Victor Hugo’dan isyan ve devrim üzerine 16 düşünce. “Nehirler gibi zihinlerin de geriye akışları olmaz.”

Victor Hugo

1. Nehirler gibi zihinlerin de geriye akışları olmaz. Geleceğe inanmayanlar düşünsünler ki, geleceği değil kendilerini mahkum ediyorlar. Kötü bir hastalık gibi geçmişle aşılandılar. Yarına karşı çıkmanın tek yolu var: ölüm.

2. İsyanlar deviremediği yönetimleri güçlendirir.

3. Geriye atılan her adım bir ayaklanmadır, gerilemek insanlığa karşı durmaktır.

4. “Hakkın hışmı olabilir, Mösyö Piskopos. Ve hakkın hışmı bir ilerleme sayılır … Toplumdaki gizleri aydınlığa kavuşturdu, düşünceleri esnetti, yatıştırıp aydınlattı. Dünyada uygarlığın dalgalamasına yol açtı. Yerinde oldu. Bence Fransız Devrimi insanlığın kutsanması ve hükümranlığın başlamasıdır.”

5. Kişisel çıkarlardan kaynaklanan davranışlarla, ilkeli hareketleri birbirinden ayırt etmeyi bilmek, biriyle savaşıp diğerini desteklemek gerekir. İşte büyük devrimcilerin dehası da buradan kaynaklanır.

6. … Ölen şeyleri sonsuza kadar yaşatabileceğinin hayalini kurmak, hükümetleri mumyalaştırmak, sakat doğmaları önlemek, sandukaları yaldızlamak, yıkılan manastırları tekrar yapmak, boş inanları beslemek, tutuculuğu güçlendirmek, kilisedeki su kaplarını ve kılıçları yenilemek, manastırları askeri güçle donatmak, parazitlerin çoğalmasıyla beraber, toplumun kurtuluşuna inanmak, geçmişi zorla günümüze yüklemek, bütün bunlar çok çelişen fikirler.
.. Ama böylesi fikirlere yandaş olan geniş yığınlara yayılan bir yöntemdi bu. Siyah bir ineği beyaza boyar ve alın işte size beyaz bir inek, derlerdi. Biz ise üstünkörü bir saygı duyuyor ve ilmeyi kabul ettiği takdirde yine de geçmişi koruyoruz. Geçmiş hortlamaya başlarsa, ona saldırıp yok etmeğe çalışacağız. Boş inanlar, bağnazlık, softalık, önyargılar bütün bu hurafelerin hayatlarımıza sıkıca bağlı olduklarını asla inkar edemeyiz. Hava cıva olmalarına karşın, dişleri ve tırnakları keskindir, avlarını hemen bırakmazlar. İşte bu yüzden, onlarla yüz yüze gelmek kaçınılmaz bir zorunluluk gibidir.

7. Güçlerin iyi kullanımından halk iktidarı doğar. Zevklerin eşit paylaştırılmasından, bireysel mutluluk …

8. Toplumsal refah demek, insanın mutluluğu demektir. Yurttaş özgür, ulus yüce olur.

9. Yeniliklerin düşmanı şudur ki, herkes onlara kin duyar, en ufak bir yanlış adım onları lekeler.

10. Ulusu vaktinden önce yürümeye zorlamak imkansızdır. Ona bu biçimde davranan mahvolur! Ulus buyruk altına girmez.

11. Başlayan bir isyan, halkın karşısında sınava giren bir düşüncedir. Halk bunu geri çevirirse, fikir de olmamış bir meyveye dönüşür ve isyan mağlup olur.

12. Ütopyanın isyana dönüşmesi, her zaman tehlikelidir. Felsefi karşı koyma, silahlı karşı koymaya dönüşür.

13. Devrim, bir papaz için uygun bir ortam değildir. Bir papaz böyle olağanüstü ve açık bir serüvene ancak, çok aşağılık veya çok yüce gerekçeleri varsa katılabilir.

14. Devrimin kendisine yardım edecek acımasız işçilere ihtiyacı vardır. O titreyen her eli geri çevirir. Onun sadece sert ve katı yürekli olana güveni vardır.

15. Demokrasinin en özel niteliği, insanlığın hiçbir özünü inkar etmemektir. İnsan hakları yanı sıra, ruh hakları da vardır.

16. İsyan, toplumun havasında esen bir hortum gibidir, zaman zaman uygun olmayan hava koşullarında kendisini gösterir, dönerek yükselir, koparır, sarsar, çiğner, yerle yeksan eder; bütün yaratıkları, insanı, çocuğu, kocaman ağaçları, saman çöpleri gibi alıp götürür.

Kaynak: Fatma Burçak
Ne Demiş Victor Hugo
Carpe Diem

Yorum yapın