Alexander Luria kimdir? Hayatı

Alexander Romanovich Luria (16 Temmuz 1902 Kazan, Rusya – 14 Ağustos 1977 Moskova, Rusya) , çoğu zaman modern nöropsikolojik değerlendirmenin babası olarak tanınan , önemli bir nöropsikologdu . Halen çeşitli şekillerde kullanılmakta olan II . Dünya Savaşı beyin hasarı mağdurlarıyla yaptığı klinik çalışma sırasında kapsamlı ve orijinal bir nöropsikolojik test pili geliştirmiştir . Genel olarak çeşitli beyin bölgelerinin işleyişi ve beynin bütünleştirici süreçleri hakkında derinlemesine bir analiz yaptı. Lurya’nın magnum opus’u, İnsanlarda Yüksek Kortikal Fonksiyonlar(1962), birçok dilde çevrilmiş ve 1973’te Çalışma Beyiniyle desteklediği çok kullanılan bir psikolojik ders kitabıdır .

Lurya’nın asıl çıkarlarının savaştan önce psiko-anlam bilimi alanında olduğu daha az bilinir (yani, insanların nasıl kelimeler ve talimatlar için anlam ifade ettikleri üzerine araştırma). Sovyetler Birliği’nin güneyindeki düşük eğitimli nüfus çalışmaları ile (eğitim araçlarının işlevselliği tarafından belirlenen) farklı kategorizasyon kullandıklarını gösteren çalışmalarıyla ün kazandı . [6] Kültürel-Tarihsel Psikolojinin kurucularından biriydi ve “Vygotsky-Luria Çemberi” olarak da bilinen Vygotsky Çemberinin lideriydi . [2] [3] Luria, Vygotsky ile yaptığı çalışmalarının yanı sıra, olağanüstü iki psikolojik örnek olay incelemesiyle de tanınıyor: Bir Mnemonist’in Aklı ,Son derece gelişmiş hafızası olan Solomon Shereshevsky ; ve Paramparça Dünyalı Adam, travmatik beyin hasarı olan bir adam hakkında .

Kariyeri boyunca Luria (Moskova hem 1920-1930s, 1950-1960s) Komünist Eğitim Akademisi (1920-1930s), Deneysel Defectological Enstitüsü, Ukrayna Psychoneurological Akademisi (gibi kurumlarda bilimsel alanlarda geniş bir yelpazede çalıştı Kharkiv , 1930’ların başlarında), All-Union Deneysel Tıp Enstitüsü ve Burdenko Beyin Cerrahisi Enstitüsü (1930’ların sonlarında). Bir Genel Psikoloji gözden 2002’de yayımlanan araştırmaya, 20. yüzyılın 69 en çok atıf psikolog gibi Luria’yı sırada yer aldı. [7]

Yaşam ve kariyer 
Erken yaşam ve çocukluk 
Luria, Moskova’nın doğusunda bölgesel bir merkez olan Kazan’da Yahudi ebeveynlerle doğdu . Ailesinin çoğu ilaç kullanıyordu. Luria’nın biyografisi Evgenia Homskaya’ya göre, babası Roman Albertovich Luria, ” Kazan Üniversitesi’nde profesör olarak çalıştı ve Rus Devrimi’nden sonra Kazan İleri Tıp Eğitimi Enstitüsü’nün kurucusu ve şefi oldu.” [8] [9] Babasının yazılarının iki monografisi Rusça, Mide ve Gulet Hastalıkları (1935) ve Hastalık ve Gastrojenik Hastalıklara İç Bakış (1935) başlığı altında yayınlandı . [10]Annesi Evgenia Viktorovna Haskin (kızlık soyadı), Polonya’da üniversiteyi bitirdikten sonra pratisyen hekim oldu . Lüri, iki çocuktan biriydi; küçük kız kardeşi Lydia ise pratik psikiyatrist oldu. [11]

Erken eğitim ve Moskova’ya taşınmak 
Luria okulu programın ilerisinde bitirdi ve ilk derecesini 1921 yılında Kazan Eyalet Üniversitesi’nde tamamladı . Hala Kazan’da bir öğrenci iken, Kazan Psikanalitik Derneği’ni kurdu ve Sigmund Freud ile kısa bir süre mektup alışverişinde bulundu . 1923’ün sonlarında, Arbat Caddesi’nde yaşadığı Moskova’ya taşındı . Ailesi daha sonra onu takip etti ve yakına oturdu. Moskova’da Luria’ya Moskova Devlet Deneysel Psikoloji Enstitüsü’nde Kasım 1923’te Konstantin Kornilov tarafından verilen bir pozisyon verildi.

1924’te Luria, onu büyük ölçüde etkileyen Lev Vygotsky [1] ile bir araya geldi . İki psikologun birliği, daha sonra Vygotsky veya daha doğrusu Vygotsky-Luria Çemberi olarak adlandırılan şeyi doğurdu . 1920’lerde Luria, Aleksei N. Leontiev , Mark Lebedinsky, Alexander Zaporozhets , Bluma Zeigarnik de dahil olmak üzere pek çok bilginle tanıştı; Vygotsky’nin ve onunla birlikte, 1920’lerin ortalarında Luria, radikal biçimde yeni bir tür psikoloji geliştirme projesi başlattı. Bu yaklaşım “kültürel”, “tarihi” ve “araçsal” ı birleştirdi. Kültürün, özellikle dilin , ontojen ve filogenide yüksek psikolojik işlevlerin gelişiminde aracılık rolünü vurgulamaktadır .

Luria, Vygotsky’den bağımsız olarak, bireylerin gizli veya bastırılmış duygusal ve düşünce süreçlerini teşhis etmeye yardımcı olan ustaca “birleşik motor yöntemi” ni geliştirdi . Bu araştırma, 1932 yılında ABD’de İnsan Çatışmalarının Doğası olarak yayınlandı ve Sovyet Rusya’nın önde gelen psikologlarından biri olarak uluslararası üne kavuştu. 1937’de Luria, makaleyi Rusça olarak sundu ve Tiflis Üniversitesi’nde doktora tezi olarak savundu (2002’ye kadar Rusça yayınlanmadı).

Luria Moskova, taşındıktan sonra 1920’lerde üç kitap yazdı İnsan Çatışmaların Nature (Rusça fakat Luria’nın ömrü boyunca ABD’de 1932 yılında İngiliz çeviride sadece yayınlanmıştır), Konuşma ve Çocuk Gelişimi Akıl ve Konuşma ve Şehircilik Intellect , Kırsal ve Evsiz Çocuklar (Her ikisi de Rusça). İkinci başlık 1928’de, diğer ikisi 1930’larda yayınlandı.

1930’ların başında hem Luria hem de Vygotsky Kharkov’da tıbbi çalışmalarına başladı, sonra Vygotsky’nin 1934’teki ölümünden sonra, Luria tıp eğitimini 1. Moskova Tıp Enstitüsü’nde tamamladı .

Çokkültürlülük ve nöroloji 
1930’lar Luria için önemliydi çünkü yerli halkın çalışmaları çok kültürlülük alanını genel çıkarlarına açtı. [12] Bu ilgi, daha sonraki yirminci yüzyılda, dünyadaki yerli halkları incelemeye ve savunmaya başlayan çeşitli bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yeniden canlandırılacaktı. Luria’nın çalışmaları bu alanda Orta Asya’ya seferlerle devam etti . Vygotsky’nin gözetimi altında, Luria, azaltılmış azınlıkların kültürel gelişimi sonucunda meydana gelen çeşitli psikolojik değişimleri (algı, problem çözme ve hafıza dahil) araştırdı. Bu bağlamda, oral çalışma çalışmasına büyük katkı sağladı . [13]

Cevap olarak Lysenkoizm genetikçilerinden ‘ın tasfiye [14] [15] , Luria diye yeniden yazma ve onun el yazması yeniden organize sonra 1937 yazında derece ile tamamlayan bir hekim derecesi, sürdürmeye karar İnsan Çatışmaların Nature , savundu 1937’de Tiflis Enstitüsü’nde doktora tezi için doktora tezi yaptı ve Pedagoji Bilimleri Doktoru olarak atandı. “Otuz dört yaşında, ülkedeki en genç psikoloji profesörlerinden biriydi.” [16] 1933 yılında Luria, biyolojik bilimlerde doktora yapan ve mikrobiyoloji alanında tanınmış bir uzman olan Lana P. Lipchina ile evlendi. [17] Çift, tek kızları Lena’nın (Elena) doğduğu Frunze Caddesi’nde Moskova’da yaşadı.[17]

Luria ayrıca , kültürel ve genetik insani gelişim faktörlerinin etkileşiminin belirlenmesi amacıyla büyük mesken okullarında özdeş ve çift yumurta ikizlerini de inceledi . 1930’ların sonundaki nöropsikolojik çalışmalarında ve savaş sonrası akademik yaşamı boyunca, afazi çalışmalarına odaklandı, dil, düşünce ve kortikal fonksiyonlar arasındaki ilişkiye odaklandı, özellikle afazi için telafi edici fonksiyonların geliştirilmesine odaklandı.

II. Dünya Savaşı ve sonrasında 
Luria için, 1945’te sona eren Almanya ile savaş, hem psikoloji hem de nörolojide kariyerinin geleceği için önemli gelişmelere yol açtı. 1943’te Tıp Bilimleri Doktoru ve 1944’te Profesör olarak atandı. Luria için özel önem taşıyan, hükümet tarafından savaşın yol açtığı travmatik beyin yaralanmasından muzdarip yaklaşık 800 hastaneye yatırılmış hastanın bakımını üstlenmesiydi. [18] Luria’nın tedavi yöntemleri çok çeşitli duygusal ve entelektüel işlev bozukluklarıyla ilgileniyordu. [18]Bu hastalar hakkında titiz notlar tuttu ve bunlardan fonksiyonel iyileşme için üç olasılıktan bahsetti: “(1) geçici olarak engellenen bir işlevin engellenmesi; (2) karşı yarım kürenin açık potansiyelinin katılımı ve (3) işlevin yeniden yapılandırılması Askeri Beyin Yaralarından Fonksiyonel İyileşme başlıklı bir kitapta anlattığı “” sistemi (yalnızca Moskova, 1948, Rusça.) Travmatik Afazi başlıklı ikinci bir kitap , 1947’de “Luria, konuşmanın sinirsel örgütlenmesinin özgün bir anlayışını oluşturdu. ve afazi hakkındaki mevcut batı anlayışlarından önemli ölçüde farklı olan bozuklukları (afazi). ” [19]Savaşın sona ermesinden kısa bir süre sonra, Luria, Moskova Merkez Devlet Psikoloji Merkezindeki Genel Psikoloji bölümünde, genel olarak hayatının geri kalan kısmında kalacaktı. Psikoloji Fakültesi’nin kuruluşunda etkili oldu ve daha sonra Pato- ve Nöropsikoloji Bölümlerine başkanlık etti. 1946’da Botkin Hastanesi’ndeki gastroenteroloji klinikleri şefi babası mide kanserinden öldü. Annesi, 1950 yılında ölen birkaç yıl daha hayatta kaldı. [20]

1950’ler 
Savaşın ardından Luria, Moskova Psikoloji Enstitüsü’nde çalışmalarına devam etti. Bir süre, özellikle bir anti-Semitizm alevlenmesinin bir sonucu olarak Psikoloji Enstitüsünden çıkarıldı ve 1950’lerde , Defectological Institute’da entelektüel engelli çocuklar üzerine araştırma yapmak üzere kaydırdı. Burada çocuk psikolojisi alanındaki en öncü araştırmasını yaptı ve Pavlov’un ilk araştırmasıyla kendisini Sovyetler Birliği’nde uyguladığı etkiden kalıcı olarak ayırabilirdi . [21]Luria, kamuoyunda kendi çıkarlarının “Pavlov’un ikinci sinyal sisteminin” belirli bir incelemesiyle sınırlı olduğunu ve Pavlov’un “olumlu pekiştirme yoluyla şartlandırılmış refleks” e dayanan insan davranışını basitleştirilmiş birincil açıklamasıyla ilgilenmediğini söyledi. [22] Luria’nın konuşmanın düzenleyici işlevine olan ilgisi 1950’lerin ortalarında daha da gözden geçirildi ve 1957 monografisinde , Normal ve Anormal Davranışın Düzenlenmesinde Konuşmaların Rolü başlıklı özetinde özetlendi.. Bu kitapta Luria, bu alandaki başlıca kaygılarını Homskaya tarafından özetlenen üç kısa noktadan şöyle özetledi: “(1) konuşmanın zihinsel süreçlerin gelişimindeki rolü; (2) konuşmanın düzenleyici işlevinin gelişimi; ve (3) çeşitli beyin patolojilerinin neden olduğu konuşmanın düzenleyici işlevlerinde değişiklikler. ” [23]

Luria’nın 1950’lerde çocuk psikolojisine sağladığı ana katkılar, 1956 ve 1958’de Moskova’da yayımlanan ve Normal ve Anormal Çocuklarda Yüksek Sinir Sistemi Etkinliği Sorunları başlığı altında toplanan iki ciltlik bir derlemede toplanan araştırmalarla iyi bir şekilde özetlenmiştir . Homskaya, Luria’nın şu konulara odaklandığını şöyle özetliyor: “Motor Dernekleri Yönteminin uygulanması (araştırmacılar), araştırmacıların (vasıfsız) çocukların şartlandırılmış bağlantılar kurma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ortaya koymalarına izin vermenin yanı sıra konuşma yoluyla yeniden yapılandırma ve telafi etme .. . (Kalifiye olmayan) çocuklar, konuşmanın genelleştirilmesi ve düzenlenmesi işlevlerinin akut disfonksiyonunu gösterdi. ” [24]Bu yönü ele alarak, 1950’lerin ortalarında, “Luria ilk kez farklı işlevsel sistemlerde, özellikle sözel ve motor sistemlerde, nörodinamik süreçlerin farklılıkları hakkındaki fikirlerini önerdi.” [25] Luria, çocuklarda dil gelişiminin üç aşamasını “gönüllü eylemlerin mekanizmalarının oluşumu: düzenleyici bir sözlü etkinin olmadığı eylemler, özgün olmayan bir etkisi olan eylemler ve son olarak seçici olan eylemler” olarak tanımlamıştır. sözlü etki. ” [23] Luria için, “Konuşmanın düzenleyici işlevi, bu nedenle gönüllü davranışın oluşumunda ana faktör olarak görünür … ilk başta, aktifleştirme işlevi oluşturulur ve daha sonra engelleyici, düzenleyici işlev.” [26]

Soğuk Savaş 
1960’larda Soğuk Savaş’ın zirvesinde, Lurya’nın kariyeri birçok yeni kitabın yayımlanmasıyla önemli ölçüde genişledi. Özel bir not, 1962’de İnsanoğlunda Daha Yüksek Kortikal Fonksiyonlar ve Yerel Beyin Hasarının Sebep Olduğu Değerindeki Bozukluktur . Kitap birçok yabancı dile çevrildi ve Nöropsikolojiyi kendi başına tıbbi bir disiplin olarak belirleyen başlıca kitap olarak kabul edildi. [27] Daha önce, 1950’lerin sonunda, Luria’nın uluslararası konferanslardaki karizmatik varlığı, kitap için alıcı bir tıbbi izleyici kitlesi yaratan araştırmasına neredeyse dünya çapında ilgi çekmişti.

Luria’nın diğer kitapları yazılı veya birlikte kaleme 1960’larda dahil: Yüksek Beyin ve Akıl Süreçler (1963), Problem Çözme Nöropsikolojik Analizi (1966, LS Tzvetkova’nın ile; 1990 yılında İngilizce tercümesini), ön Lobların Psikofizyoloji (ilk yayınlanan 1973) ve Ön İletişim Arterinin Anevrizması Olan Hastalarda Bellek Bozuklukları (AN Konovalov ve AN Podgoynaya ile birlikte yazılmıştır). Hafıza bozukluklarını inceleyen Luria, araştırmasını uzun süreli hafıza, kısa süreli hafıza ve semantik hafıza ayrımına yöneltti. Luria’nın hafızadaki nöropsikolojik patolojileri, entelektüel işlemlerin nöropsikolojik patolojilerinden ayırt etmesi önemliydi. [28]Bu iki tip patoloji genellikle Luria ile; “Zihinsel faaliyetlerinin genel kontrol (normal ağırlıklı oksipital bozuklukları) kalmıştır (1) yetersizlik … zihinsel süreçler (baskın olarak frontal lob bozuklukları üzerinde genel kontrol engeli (2) belirli bir aritmetik işlem yapmak.” [29] Başka bir Luria, 1960’larda, sadece 1975’te (ve 1976’da İngilizce olarak) yayınlanacak önemli kitap boyu çalışmaların , Neurolinguistics’in Temel Sorunları başlıklı kitabıydı .

Geç dönem yazıları 
Luria’nın psikoloji alanında yeni kitaplar yazmadaki üretkenlik oranı, 1970’lerde ve yaşamının son yedi yılında büyük ölçüde azalmıştır. Anlamlı bir şekilde, İnsan Beyninin ve Zihinsel Süreçlerinin ikinci cildi, 1970’te Beyin ve Psikolojik Süreçler başlıklı 1963’ten sonraki ilk cildi takiben, Bilinçli Aktivitenin Nöropsikolojik Analizi başlığı altında ortaya çıktı . Hacim, Luria’nın , üst düzey gönüllü ve kasıtlı planlama koltuğunu tehlikeye atmak için frontal lob hasarı patolojisini incelemeye uzun süredir devam eden ilgisini doğruladı . Karl Pribram ile birlikte düzenlenen Frontal Lobların Psikopatolojisi 1973 yılında yayınlandı.

Luria, ünlü kitabı The Working Brain’i 1973’te, 1962’deki Man’deki Yüksek Kortikal Fonksiyonlar kitabına özlü bir yardımcı olarak yayımladı . Bu ciltte Luria, çalışan beynin üç parçalı küresel teorisini, şöyle tanımladığı sürekli olarak çalışan üç ortak süreçten oluşuyor; (1) Dikkatli (duyusal-işleme) sistemi, (2) Mnestic programlama sistemi ve (3) İki seviyeli enerji bakım sistemi: kortikal ve limbik. Bu model daha sonra nörotransmiterin işlevselliği ile eşleşen Mizaç modelinin İşlevsel Topluluğu’nun bir yapısı olarak kullanıldı .sistemleri. İki kitap birlikte, Homskaya tarafından “Luria’nın nöropsikolojideki ana eserler arasında, en çok da bu yeni disiplinin tüm yönlerini (teorik, klinik, deneysel) yansıtan” olarak değerlendiriliyor. [30] Geç dönemdeki yazıları arasında, klinik basının ve genel okur kitlesine yönelik bir biçimde klinik nöropsikoloji alanındaki önemli ilerlemelerin bazılarını sunduğu iki genişletilmiş vaka çalışması ; bu iki kitap en popüler yazıları arasındadır. Gelen bir mnemonist ait Aklın (1968), Luria okudu Solomon Shereshevskii , bir Rusgörünüşte sınırsız hafızası olan gazeteci, bazen çağdaş literatürde, kısmen beşinci sinestezisi nedeniyle “flaş ampul” hafızası olarak anılır . In Shattered Dünya ile Man (1971) o askerin yaptığı tedavi altında kurtarma belgelenmiş LS Zasetsky Dünya Savaşı’nda bir beyin yaralandı etmişti. Oliver Sacks’e göre , bu çalışmalarda “bilim şiir oldu”. [31]

1974 ve 1976’da Luria art arda The Neuropsychology of Memory adlı iki ciltli araştırma çalışmasını sundu . İlk cilt, Yerel Beyin Hasarının Neden Olduğu Bellek Bozuklukları ve Derin Serebral Yapılardaki Hasarın Neden Olduğu İkinci Bellek İşlev Bozukluğu olarak adlandırılmıştır . Luria’nın kitabı başlıklı 1960’larda yazılmış Sinirdilbilim Temel Sorunları nihayet 1975 yılında yayımlandı ve onun son kitabı, tarafından eşleşti Dil ve Biliş Homskaya ile, 1980 Luria’nın son ortak düzenlenen kitapta ölümünden sonra yayımlanan, başlıklı edildi Nöropsikoloji Sorunları ve 1977’de ortaya çıktı. [32]İçinde Luria, basit davranışçı modellerin eleştireliydi ve “Anokhin’in“ işlevsel sistemler ”kavramının konumu için tercihini belirtiyordu; burada, refleks arkının bir geri besleme halkası ile“ refleks halkası ”kavramıyla yer değiştiriyordu. [33] Bu yaklaşımda, reflekslerin klasik fizyolojisi göz ardı edilirken, Bernshtein tarafından tarif edilen “aktivite fizyolojisi” insanın aktif işleyişinin aktif karakteri ile ilgili olarak vurgulanacaktı. [33]

Luria’nın ölümü Homskaya tarafından şu sözlerle kaydedildi: “1 Haziran 1977’de, Tüm Birlikler Psikoloji Kongresi Moskova’da çalışmaya başladı. Organizatör olarak, Luria nöropsikoloji bölümünü tanıttı. Ertesi gün toplantısı yapıldı. Aşırı derecede hasta olan karısı Lana Pimenovna, 2 Haziran’da bir ameliyat geçirdi. Hayatının sonraki iki buçuk ay boyunca, Luria, kurtarılması veya en azından karısını yatıştırması için mümkün olan her şeyi yaptı. Bu görevi yerine getirebilmek için 14 Ağustos’ta Miyokard enfarktüsünden öldü. Cenazelerine sonsuz sayıda insan katıldı – psikologlar, öğretmenler, doktorlar ve sadece arkadaşlar. Karısı altı ay sonra öldü. ” [34]

Ana araştırma alanları 
Luria biyografisinde Homskaya, Luria’nın araştırmasının altı ana alanını ömrü boyunca aşağıdaki ana hatlara uygun olarak özetledi: (1) İnsan Ruhunun Sosyo-Tarihi Olarak Belirlenmesi, (2) İnsanın Biyolojik (Genetik) Tayini Psyche, (3) İşaret-sembollerin aracılık ettiği yüksek psikolojik fonksiyonlar; Ana İşaret Sistemi Olarak Sözlü Sistem (Luria’nın bilinen üç parçalı farklılaşmasıyla birlikte), (4) Psikolojik İşlevler ve Bilincin Sistematik Örgütlenmesi (bunun Luria’nın iyi bilinen dört bölümlü taslağı ile birlikte), (5) Aklın Beyin Mekanizmaları (Beyin ve Ruh); Psikoloji ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantılar ve (6) Kuram ve Uygulama İlişkisi. [35]

Başlıca araştırma eğilimleri
Lurya’nın kendi yaşamı boyunca orijinal araştırmasıyla ilgili yeni araştırmaların güçlü bir şekilde büyümesinin örnekleri, dilsel afazi, ön lob patolojisi, konuşma bozukluğu ve çocuk nöropsikolojisi alanlarıdır.

Dilbilimsel afazi 
Luria’nın nöropsikolojik dil ve konuşma kuramı, iç dili bir dille bireysel bilinç içinde ayıran aşamalar ve içten içe bireyler arasında iletişim kurmaya yönelik konuşulan dil arasında açıkça ayırt edildi. Luria için sadece iç dilden seri konuşmaya ulaşmak için gereken sıralı aşamaları ayırt etmek değil, aynı zamanda özneleştirilmiş iç düşünceyi intersubjective konuşmaya ilerledikçe kodlamanın farklılığını vurgulamak özel bir öneme sahipti. Bu, konuşulan konuşmanın kodunun çözülmesinin aksine, diğer insanlardan iletişim halinde olduğu ve öznel bir şekilde anlaşılan iç dilin kodu çözüldüğü içindi. [36]İç dilin kodlanması durumunda, Luria bu ardışık aşamaları önce iç dilden semantik küme gösterimlerine, sonra derin semantik yapılara, sonra derin sözdizimsel yapılara, sonra da seri yüzeysel konuşmaya geçerken ifade etti. Seri konuşmanın kodlanması için, fazlar aynı kalmıştır, bununla birlikte kod çözme, farklı fazlar arasındaki geçişlerin zıt yönüne yönlendirilmiştir. [36]

Ön loblar 
Luria’nın frontal loblarla ilgili çalışmaları beş ana alanda yoğunlaşmıştır: (1) dikkat, (2) hafıza, (3) entelektüel aktivite, (4) duygusal tepkiler ve (5) gönüllü hareketler. Luria’nın frontal lobların bu fonksiyonlarını araştırmak için ana kitapları, (a) Frontal Lob’lar (1966), Nöropsikolojinin Sorunları (1977) ve (c) Frontal Lobların Fonksiyonları (1982, ölümden sonra yayınlandı) başlıklı kitaplardır.

Konuşma bozukluğu 
Luria’nın konuşma bozukluğu konusundaki araştırmaları temel olarak (1) etkileyici konuşma, (2) etkileyici konuşma, (3) hafıza, (4) entelektüel aktivite ve (5) kişilik alanlarında yapıldı. [37]

Çocuk nöropsikolojisi 
Bu alan büyük ölçüde Lurya’nın kitaplarına ve savaş yıllarında ve sonraki dönemlerde yaşadığı deneyimler sırasında bütünleşmiş nöropsikoloji hakkındaki yazılara dayanıyordu. Çocuk nöropsikolojisi alanında, “Yaratılıma duyulan ihtiyacın, lokalize beyin hasarı olan çocukların, psikolojik işlevlerin çözülmesinin farklı özelliklerini ortaya çıkardığı tespit edildi. Lurya’nın gözetimi altında, meslektaşı Simernitskaya, sözsüz (görsel) çalışmaya başladı. -spatial) ve sözel fonksiyonlar, sol ve sağ yarımkürelerdeki hasarın, çocuklarda erişkinlerden farklı tiplerde fonksiyon bozukluğu yarattığını ortaya koymuş olan bu çalışma, gelişim sürecinde yüksek psikolojik fonksiyonların lokalizasyonundaki değişikliklerle ilgili bir dizi sistematik araştırma başlatmıştır. .” [38]Luria’nın genel araştırması çoğunlukla “konuşmanın tedavisi ve rehabilitasyonu üzerinde odaklandı ve doğrudan ve spontan rehabilitasyonla ilgili gözlemler genelleştirildi.” [38] “Lurya’nın eserleri, anlamlı ve etkileyici konuşmanın rehabilitasyonu alanında (Tzvetkova, 1972), 1985), hafızada (Krotkova, 1982), entelektüel aktivitede (Tzvetkova, 1975) ve kişiliğe önemli katkılarda bulundu. (Glozman, 1987) lokalize beyin hasarı olan hastalarda. ” [38]

Luria-Nebraska nöropsikolojik testi 
Ana madde: Luria-Nebraska nöropsikolojik batarya
Luria-Nebraska, Luria’nın nöropsikolojik işleyiş ile ilgili teorilerine dayanan standart bir testtir. Luria, bu testi başlangıçta standart hale getiren ekibin bir parçası değildi; nöropsikoloji alanında ilgili sonuçları yayınlayan bir araştırmacı olarak yalnızca diğer araştırmacılar tarafından dolaylı olarak referans alınmıştır. Aniden, Luria ilk kez pili kendisine tarif ettiğinde, birisinin sonunda ilk araştırmasıyla böyle bir şey yapmasını beklediğini belirtti.

Kitaplar 
İnsan Çatışmalarının Doğası – veya Duygu, Çatışma ve İrade: İnsan Davranışının Düzensizliğini ve Kontrolünü Amaçlayan Bir Çalışma. New York: Liveright Yayıncıları, 1932.
Erkeklerde Yüksek Kortikal Fonksiyonlar. Moskova Üniversitesi Yayınları, 1962. Kongre Kütüphanesi Numarası: 65-11340.
Beyin Hasarı Sonrası Fonksiyonun Restorasyonu . Pergamon tuşuna basın. 1963.
İnsan beyni ve psikolojik süreçler . Harper ve Row. 1966.
Travmatik Afazi: Sendromları, Psikolojisi ve Tedavisi . Mouton de Gruyter. 1970.
Çalışan Beyin . Temel Kitaplar 1973.
Bilişsel Gelişim: Kültürel ve Sosyal Temelleri . Harvard Üniversitesi Yayınları. 1976.
Bir Anımsatıcının Aklı: Geniş Bir Hafızayla İlgili Küçük Bir Kitap . Harvard Üniversitesi Yayınları. 1968.
( Solotaroff ile Lynn ) Paramparça Bir Dünyaya Sahip Adam: Beyin Yarasının Tarihi , Harvard University Press, 1987.
Alexander Luria’nın Otobiyografisi: Zihin Yaratma ile Bir Diyalog . Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2005.

Sinemada 
Paolo Rosa’nın filmi Il mnemonista (2000), bir Mnemonistin Zihin kitabını temel almaktadır .
Chris Doyle ‘nin auteur sinema Kelimeler ile Dışarıda büyük ölçüde Luria’nın esinlenerek bir mnemonist The Aklın .
Jacqueline Goss’un 28 dakikalık özelliği Dünyayı Nasıl Düzeltmeli (2004), “okuryazarlığın tanıtılmasının Orta Asya köylülerinin düşünce kalıplarını nasıl etkilediğine ilişkin araştırmasından yararlanan” dijital bir canlandırılmış, ışık saçan bir parododur. DVD Wendy ve Lucy (2008), OSC-004, onu ilgisiz uzun metrajlı film için bağımsız bir tamamlayıcı olarak içerir. Eğitimsel parodi. Vimeo’da 28 dakikalık tam film izlenebilir .
Kaynak: Vikipedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir