Hasretinden Prangalar Eskittim – Ahmed Arif (seslendiren: Çetin Tekindor)

ahmed_arifSeni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni
Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana.

Hasretinden Prangalar Eskittim – Ahmed Arif ‘Otuzüç kurşunu yüreğinde taşıyan şair

hasretinden_prangalar_eskittim1968 yılında yayınlanan Ahmed Arif’in tek şiir kitabı “Hasretinden Prangalar Eskittim”, Türkiye’de en çok basılan ve okunan şiir kitaplarından biri oldu. Bir şiir kitabının böyle üst üste basımlar yapması, yalnız ülkemiz için değil, dünya ölçüsünde de görülmedik bir başarıdır.

10 Maddede Ahmed Arif’in Hasretinden Prangalar Eskittim şiir kitabı

hasretinden_prangalar_eskittimHasretinden Prangalar Eskittim, Ahmed Arif’in 1968 yılında yayımlanan şiir kitabıdır. Şairin hayattayken yayımlanan tek kitabı olmakla birlikte, Türkiye’nin en çok satan şiir kitapları arasındadır.
10 Maddede Ahmed Arif’in Hasretinden Prangalar Eskittim şiir kitabı:

AHMED ARİF

Hasretinden Prangalar Eskittim – Ahmed Arif

Eşitlikçi bir dünya düşü Ahmed Arif şiirinin damarlarıydı. Doğu’nun yoksul, emekçi halkının yaşadığı, duyumsadığı her şey bu şiirin kaynakları olacaktı. Daha önemli olan bu duyarlılıkları şiire dönüştürürken, bu kültürlerin efsaneleri, türküleri, masalları ve ağıtlarından kıyasıya yararlanarak kurmuştu kendi imgelemini. Anadolu’nun halk şiiri de belki kısmi bir esin perisiydi. Bu şiirde benzersiz bir sözcükler dünyası oluşmuştu. Ve bu sözcükler yoluyla ortaya çok ilginç bir ses ve anlam beliriyordu. İmge sisteminde yararlandığı sözcük ve dizelerde hiçbir şairin şiirinde rastlanmayan bir ritim oluşturmuştu.

Hasretinden prangalar eskittim
Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni, anlatabilmek seni,

Karanfil ve Pranga / Ahmed Arif?in Şiiri Üzerine Eleştirel Bir Çalışma ? Ahmet Oktay

Ahmed Arif’in Hasretinden Prangalar Eskittim’in ilk basımı 1968’de yapılmıştı. Türk şiiri içinde özel bir başarıya sahip olan kitap, ulaştığı 21 baskı ile her türlü eleştirel yaklaşıma dayanıklı olabileceğini kanıtlamakla kalmamış, okurun 20 yıllık bir döneme yayılan beklentilerini karşılayabildiğini de göstermiştir. Ahmed Arif’in şiiri okurun hangi beklentilerine cevap getirmiştir? Bu okur kimdir?
Ahmet Oktay bu çalışmasında Ahmed Arif’in şiirini, içerdiği yazınsal, siyasal, ideolojik değerleri çözümleme amacıyla bir yeniden okumaya girişiyor. Betimlemeyle yetinmeyen, şiir ve okuru arasındaki ilişkiyi, şiirin tüketilme sürecini araştıran bir okuma bu.