Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Charlie Hebdo katliamını kınadı

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya karşı düzenlenen katliamı yazılı bir açıklamayla kınadı. TYS’nin yaptığı açıklamada “Köktendinci terör örgütlerinin beslenip büyüdüğü, geliştiği siyasal zemin; ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi emperyalist devletlerin, müttefiklerinin ve işbirlikçilerinin tercih ettikleri mezhepçi, dini çatışmacı, aşiretçi ve ırkçı politikalarıdır” denildi.

Türkiye Yazarlar Sendikası, “İkiyüzlü, İşbirlikçi Oyunları da Unutmayın!” başlıklı bir yazılı açıklama ile Charlie Hebdo katliamını kınadı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Fransa’da Charlie Hebdo mizah dergisine yapılan saldırı; basına, sanata, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmıştır. Basın ve ifade özgürlüğünü engellemek, basın emekçilerini tehditle veya öldürerek susturmak, dünyanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Gerçeği halka duyurmak isteyen yazarlar, düşüncelerini duyurmak için çabalarını sürdürmüş ve bunun için bedel ödemekten vazgeçmemişlerdir.

Köktendinci terör örgütlerinin beslenip büyüdüğü, geliştiği siyasal zemin; ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi emperyalist devletlerin, müttefiklerinin ve işbirlikçilerinin tercih ettikleri mezhepçi, dini çatışmacı, aşiretçi ve ırkçı politikalarıdır.

Paris’in merkezinde yapılan bu saldırı, dünyanın her bölgesinde daha fazla hak, daha çok demokrasi ve özgürlük isteyen halklara yönelik saldırının bir parçasıdır. Bu saldırıların kaynakları da beslendikleri siyasal zemin de aynıdır.

Emperyalist-kapitalist sistem, bu türden güvenlikçi politikalarla toplumsal muhalefeti engellemenin, halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesini ezmenin yollarını genişletmektedir.

Paris’te teröre karşı yürüyüşe Fransız halkının gösterdiği destek önemli ve anlamlıdır kuşkusuz. Ancak bu yürüyüş, Batı’nın sömürgeci ve emperyalist siyasetini gizlemeye ve meşrulaştırmaya da araç olmamalıdır. Gördük ki yürüyüşe en önde katılanlar, tüm dünyada halklarına yönelik saldırıların, , eşitsizliğin, emperyalist sömürünün, zulmün en has temsilcileridir.

Paris saldırısı gerekçe gösterilerek, göçmenlere, yabancı işçilere, emekçilere, farklı inanç ve düşüncedeki insanlara yeni saldırılar başlatılacaktır.

Biz yazarlar; bu ikiyüzlülüğü de görerek ezilenlere, emekçi halka yönelebilecek saldırıların takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”
(http://ilerihaber.org/, 14-01-2015)

Yorum yapın