Dostoyevski’nin büyülenmiş gibi derin düşüncelere dalıp gittiği resim

30 Ekim, Dostoyevski’nin elli sekizinci yaşgünüydü, bu yaşgününe damgasını vuran şey, Kontes Tolstoya’nın yardımıyla karısının on aldığı armağan oldu.

1862’de Dostoyevski ve Avrupa Gezisi üzerine- Edward Hallett Carr

dostoyevski( . . . ) Haziran 1 862’de, Dostoyevski yurtdışına ilk gezisini yapmak üzere Petersburg’dan ayrıldı. Berlin, Dresden ve Cologne’den geçerek Paris’e geldi; Londra’da sekiz gün kaldı -lngiltere’ye tek gidişiydi bu-, sürgünde olan ve o sırada Paddington’da, Westbourne Terrace’de oturan Herzen’i ziyaret etti, sonra Paris’e döndü, Cenevre’ye gitti, orada Strakhov ile karşılaştı. lki arkadaş, İtalya’ya geçtiler, Torino, Cenova ve Floransa’yı ziyaret ettiler. Dostoyevski, Floransa’dan tek başına geri döndü, ağustosun sonunda Rusya’ya geldi.