Devrimci Eğitim Şurası?ndan Notlar

DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI’NDAN NOTLAR:
TÖS bu Şûra’ya “Hyde Park” dese daha yerinde olurdu. Üç gündür herkes eğitim sorunları yanında bozuk düzeni ve onun sonuçları olan bütün bozukluklara; isteklerini, düşüncelerini, inançlarını açık açık söyleyebiliyor.
Gönül, bu fikir arenasında, kendi görüşlerine uymadığı için karşı görüşleri kaba kuvvetle susturma yoluna gidenlerin de bulunmasını isterdi. Kimse onlara saldırmazdı. Kimse onları sürmez, kıymaz, sadece dinlerdi…
Şûra üyelerinin çoğunluğu öğretmen olduğu halde kıyım üzerinde pek durulmuyor. Öğretmenlerin kıyıma alışmış, onu kabullenmiş bir halleri var.
İnandıkları ülkü uğruna kıyılmayı, sürülmeyi çoktaan göze alan öğretmenler,

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Şuraya Katılanlar

ŞURAYA KATILANLAR
DENETLEME KURULU
Cevat GERAY
Dursun KUT
Rıfat KELECİOĞLU

ONUR KURULU
Cahit ÖZTELLİ
Halil KAYA
Osman N. KOÇTÜRK
Mustafa DEĞİRMENCİ

BÖLGE TEMSİLCİLERİ
Dursun UÇAR

Devrimci Eğitim Şûrası Bildirisi

Devrimci Eğitim Şûrası Oturum Başkanı Cemal BAŞBAY
? Onuncu Komisyon raporunu da onaylamış bulunuyorsunuz. Böylece, yirmisi basılmış, üçü basılmamış 23 bildirinin görüşülmesi ve bunlar üzerindeki tartışmalar bitmiş, Komisyon raporları da oylarınızla kabul edilmiştir. Şimdi Devrimci Eğitim Şûrası adına hazırlanan bildiri arkadaşımız Nejat ERDER tarafından okunacaktır. Bildiriyi okumak üzere Nejat ERDER’i kürsüye çağırıyorum.

Nejat ERDER, kürsüye gelerek Devrimci Eğitim Şûrası Bildirisi’ni okudu:
Türkiye Öğretmenler Sendikası tarafından 1968 yılı Eylül ayının 4-8 günlerinde Ankara’da toplanan Devrimci Eğitim Şûrası’mn 5 günlük yoğun bir çalışma sonunda vardığı sonuçlar aşağıdaki bildiride açıklanmıştır:
Türkiye halkı bugün emperyalist güçlerle birlikte bu ülkeyi sömüren

Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt?un Kapanış Konuşması

Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt’un Kapanış Konuşması
Değerli arkadaşlarım,
Devrimci Eğitim Şûrası, beş gün süren çalışmalarını bitirmiştir. Şûranın ilk günü Biga’dan telgraf gönderen yurttaşımızın dilekleri yorucu ve dikkatli çalışmalar sonunda saptanmıştır. Şûranın ilk günündeki ilgi son günün bu saatine kadar devam etmiş ve umutlarımız gerçekileşmiştir. Şûra, başından sonuna kadar eğitim sorunlarını mantıklı bir açıdan ele almış ve bütün araştırma, eleştirme ve tartışma olanaklarını kullanarak bu sonuçları ortaya koymuştur. Huzurunuzda böyle bir Şûranın kapanış konuşmasını yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1969 Mayısı’nda toplayacağını kısa süre önce açıkladığı “8. Milli Eğitim Şûrası”na da başarılar dilerim.
Şûramızın başlıca niteliği, eğitim sorunlarımızı, ülkemizin temel çelişkileri içinde ele alıp incelemeyi

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 10: Türk Eğitiminin Planlanması

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 10:
TÜRK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI

Nejat ERDER
Mehmet EMÎRALIOĞLU
Ahmet BENLİ
Abidin ÇANKAYA
Cafer ÖZTÜRK
Gültekin KURTOĞLU
Hasan ERİŞ
İnanç KUTLUER
Kudret ULUTÜRK
Muvaffak ŞEREF

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 9: Türk Eğitiminde Öğretmenin Yeri Ve Sorunları

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 9:
TÜRK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN YERİ VE SORUNLARI

Yavuz BAYRAKTAR
Mehmet AYDIN
Şevket GEDÎKOGLU
Nevzat HELVACI
Şevki ÖCAL
Kemal SÜLKER
Osman VURAL
Ali BÜYÜKKUŞ
Lâtif HACISÜLEYMANOGLU
Şerif BAYINDIR

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 8: Ekonomik Ve Teknolojik Açıdan Devrimcî Eğitim

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 8:
EKONOMİK VE TEKNOLOJİK AÇIDAN DEVRİMCÎ EĞİTİM

Abdülgafur DEMlR
Arel EROL
Aydın GÜRPINAR
Bahaittin UYAR
Bülent GÖZEN
Halil KORKMAZ
Hüseyin UĞUR
Emin ZORKUN
Metin DURGUT
Mustafa PEKER

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 7: Köy Enstitüleri Uygulamasından Çıkan Sonuçlar

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 7:
KÖY ENSTİTÜLERİ UYGULAMASINDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Bürrem ARMAN
Şaban ŞENOCAK
Abdullah TEMÎZEL
Beytullah KARAYAĞMURLAR
Ceyhun Atuf KANSU
Faruk PEKÜN
Halil ASLANDOGAN
Hasan ÇINAR
Kamber KUTLU
Kemal EROL

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 6: Türk Eğitiminde Öğrenci Sorunları

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 6:
TÜRK EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ SORUNLARI

Osman N. KOÇTÜRK
Sami TOYGAR
Uğur CÎLASUN
Atalay YORÜKOGLU
M. Adem SOLAK
Sami TOYGAR
Bilal BİLMİŞ
Sadık GENCER
İzzet AKSU
Mehmet ŞİMŞEK

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 5: Türk Toplumunun Kültür Ve Sanat Sorunları

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 5:
TÜRK TOPLUMUNUN KÜLTÜR ve SANAT SORUNLARI

Özdemir NUTKU
Muammer SUN
Cengiz BEKTAŞ
Ramiz AYDIN
Alev ATEŞ
Veli ASAN
Erol KARAÇAY
Yücel GÜRSEL
N. Emin ALPAN
Erdoğan OKYAY
Halit TURANÇAM
Güngör DİLMEN

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 4: Bugünkü Eğitîm Kurumları Ve Yenî Kurumlara İhtiyaç

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 4:
BUGÜNKÜ EĞİTÎM KURUMLARI VE YENÎ KURUMLARA İHTİYAÇ

Adem YILDIZHAN
Cahit BATMAZ
Cihat ARIKAN
Ekber DOĞAN
Idris BERBER
İdris YILMAZ
îzzet TÜRKMEN
Kemal ÖZAR
M. Rauf İNAN
Mehmet SAZAK

1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 3 – Anayasada Eğitim İlkeleri Ve Ülkemizdeki Temel Çelişkiler

1968 DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI / KOMİSYON 3:
ANAYASA’DA EĞİTİM İLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ TEMEL ÇELİŞKİLER

Salim KARA
Şemsettin DEVECE
Selman BÜYÜKÂŞIK
İbrahim KAYGISIZ
Nihat ERSİN
Muzaffer ERSOY
Şahin ÇALIŞKAN
Nabi YAĞCI
Haydar YAZKURT
Kâzım GÜR
Ahmet SAY