İNSANOKUR.ORG
Harbiyeli Bir Osmanlı Ermenisi Kalusd Sürmenyan

Harbiyeli Bir Osmanlı Ermenisi Kalusd Sürmenyan

Türkiye’de cumhuriyet kuşağının ardından doğup büyüyenler, Ermeni soykırımının varlığından büyük oranda habersiz yetiştiler. Bu konu, sanattan siyasete, müfredattan hatıratlara, toplumun bütün hücrelerinden adeta silinmiş, büyük bir sessizlik örtüsüyle kaplanmıştı. Kemal Tahir romanlarındaki birkaç paragraf bu gizi kaldırmaya yetmediği gibi, Charles Aznavour’a duyulan yakınlık da bir türlü sarih cümlelerle anlatılamıyordu. Öyle ...

devamını okumak için tıklayınız

Utanç ve Onur 1915 – 2015 / Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılı

Utanç ve Onur 1915 - 2015 / Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı

Ermeni Soykırımı gerçeği, yüz yıl sonra, sorumluların çaresiz siyasal ve ideolojik saldırılarla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini parçalayarak hayatımızdaki yerini alıyor. Bu kitap, Ermeni halkının maruz bırakıldığı kapsamlı ve çok boyutlu yok etme politikasının asla başaramadığı bir sonucu sergilemek istiyor. Bu coğrafyanın sosyal ve kültürel tarihine derin kökleriyle ...

devamını okumak için tıklayınız

“Soykırım” kelimesini bulan kişi Rafael Lemkin, “Ben bu kavramı Ermenilere yapılanlardan dolayı buldum”

“Soykırım” kelimesini bulan kişi Rafael Lemkin, “Ben bu kavramı Ermenilere yapılanlardan dolayı buldum”

Prof. Taner Akçam: 1915'te Ermeni ayaklanmaları olduğu iddiası yalan Ermeni katliamının üzerinden bir yüzyıl geçti. 24 Nisan yaklaşırken tartışmayı başlatan Papa Francis'in katliamı "genel olarak geçen yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen” ifadesi oldu. Papa Francis’in sözlerine Vatikan’dan “Alıntı bağlamında kullandı” düzeltmesi geldi ancak bu açıklama Francis’in bazı Türkiyeli siyasetçilerin hedefi haline ...

devamını okumak için tıklayınız

Federico Garcia Lorca’nın ölüm sebebi aydınlandı

Federico Garcia Lorca'nın ölüm sebebi aydınlandı

İspanyol oyun yazarı ve şair Lorca’nın ölüm sebebi aydınlandı.Ölümü aydınlatan rapor, Lorca’nın ‘Franko’nun askerleri tarafından kurşuna dizildiğini ortaya koyuyor. Ünlü İspanyol Oyun yazarı ve şair Federico Garcia Lorca’nın 1936 yılında 38 yaşındayken İspanya İç Savaşı’nda tutuklanıp öldürülmesiyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Belgeler Lorca’nın yaşadığı Granada’daki askeri yetkililerin emirleriyle öldürüldüğünü ...

devamını okumak için tıklayınız

Mozart’ın İtalya seyahati ve Akademi’ler III

Mozart'ın İtalya seyahati ve Akademi'ler III

Wolfgang Amadeus Mozart'ın (1756-1791) henüz 14 yaşındayken, babası ünlü keman pedagogu, besteci ve konzertmeister (başkemancı), Leopold Mozart ile İtalya'ya yaptığı seyahat sırasında(12 Aralık 1769- 28 Mart 1771), müzik kültürünü destekleyen ve geliştiren, kilise ve konservatuvar dışında, çok önemli farklı kurumlar da vardır. Bunlar, kilise ve konservatuvarlar dışında, aristokrasi'nin müziğin gelişimine ...

devamını okumak için tıklayınız

Çağrı – Bertolt Brecht

Çağrı - Bertolt Brecht

ÇAĞRI Doğrudur yıldırımın düştüğü, yağdığı yağmurun, Bulutların rüzgarla sökün ettiği. Ama savaş öyle değil, savaş rüzgarla gelmez; Onu bulup getiren insanlardır. Duman tüten topraktan bahar boyunca, Dökülüp yükselir birden gökyüzü. Ama barış ağaç değil, ot değil ki yeşersin: Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir. Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın. Bilin kuvvetinizi. Bir ...

devamını okumak için tıklayınız

‘Bu cinayetleri işlemeyeceğime göre istifamı kabul buyurun!

‘Bu cinayetleri işlemeyeceğime göre istifamı kabul buyurun!

1915 cehenneminde Ermenileri korumak için İttihat Terakki yönetimine karşı çıkmaya cesaret edenlerden biri de Kütahya Mutasarrıfı Faik Ali Ozansoy’du. Ari Şekeryan “Kurtaranlar” dizisinde Ozansoy’un bu mücadelesine ve Ermenilerin ona nasıl teşekkür ettiğine ışık tutuyor. O toplar öldürecek bir hayat arar… Asker Veya muhâbir ve şâir, kadın, çocuk, hasta Vazifesinde mi? Hatta ...

devamını okumak için tıklayınız

Propaganda Çağı – Anthony Pratakins, Elliot Aronson

Propaganda Çağı - Anthony Pratakins, Elliot Aronson

"Propaganda Çağı'nın Anthony Pratakins ve Elliot Aronson adlı yazarlarının şu ilginç gözlemi modern toplumu anlamamızı kolaylaştırır: Amerikalılar dünya nüfusunun yüzde 6'sını oluşturuyor ve bu nüfus uyanıkken zamanın yarısını kitle iletişim araçlarına angaje geçiriyor. Çağımıza ve kültürüne mahkûmuz. Çağımızın reklam ve propaganda çağı olduğu apaçık; modern ve kapitalist kültürü propaganda ve reklamsız ...

devamını okumak için tıklayınız

Bilimin Öyküsü – William Bynum

Bilimin Öyküsü - William Bynum

Bilim harikadır. Bize uzayın sonsuz alanlarını, en küçük canlı organizmaları, insan bedenini ve yeryüzünün tarihini anlatır. İnsanlar tarih boyunca bilimle uğraştılar; dünyayı anlamak istediler. Antik Yunan filozoflarından Einstein, Watson ve Crick'e ve bugünün bilim insanlarına kadar; kadınlar ve erkekler hep merak ettiler, incelediler, deney yaptılar, hesapladılar ve bazen öyle sarsıcı ...

devamını okumak için tıklayınız

Almanya’nın 1915 olaylarındaki rolü ne?

Almanya'nın 1915 olaylarındaki rolü ne?

1915 yılında Anadolu Ermenilerinin yaşadığı katliamlar ve tehcir konusu Almanya'da, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olarak Anadolu'da görev yapan Alman subay ve diplomatlarının olaylarda oynadığı rol üzerinden tartışılıyor. 1970'li yıllardan beri Almanya'da yaşayan araştırmacı yazar Serdar Dinçer, bu konuda en kapsamlı araştırmalardan birini yaptı. Dinçer ilk kez konuyu Almanya Dışişleri ...

devamını okumak için tıklayınız

1916: İranlı yazarın güncesinden Ermenilerin yaşadıkları

1916: İranlı yazarın güncesinden Ermenilerin yaşadıkları

Muhammed Ali Cemalzâde, 1916'da Ermeni azınlığın uğradığı zulme şahit olmuş. Cemalzâde, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı idaresindeki Bağdat'ta görev yapan bir grup genç İran vatandaşından biriydi. İngiliz güçleri Bağdat'a yaklaşırken, Cemalzâde, İran jandarmasında görevli iki İsveçli subayla birlikte İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Cemalzâde, yolculuğu sırasında, gördüğü, 'zalimce ve şoke ...

devamını okumak için tıklayınız

Çamaşır suyu çocukları hasta mı ediyor?

Çamaşır suyu çocukları hasta mı ediyor?

Evlerde çamaşır suyu kullanımıyla, çocukların hastalıkları bağlantılı bulundu. Etkisi her ne kadar “makul” olsa da, çamaşır suyu kullanımın teşvik edilerek arttırılması, toplum sağlığını ilgilendiren sorunlar yaratabilir. İş ve Çevre Sağlığı dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, evlerinde pasif olarak çamaşır suyuna maruz kalan çocuklarda solunum yolu ve diğer bazı enfeksiyonlar daha yüksek ...

devamını okumak için tıklayınız

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (8 Cilt)

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi her biri on fasiküllük sekiz ciltten oluşuyor. İlk beş cilt, dünyada modern sosyalizmin gelişme sürecini kapsıyor.
 Sosyalizmin belirli bir iç bütünlüğe sahip bulunan gelişme evrelerine göre saptanan bu beş cildin kronolojik düzeni şöyle: 1. Cilt (1848-1871), 2. Cilt (1871-1917), 3. Cilt (1918-1945), 4. Cilt (1945-1960) ve 5. Cilt (1960dan Günümüze). 6. ve 7. ciltler, Türkiyede sosyalizmin ve toplumsal mücadelenin gelişmesini içeriyor. 8. ve son ciltte ise ütopik sosyalizm ve ütopik sosyalist düşünceye temel olan toplumsal mücadeleler ele alınıyor.
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi kronolojik bir düzene sahip. Ayrıca ansiklopedide yeralan genel alfabetik dizin, aranılan konu, yer ve kişi adlarına ulaşma kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Her cilt sonunda, bir de kronolojik akış grafiği yeralıyor.

Ansiklopedinin Künyesi
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi
İletişim Yayınları
Basım Tarihi: 1988

8 Ciltte Yeralan Fasiküller
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (STMA)

1. Modern Sosyalizmin Doğuşu
2. Marx ve Engels
3. 1848 Avrupa Devrimleri-Fransa
4. Almanya ve Avusturya-Macaristan’da 1848 Devrimleri
5. Britanya’da Sınıf Mücadeleleri
6. Amerika İç Savaşı
7. İtalyan Birliği
8. Kapital
9. I. Enternasyonal
10. Alman Sosyal-Demokrasisinin Doğuşu 1848-1875
11. İki Devrim Arası Fransa 1848-1871
12. Paris Komünü
13. II. Enternasyonal
14. Emperyalizm
15. Latin Amerika ve Meksika Devrimi
16. Rus Devrimci Hareketi
17. 1905 Rus Devrimi
18. 1917 Ekim Devrimi
19. Sovyetler’de İç Savaş
20. Avrupa’da Sosyalist Devrimler
21. III. Enternasyonal ve Asya’da Devrimler
22. Tek Ülkede Sosyalizm
23. İtalya’da Sosyalist Hareket
24. Bulgaristan’da Faşizm
25. Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket
26. İspanya İç Savaşı
27. ABD’de İşçi Hareketi
28. II. Dünya Savaşı Öncesi Sosyalist Hareket
29. II. Dünya Savaşında Sosyalizm Ve Direniş
30. Doğu Avrupa’da Halk Demokrasileri
31. Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok
32. İngiliz Emperyalizminin Özgünlüğü
33. Yunanistan İç Savaşı
34. Çin Devriminin Tarihsel Kökleri
35. Çin Devrimleri
36. Çin’de Sosyalizm
37. Vietnam Devrimi
38. Çin Hindi’de Devrimler
39. Siyah Afrika’da Devrimler
40. Arap Afrikasında Devrimler
41. İran ve Ortadoğu’da Devrimler
42. Küba Devrimi
43. Latin Amerika’da Devrim ve Karşı-Devrim
44. Doğu Avrupa’da İşçi Muhalefeti
45. 1968
46. Alternatif Hareket ve Yeşiller
47. Kadınların Kurtuluş Hareketi
48. Avrupa’da Diktatörlüklerin Çöküşü
49. Savaş Sonrası Sosyal Demokrasi
50. Filistin Devrimi ve Ortadoğu
51. Afganistan
52. Kore Devrimi ve Japon Emperyalizmi
53. Çin ve SSCB’de Reformlar
54. Türkiye’de Toplumsal Mücadelelerin Tarihsel Kaynakları
55. Tanzimat ve Batılılaşma
56. Meşrutiyet, Emperyalizm ve İşçi Hareketi
57. Kurtuluş Savaşı
58. Kurtuluş Savaşı’nda Sosyalist Hareket
59. Türkiye’de Burjuva Cumhuriyeti
60. Kemalist Rejim ve Kürt Ayaklanmaları
61. Tek Parti Diktatörlüğü
62. DP Dönemi
63. 27 Mayıs
64. 27 Mayıs Sonrası Sosyalist Hareket
65. Parlamento Dışı Muhalefet
66. Türkiye’de 1968
67. 1960-1971 Arasında Kürt Hareketi
68. Kitlesel Mücadeleler ve Dev-Genç
69. 12 Mart ve Silahlı Mücadele
70. Sosyal Demokrasinin Yükselişi
71. Faşist Hareket ve MC İktidarları
72. Kitlesel Örgütlenmeler ve Sosyalist Hareket
73. 1973-1980 Arası İşçi Hareketleri
74. 1971-1980 Arasında Kürt Sorunu
75. Faşist Terör ve Anti-faşist Direniş
76. Parlamenterizmin Tıkanışı ve 12 Eylül
77. 12 Eylül Diktatörlüğü
78. Devlet ve Medeniyetin Doğuşu
79. Kölelik ve Köle Ayaklanmaları
80. İmparatorluklarda Sınıf Mücadeleleri
81. Din ve Toplumsal Mücadeleler
82. Köylü Ayaklanmaları
83. Rönesans
84. İlk Burjuva Devrimleri
85. Amerikan Bağımsızlık Savaşı
86. Fransız Devrimi
87. Ütopik Sosyalizm

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nde (STMA) yeralan fasiküllere ulaşmak için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>