VLADİMİR İLYİÇ LENİN

L.N. Tolstoy ve Modern İşçi Hareketi
Edebiyat ve Sanat Üzerine
Friedrich Engels
Devrim Demokrasi Sosyalizm: Seçme Yazılar
Devrimin Aynası Tolstoy
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Edebiyat ve Sinemada Yaşayan Lenin
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
Komintern (Dünya Devriminin Partisi)

Yorum yapın