Sekans / Sinema Yazıları Seçkisi 3

Yayın hayatına sinema kültürü dergisi olarak başlayan, 2009 yılından bu yana bir kitap serisi olarak yayınlanan Sekans’ın 3. sayısı da çıktı. Popüler, sanatsal veya akademik, her türden yaklaşım için nitelikli olma ölçütünü gözeten derginin izini takip eden seçkinin bu sayısının dosya konusu Kısa Film. Kısa filme kuramsal bir çerçeveden bakan metinlerin yer aldığı dosyada, alanın önemli isimlerinden Richard Raskin, Johannes Riis’in de yazıları yer alıyor. Belgesel bölümünde Keith Beattie’nin rocumentary üzerine bir yazısına; deneme bölümünde Adorno’nun Film üzerine Açıklamalar’ına; kuram-yorum başlığı altında ise Tolga Yalur’un Sinemanın Etik Bağlamı: Özne ve İlişki Arayışları’na, Timothy R. White’in Malezya sinemasını tarihsel etkilenme yöntemiyle incelediği yazısına da yer verilmiş. Eleştiri başlığı altında Film Sosyalizm, Pus, Ayrılık ve Deccal; çözümleme bölümünde ise Çoğunluk, Kosmos ve Trinh T. Minh-ha filmleri bulunuyor. Kitapta ölümünün 20. yılı nedeniyle Sergei Paradjanov ve Sayat Nova üzerine bir yazı; Güneş Karabuda ve Michael Glawogger söyleşileri de yer almakta.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Sekans
(Sinema Yazıları Seçkisi 3)
Kolektif
Yayın Yönetmeni : Gökhan Erkılıç
Yayın Koordinatörü : Ece Özdemir
Tasarımcı: Nagihan Konukcu

Katkıda bulunanlar: Theodor W. Adorno, Yalçın Balkıs, Keith Beattie, Ender Bazen, Erol Büyükyazıcı, Koray Çalışkan, Özge Çelikaslan, Ebru İşeri Erdoğan, David Fodel, Lars Henrik Gaas, Michael Glawogger, Gökhan Gökdoğan, Frank Griffith, Sertaç Gürel, Mike Jones, Güneş Karabuda, Filiz Köse, Türkcan Kurt, Serhan Mersin, İlker Mutlu, Ebru Akay Pepedil, Richard Raskin, Johannes Riis, Berfu Şeker, Doğu Şenkoy, Bilge Taş, Elif Özdemir Taş, Tansu Ayşe Timuçin, Murat Uğurlu, Tolga Yalur, Pınar Yıldız, Timothy R. White
Tan Kitabevi Yayınları / Sinema Kitapları Dizisi
Ankara, 2010, 1. Basım
184 sayfa

Yorum yapın