Türk Edebiyatında Öncü 25 İlk Edebi Eser

Eylül - Mehmet Rauf1. İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
2. Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil / Aşk-ı Memnu
3. İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa / Telemak / 1859
4. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
5. İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

6. İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan / Sahra
7. İlk mizah dergisi : Teodor Kasap / Diyojen
8. İlk hikaye kitabı : Ahmet Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
9. İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim / Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat
10. İlk fabl: Şeyhi / Harname
11. İlk bibliyografya: Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun
12. İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
13. İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
14. İlk natüralist roman : Nabizade Nazım / Zehra
15. İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügati’t Türk
16. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
17. İlk Türk destanı : Yaradılış Destanı
18. İlk Epik Tiyatro: Haldun Taner / Keşanlı Ali Destanı
19. İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım / Hayal ve Hakikat
20. İlk biyografik eser: Ali Şir Nevai’nin / Mecalis’ün Nefais
21. İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
22. Tasavvuf alanında ilk şair: Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet
23. İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi / 1859
24. İlk hatıra kitabı: Babürşah / Babürnâme
25. İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

Yorum yapın