ama konumuzla bağlantılı olması açısında burada da ele alacağız.
Her akıl kendine göre bir ölçü ise ortak paydada nasıl buluşuluyor. İnsanların bir mesele üzerinde ortak bir fikirde karar kılmaları nasıl mümkün oluyor?
Sabit his sahibi her insan kendi harf ve derecesindeki dengeyi bulur. bunun anlamı her insanın doğru veya yanlış kendi içinde bir fikir üzerinde karar kılmasıdır. İnsan görelidir ve diğer insanlardan farklı bir anlayışa sahiptir. Şunu unutmamak gerek içte (özelde) bu böyledir. Bu durumun genelde de böyle olduğunu varsaysak o zaman çeşitli sorunlar çıkar. mesela Düşüncelerin buluşması ve dilin oluşması imkansız olur. bundan dolayıdır ki hislerdeki bu sistem oldukça önemlidir.
Sonra farklı derecelerdeki doğrular asıl akılsal bütünü oluşturur; içteki göreli yapıda belirlenmiş düşünce ve tutum dış dünyaya çıkmış olur. çıktıktan sonra da iş bitmez . sözlü veya biçimsel bir şeye dönüşür. Düşünce veya eser, zaten önemli bir şey değilse üzerinde hiç konuşulmaz. Değer derecesi yüksek bir şey ise o zaman ya insanların çoğunluğu bu kötüdür veya iyidir der. Bu şekilde genellenmiş ve genel kabul görmüş olur.
Bunun da gene kendi içinde ayrı bir tanımlayıcı ismi olur. yani düşünce veya eser sahibinden bağımsız bir anlam kazanmış olur. ondan sonra o düşünce veya eserde kendinden bir şey bulup da ona yönelen herkesi ilgilendirmeye başlamıştır artık. Tabi bunun tersi bir durum da söz konusu olabilir. Yani insanların nefret ettiği kötü bir şey olur. bu durum da o şey gene ondan nefret eden kimselerle ilgilidir.
O vakit ortak bir noktada karar kılınmış olur.
Görüldüğü gibi Sanatı, özelde akılcı kriterlere tabi tutarak değerlendirmemin pek doğru olmadığını ama genelde ise akılcı kiriterlere tabi tutarak değerlendirmenin mümkün olduğunu gördük.Yukarıdaki anlatımda yürütülen mantık bunu göstermektedir.
Ayrıca sanatın akılcı bir anlayışla değerlendirilmesi zorunluluğu insanın doğasından kaynaklanır. Zaten insan yaşamında olan şeylerin hemen hemen hepsi onun yine doğasının getirdiği birtakım zorunluluklar değil midir?
İnsana göre , hisleri uyaran ve uyandıran her şey akılla ilgilidir. Hisleri uyarmayan şeylerse akıldan uzak ve onunla bir ilgisi olmayan şeylerdir. Bir düşünce veya eser, farkındalık olmasa da, insanın doğası gereği böyle tercih edilir. Yani bir ses veya biçim ile ifade bulmuş her şey bu açıdan ya değer bulur ya da değersiz görünür. Bakan kimse eğer ondan etkilenmiyorsa; bu hoşuma gitmiyor der. Hoşuma gitmedi (kasıt olmaksızın) demesinden maksak o şeyin his için yeterince uyarıcı bir seviyede olmadığı anlamı çıkar.
Değişken olan insanın yapısıdır. Demekle 1. Açıklamada, insanın özeldeki yapısını anlattık.
Hisler ölçülendirilmiş ve sabitlenmiştir. Onlar kural olarak zaten mevcuttur. Demekle 2. Açıklamada, insana ait olan genel yapıyı anlattık.

Mehmet Remzi Demirel

Not: Yazıdaki resim, yazının yazarına aittir.

Yorum yapın