TERRY EAGLETON

Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru
Postmodernizmin Yanılsamaları
Tatlı Şiddet (Trajik Kavramı)
Kötülük Üzerine Bir Deneme
Marx Neden Haklıydı?
William Shakespeare
Edebiyat Kuramı Giriş
Eleştiri Ve İdeoloji
Şiir Nasıl Okunur
Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi
Edebiyat Olayı

Yorum yapın