Spartacus’un Külleri, Rüzgarların Koşusu – Fikri Karayel

?Sen ki özgürlük için yaşadın, karanlık
Henüz tam çökmemişti; ve az bir ışık
Kör etmemişti insanların gözlerini, ve tan vakti
Uzak ve belirsizdi ?aptalca bir hülya,sanki bir rüya!
Körlemesine akıp giden günler ve yollar unutulsa da
Ne senin adın ne amacın, hiçbiri solup gitmedi asla!
Deliyor karanlık göklerini puslu zamanın,senin
Okyanusun ahenkli mırıltısı misali ışığın ve sesin
Evet, senin göçebe ordunun gözü kara ölüme yürüdüğü
Çoğunun şanlı bir kavgada döküldüğü
Ve Appia Yolu boyunca dizili
Gıcırdayan çarmıhları görmediği zaman ki gibi
Rüzgarların koşusu, ah Güçlünün külleri!
Fakat boğdu sonsuzluğun kükremeleri
Savaşan İspartalı köleden yükselen naraları
Kıyıları döven dalgalar un ufak edecek uçurumları
Ve unutmak asla mümkün olmayacak belli
Dünyaya kölenin efendiliğini getiren seni!?
Lewis Grassic Gibbon; Spartaküs
(Yordam Yayınları 2009)

Tarih ve isyan sandığımız kadar ve algılatılan biçimiyle münferit olmayabilir.

Tarih ve tarihteki önemli figürler son zamanlarda popüler kültürün medya alanında yeniden ilgi odağı olmaya başladı. Türkiye dizilerindeki senaryoların esin kaynağının tarih ve tarihi edebiyat eserlerine doğru yönelmesi dışında örneğin, ABD?de popüler kültürün yine dizi filmler söz konusu olduğunda, benzeri bir eğilimi olduğu görülebilir. ABD bu konuda epey başarılı bir örnektir. Hem kendi içinde hem de ?ihraç alanları? açısından büyük potansiyel taşıyan bizimki gibi ülkeler söz konusu olduğunda?

Genelde ?ihraç? edilen ?kültürel ürünler? konusunda, ABD?nin başarısını besleyen en önemli unsurlardan birisi; öyle geliyor ki, algı ve sunuş biçiminin de pazarlanabilir kılınmış olmasıdır. Bu ?düşünce sürecinin? paketlenip dağıtılması, birileri açısından ?bir taşla iki kuş? anlamı taşısa da bir diğer açıdan tarihi olana dönük ilgiyi yüzeyselleştirip, bilginin ?tatmin sınırını? epey erken çekmeyi gerektirir. Popüler kültürün tartışılmasında önemli güçlüklerden biri de bu durumun sonuçları ile ilgilidir. ?Çoğunluk bunları izliyor ve istiyor? ideolojisinin, bir kültürel üretimin, toplumsal açıdan yeri, önemi konusunda dengeli bir kavrayış oluşturmaya izin vermeyecek ölçüde saldırgan ve deyim yerindeyse provokatif özelliği, anlamlı tartışmaları da anlamsız kılabilme noktasında epey etkili bir işlev görmeye başladı.

Popüler kültür eleştirisinin ?doğası gereği? ?yukarıdan? (elit) bir tutum olmadığını belirtmek gerekir.

Ne zaman popülerleştirilmiş bir tarihsel eser ya da kişiliğin medya aracılığı ile inşa edilen algısına eleştirel yaklaşılmaya çalışılsa, ?sektörün? profesyonelleri tarafından ?vatandaşın? isteklerini ve ilgilerini ?yukarıdan? değerlendirmekle suçlanırsınız. Öyle ya, ?herkes aptal bir biz mi akıllıyız? ya da ?kültürün ?yükseği?, ?alçağı? olur mu?? gibi? Tüm bunlara rağmen eleştirel bir konumdan algılamanın, insanı itidalli olmaktan daha zengin bir kavrayışa, açıklamaya ve şüphesiz tutuma taşıyacağı düşüncesinde ısrar edilebilir ve edilmelidir.

Gerçekte, ?medya duayenlerinin (patronlarının)? varsayımsal ?çoğunluk istiyor? tiranlığının, bu tiranlığın inşasının ideolojisi olduğu noktasından hareket etmek, doğru bir başlangıç gibi görünmektedir. Zira bu kabul, bizi biraz olsun, ?çoğunluğun? kültürel alandaki mahalle baskısından kurtarır ve rahatlatır. Ek olarak, bu ?kültürel mahalle baskısı? nitelemesinin çağrışımına uygun düşecek şekilde, popüler kültür eleştirisinin ?doğası gereği? ?yukarıdan?(elit) bir tutum olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü çoğunlukla aynı düzlemde isek bir baskı hissetmemiz mümkündür, ?yukarıdakilerin? baskı görmeyle pek bir ilgisi bulunmaz. Ayrıca hatırlatalım, çoğunluğun istek ve arzularına bu pek duyarlı medya duayenleri, plazaların ?yukarı? katlarında ikamet ederler.?Aşağıdan? eleştirinin mümkün ve anlamlı olması için bu konumda(aşağıdan yukarıya bakış) kalmak doğruya daha yakındır. Ve tabi aynı mahalle de yaşadıklarımızla aynı şeyleri düşünmek zorunda olmadığımızı da unutmadan?

Bu özetlenen görüşlerin amacı, son zamanlarda yine bir televizyon dizisi aracılığı ile popülerleştirilen bir tarihi karakterin ve hikayesinin yüzeyselleştirilmesine duyulan tepkinin, gerekçelendirilmesidir. Tarih bilgisi, ?erken tatmin? olmak için uygun bir alan olarak görülmezse, kültürel üretimlerden beklenen ?nitelik? düzeyi yüksek olabilir. Medya bunun tersi bir eğilimi hep zorladığı için eleştirel tepkiyi hak etmektedir.

Bu sefer, yüzeyselleştirilen, insanlığın başkaldırılar tarihinde başlangıç simgesi olan bir Trakyalı köle ile köle ordusunun ?hikayesidir?. Bir köle isyanında ?yukarıdakilerin? anlatımına pek güvenilemeyeceğini kabul etmek zor olmadığına göre, hep ?aşağıdaki? mahallede (gökdelenlerin eteklerine dolanmış gecekondular akla geliyor hemen) oturanların ve bizim mahallenin ?bebesi? Trakyalının, ?gerçeğe yakın? hikayesini özetlemek, mütevazı bir sorumluluk olarak kabul edilebilir.

Spartacus bir dizi film uyarlaması biçiminde ABD?de bir süredir gösteriliyor. Bu uyarlama bir çok yönüyle ele alınabilir ve eleştirilebilir. Ama ?çoğunluğun? istek ve arzularını dikkate almanın yarattığı ağırlığı bilerek; sadece burada, bin yılları aşıp gelmiş, en önemli isyanlardan birinin efsaneleştirilmiş figürünün gerçekliğine, biraz olsun yaklaşarak bir hatırlatma yapılacaktır. Tarih ve isyan sandığımız kadar ve algılatılan biçimiyle münferit olmayabilir. Amerikan estetiği açısından, şiddet ve seksin birbiri ile aynı anlamı taşıyacak biçimlere doğru bükülmesiyle ortaya çıkarılan bir popüler kültür figürü, sadece bir ?estetik yorum? olması anlamında masum kabul edilebilir. Ama bir egemen yorum olması ile de eleştiriyi zorunlu kılar. Burada eleştiri; Spartacus ve büyük köle isyanına dair popüler olmayan kimi bilgi ve açıklamalar ile, her zaman olduğu gibi, ?anlatılan senin hikayendir? göndermesi olarak anlaşılmalıdır.

Öncelikle; ekrana taşınıp, popüler bir figür haline gelmiş/getirilmiş her tarihi karakterin akıbetine ilişkin bir saptama ile başlanabilir. Genelde bu türden karakterlerin varlığı, ?Avrupa?da gezen hayalet? misali, senaristlerin hayal gücüne indirgenir. Ortaya çıkarılan görsel tasarım, hikayeleştirme ve anlatımın biçimi, tarihi karakterlerin gerçekten yaşamış olabileceklerinin düşünülmesine imkan tanımayacak ölçüde abartılı öğelerle(örneğin şiddet ve seksin egemen sunuluşu gibi? Elbette başka öğelerin de aynı şekilde işlevselleştirildiği söylenebilir. Cesaret, kahramanlık, güç vb?) sunulur. Sonuç olarak ortaya çıkarılan karakter o kadar sıradan insana uzaktır ki tarihi kişiliğin akıbeti, gerçeklik kabulünün ötesine düşmekle sonuçlanır. Hiç yaşamadan insan düşüncesinde öldürülmüştür.

Bu sinemasal çarpıtma biçimi, ezilenlerin isyan tarihinden devşirildiğinde ayrı bir anlam daha kazanır ki bu anlam oldukça önemlidir: isyan, gerçek olamayacak kadar olağanüstü bir olaydır. Böylelikle daha önce söylenenler anlamında, tarihi kişiliğin ve tarihsel olayın absürdleşmesi tamamlanır. Ekranın düşünce üzerindeki etkisini abartmakla suçlanmamak adına, bu konuya ilişkin sayısız örneğin internet ortamında trajik ve komik çeşitleriyle bulunduğunu hatırlatmak gerekebilir. Ayrıca buradaki temel etkinin kaynağı ekrandan ziyade, ekrana bakanların ?doğallaştırılmış? ideolojisinin geniş alanıdır. Bu noktada resmileştirilmiş tarihin ilginç bir ironisi hemen akla geliveriyor: sömürü ve baskıya karşı başkaldırarak, halklar arasında simgeleşmiş ve giderek uzun yıllarda efsaneleştirilmiş kişiliklerin esin ve umut olduğu insanlar, bu tarihi kişiliklerin ölümlerini kabul etmek istemiyor; efsane, ölümün reddine dayanıyor. Buna karşın bugün, bu kişilikleri ve olayları hayret verici görsel teknoloji ile yeniden yorumlayabilen bizler, adeta camera obscuranın etkisinde, bu kişiliklerin yaşamış olduklarını kabul etmek istemiyoruz; popüler tüketim nesnesi haline getirilme, yaşamın reddine dayanıyor.

Dolayısıyla Trakyalı Spartacus, Legio Libera?nın (Özgür Lejyon) önderi, gerçekten yaşamıştır. Tarihi kaynakların sınırlı ve Roma tarihçilerine bağlı olarak fazlasıyla taraflı bilgilerine rağmen, Spartacus ve köle isyanı konusunda makul sayılabilecek ölçüde bir bilgi birikiminin olduğu belirtilmektedir. MÖ 73 ile MÖ 71 yılları arasında Roma İmparatorluğu topraklarında isyan eden köleler, büyük büyük Roma Lejyonlarını bir bir yenip özgürlüklerini korumaya çalışıyorlardı. Daha önce de gerçekleştiği bilinen kimi isyanlardan farklı olarak bu köle ayaklanması, Roma tarafından kabul edilemeyecek ölçüde iyi savaşıyordu. Spartacus?ün önderliğinde, İtalya?nın güneyinde ?insan bile kabul edilmeyen varlıkların?, kölelerin hükmü geçiyordu artık?

?İsa?nın çarmıha gerilişinden yüz yıl önce, İtalya?da bir bahar vaktiydi??

Spartacus önderliğindeki köle ordusunun en makul tahminle, 60000 kişilik bir sayıya ulaştığı söylenebilir. Tarihçilerin tahminleri bu doğrultuda bir sayıda yoğunlaşmaktadır. Bu baldırı gerçekten çıplak ordu, dokuz büyük Roma ordusuna haddini bildirmiştir. İki yıl boyunca savaşanlar arasında, sayıları bilinemeyen kadın ve çocuk kölelerin de olduğu biliniyor. ?Çarpışacağız. Öyle bir çarpışacağız ki Roma hayatı boyunca Capua?nın gladyatörlerini unutmayacak.? (1) Gerçekten de unutulmadı, hatta hem Roma unutmadı hem de bin yıllardan bugüne taşındı. Bu uzun iki yıl boyunca sürekli hareket eden Legio Libera, İtalya?nın güneyindeki tüm zengin malikaneleri yağmalanmıştır (İlk kamulaştırma hareketi olarak da kabul edilebilir!).

Uygarlık,gelişme gibi kavramları bugün içerdiği pozitif anlamın dışında pek düşünmüyoruz. Oysa Spartacus isyanı başlı başına bir sorgulamadır. Tarihsel gelişmenin, sınıflı toplum yapısını karmaşık ve çözülmesi gittikçe zorlaşan/zorlaştırılan biçimlerde şekillendirmesinin altında, anılan sorgulamanın işaret ettiği tarihsel olayları, başka deyişle ?uygarlığı?, negatif anlamı ile yeniden çözümleme konusundaki genel suskunluk yatmaktadır. Tarih ve uygarlık bu pencereden bakıldığında bambaşka görünmektedir. ?Her şeyi apaçık görüyordu. Dünyanın başına gelen şey, kölelerin sırtına kurulan bütün bir cemiyet ve cemiyetin çıkardığı ses, kırbaçlarının ıslıklarıydı.? (2) ?Dünyanın harikalarının? yapı malzemesi, uygarlığın ?aşağısından? bakıldığında, beton ya da ahşap yerine kan,et ve kemikten yükseliyor. Bu o kadar öyle ki İtalya?da Geç Roma döneminde 1-1,5 milyon civarında köle bulunduğu tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Roma uygarlığının üstün sınıfları ve vatandaşlarına yakıştırmadığı, ya da keyfe göre hemen her alanda köleler kullanılıyor. Köle, sahip olunan değersiz nesne olarak hukukunu, kendi varlığından değil sahibin varlığından alıyor. Bu hem bireysel değersizleşme hem de kolektif değersizleşme demek oluyor. Tarihsel bilgilerin üstü biraz kazınarak bakıldığında Spartacus isyanı, ?gerçek olamayacak kadar olağanüstü? hale getirilmiş televizyon versiyonunun çağrıştırdıklarına tamamen ters biçimde olağanlaşmaktadır.

Bu büyük başkaldırıda Spartacus isminin kendisine dair de söylenebilecekler olmalı ve kısmen de vardır. ? ?Trakyalılar reisiniz kim?? diye sordu. Kimse cevap vermedi. ?Kırbaç kullanmak için çok erken, Trakyalılar.? O zaman Spartacus, ?Bana baba diyorlar,? diye cevap verdi. Adam onu tepeden tırnağa süzerek, ?Baba denemeyecek kadar gençsin.? dedi. ?Bizim memlekette adettendir.? ?Burada bizim adetlerimiz hüküm sürer, baba. Çocuk hata ederse, babası kırbaçlanır. İşittin mi? ? (3) Spartacus?ün kimliğine dair tarihçiler kimi farklı bilgilerin üzerinde durmaktadır. İlk ve en gerçekçi senaryoya göre Spartacus ne köle ne de Romalı idi. Antik Trakya?da özgür bir insan olarak yaşıyordu. Roma ordusunda savaşmıştı ve bu bilgi köle isyanındaki savaşların Roma ordusuna karşı stratejik başarılarını açıklamaktadır. Spartacus?un nasıl köle olduğuna ilişkin de kimi olasılıklardan bahsedilmektedir. İlk düşünceye göre Roma ordusundan bir şekilde kaçtı ve yakalanıp köle olarak satıldı. Diğer bir yoruma göre bir savaşta esir düştü ve köle oldu, sonrasında İtalya?ya gemi ile gönderilerek bir gladyatör okulu işletmecisine satıldı. Bugün Napoli?de bir bölge olan Capua o zamanlarda gladyatör dövüşlerinin en popüler olduğu ve gladyatör okullarının bulunduğu bir yerdi. Spartacus?un büyük ihtimalle adı Batiatus ya da Vatia olan bir gladyatör okulu işletmecisine satılmış olduğu belirtilmektedir. Spartacus burada bir Murmillo (4) olarak eğitilmişti. Galdyatörlerin eşleriyle birlikte hücrelerinde kalmalarına müsaade ediliyordu bu okullarda ve Spartacus da büyük ihtimalle eşiyle beraber yaşamaktaydı. Spartacus?un önderliğinde, eşinin etkisine dair bir yorum da mevcuttur. Buna göre kadın, şarap ve özgürlük tanrısı Dionysus?a inanıyordu ve zaman zaman ?psikolojik transa? girip geleceğe ilişkin rüyalar görüyordu. Spartacus?a ?büyük ve önemli? işler yapmak için var olduğunu anlatıyordu. Bunu tam olarak bilmek pek mümkün olmasa da yerinde bir öngörü olduğu teslim edilebilir. Peki büyük köle başkaldırısı nasıl başladı? ?Sonunda siyah adam sesizliği bozdu: ?QUEM DII DILIGUNT ADOLENCES MORITUR.? ?Eğer tanrılar insanı severse, çocuklukta yanlarına alırlar!? Spartacus , ?Hayır? diye cevap verdi. O zaman siyah adam, ?Tanrılara inanır mısın?? diye sordu. ?Hayır.? ?Öldükten sonra başka bir yerde yaşayacağımıza inanır mısın?? ?hayır.? ?Peki sen neye inanırsın, Spartacus?? ?Ben sana ve kendime inanırım.?? (5) Capua?daki gladyatör okulunda MÖ 73?de isyan patlak verdi. Aslında 200 gladyatör olarak plan yapmışlardı fakat planları açığa çıkınca bu sayı 74?de kaldı. İsyanın ilk kavgası mutfak bıçakları ve et şişleriyle başladı. Tutsaklıktan kaçan gladyatörler isyanın, kısa bir süre sonra üzerlerine gönderilen küçük kuvvetleri dağıtarak duyulmasını sağladılar. Bunun ardından efendilerinden kaçarak ya da onları öldürerek Spartacus?ün küçük isyanına koşan çobanlar ve tarla işçileri yaklaşık 60000 kişilik Legio Libera?yı oluşturdular. Franco faşizmine direnmek için kurulan Uluslararası Tugaylar gibi her bölgeden kölelerle büyüyordu isyan, simgesini büyütüyordu. ?Kleon, bir demirciye, köle ordusu için, Cumhuriyetin kurt ve kartalına karşı yükseltilmek üzere, üzerlerinde bir işaret taşıyan alemler dövdürdü? Ve kölelerin işareti bir yılandı.? (6)

Spartacus isyanı iki yıl boyunca Roma?yı titretse de öfkeli ve hüzünlü bir sona doğru yürüdü. Roma?nın istila ettiği bölgelerden toplanan tüm lejyonerlerden büyük bir ordu kuruldu ve ordunun başına ünlü Preator (General), Marcus Licinius Crassus getirildi. Nazım hikmetin deyişiyle ?Mübala cenk oldu? ve köle ordusu yenildi. ?Ve Spartacus bir sürü adamın arasına daldı ve bir çoğunu devirerek doğrudan Crassus?e yöneldi; lakin iki Centurioyla(yüzbaşı) vuruşup onları öldürmesine rağmen, Crassus?e ulaşmayı başaramadı. Ve nihayet, civarındakiler kaçtıktan sonra da, olduğu yerde dövüşmeye devam etti. Ve etrafı çok sayıda asker tarafından sarıldı ve o, ta ki biçilip de yere devrilene kadar, savaşmayı sürdürdü.? (7) Köle ordusunun yenilgisinin ardından canlı yakalanan 6000 insan, Roma ve Capua arasındaki Appia yolunda karşılıklı sıra halinde çarmıha gerilerek, yavaş yavaş bedenlerindeki hayatın tükenmesi için yüksek kütüklerde bırakıldılar. Spartacus üstüne yazılan edebiyatın içerdiği bu konudaki akıbete ilişkin kurgu anlatımların aksine, cesedi asla bulunamamıştır. ? ?devasa, gökyüzünü kaplayacak kadar büyük bir çarmıh gördü. Ve onun ardında da, yine göklere yükselen, sabahın kıyısında çarmıhın arkasında eli, elinde gladiusü, bir gladyatör figürü?Ve bu ikisinin bir olduğunu ve dünyanın eninde sonunda onların olacağını gördü. Ve sonsuz gecenin içine doğru yürüdü ve parıltılı dünyayı onlara bıraktı. İsa?nın çarmıha gerilişinden yüz yıl önce, İtalya?da bir bahar vaktiydi?? (8)

Spartacus isyanının popüler kültür olarak ve abartılı yorumunun dışında da iki yönlü, gerçeğe yakın hikaye anlatılabilir. İlk olarak isyan ve tarihi kişiliğin gerçekliğine dair bilgiler önümüzdedir. Şüphesiz sanat da bu ilginin kaynaklarından biridir. Özellikle edebiyat. Fakat öncesinden ifade edildiği üzere özellikle ABD merkezli bir ?estetik yorum? olarak Spartacus isyanının dizi filmi, başkaldırının tarihsel sürekliliğine işaret eden gerçek tarihi bilgiler ve edebiyatın aksine algıyı önemli ölçüde kırıp süreksizleştirmektedir. Bu türden bir yan etkiye karşı önerilebilecekler vardır. Howard Fast ve Lewis Grassic Gibbon?un farklı tarihlerde yazdıkları Spartacus romanları, hem zengin tarihi arka plan bilgileri hem de kurgusal öğelerinin edebi zenginliği ile mutlaka okunmalıdır. Algının nasıl değiştiği anlaşılabilir. Örneğin Fast romanın yazdıktan sonra ABD?de yayınlatacak kimse bulamamıştır. Büyük sakıncalar taşıdığı söylenip durulmuştur. Bu durum karşısında kendi başına çoğaltıp, romanını dağıtan Fast, 50000 kopya satmıştır. Stanley Kubrick?in, yine McCarthyciliğin gazabına uğramış ve Fast?ın romanına dayanan Spartacus filmi, bir başyapıt olarak, kesinlikle görülmelidir. Binlerce yılın başkaldırı öyküsünün, egemen sınıflarda bu denli huzursuzluk yaratması manidardır. Onlar iktidarlarının tarihsel bilincine sahip olmanın bir gereği olarak unutmamışlardır: İsyan asla hafife alınmaz. Roma uygarlığının ?büyük? ruhu hala yaşamaktadır.

Şüphesiz biz ?aşağıdakiler? de Spartacus ve Legio Libera?yı unutmadık, ki bunları anlatma ihtiyacını duyarız. Örneğin, büyük bir devrimci kadın; Rosa Luxemburg Alman Komünist Partisinin nüvesi olan örgüte, yoldaşları ile birlikte Spartacus Birliği adını vermiştir. Yılmaz ve inatçı devrimci, Hikmet Kıvılcımlı da, ?Tarihte Büyük Devrimciler? adlı, 1970?li yıllarda Sosyalist gazetesinde yayınlamış bir yazı dizisinde, ilk olarak Spartacus?a değinmiştir. Kısacası Spartacus?ün çağların içinden geçmiş sesi ve söyledikleri hala bakidir. Bu mesaj güncel Roma?lara ve Romalılara ulaştırılmalıdır. ? Köle alemine!: Uyan! Zincirlerini at! Diye bağıracağız. Nereye gidersek gidelim köleleri kölelikten kurtaracağız. Bir gün ebedi şehriniz Roma?ya geleceğiz. O zaman ebediyeti kalmayacak. Onlara geleceğimizi haber vereceğimizi söyle. Senato?nun oturduğu binaya geleceğiz. Hepsini o yüksek, kudretli koltuklarından çekip indireceğiz. Elbiselerini yırtıp atacağız. Tıpkı bizim gibi, mahkemeleri görülürken çırılçıplak duracaklar. İşledikleri her suçtan ceza görecekler. Bunları anlat ki, henüz vakit varken kendilerini kontrol edip, durumlarını incelesinler. Adalet yerini bulduktan sonra, daha güzel, daha temiz, etrafı duvarlarla çevrili olmayan şehirler inşa edeceğiz. İnsanların saadet ve sakinlik içinde yaşadığı şehirler? İşte Senato?ya götüreceğin haber. Bu haberi Spartacus isimli bir kölenin gönderdiğini söyle?? (9)

Yazan: Fikri Karayel
fkrkarayel@gmail.com

Dipnotlar:
(1) Fast, Howard: ?Spartaküs?, sayfa 133. Sosyalist Yayınlar, 1996
(2) Age, sayfa 153.
(3) Age, sayfa 71-72.
(4) Murmillo, Roma lejyonunda savaşan, kalkan ve gladius(uzun düz bir kılıç) taşıyan ağır siklet gladyatöre verilen isimdir.
(5) Age, Sayfa 102.
(6) Gibbon, Lewis Grassic: ?Spartaküs?, sayfa 84. Yordam Yayınları, 2009
(7) Age, sayfa 284.
(8) Age, sayfa 288.
(9) Fast, Howard: ?Spartaküs?, sayfa 182. Sosyalist Yayınlar, 1996

Alıntı: Tanyeri Dergisi 3.sayı
http://www.tanyeridergi.com/sayi/3.html

Yorum yapın