Site icon insanokur

Ali Şeriati’ne göre burjuvazinin özellikleri

Burjuvazinin Özellikleri
1- Çeşitlilik: Tarımsal hayatın tersinedir. Bir çiftçinin hayatına girsek tüketimi birkaç kalemden fazla değildir. Elbisesi ya yündendir ya iplikten; şekli de sabittir. Yiyeceği ve tüm ihtiyaç maddeleri tek tip ve değişmezdir. Ama burjuvazi gelir, çeşitlilik ortaya çıkar, geleneklerden vazgeçer. Yatağı halı ve kilim üzerinde değil, karyola üzerindedir. Hatta içeceklerinde de değişiklik olur; (daha iyi olan) ayranın yerini Coca Cola alır.

2- Tüketimin artması: Burjuvanın tüketimi şekil bakımından artar. Bir çiftçi feodal olunca elbisesini doğrudan hâlâ deri ve gübre kokusu gelen koyun yününden yapar. Yani üretim ile tüketim arasında mesafe yoktur. Ama burjuvazide böyle değildir. Üretim ile tüketim arasında çok fazla aralık vardır. Nitekim günü koyundan kırkınca o kadar değişir ki insan gördüğünde bunun neden olduğunu anlamaz. Üretim ile tüketim arasında olan makine, bu artışı meydana getirir. Kolaların, kumaşların, yiyecek maddelerinin vs. artması bu türdendir.

3- Kapalı ekonominin açık ekonomiye dönüşmesi: Burjuvaziden önce köylerde ekonomi kapalıdır. Yani hayat üretim ve tüketim temeli üzerine kuruludur.Ama burjuvazi geldikten sonra bu durum değişir. Mesela; daha önce kendi köylerinde sabun yapıyorlardı ve tüketiyorlardı; ama şimdi dışarıdan çeşitli çamaşır yıkama pudraları geliyor. Özetle, ekonomi açıktır.

4- Ailelerin ve sosyal ve ekonomik sınıfların değişmesi: Burjuva, toplumda çeşitli sınıfların doğmasına sebep olur. Yani orta sınıf ve aristokrat sınıf meydana gelir. Şimdi Meşhet’te caddeye karşı oturan kimseler daha önce bulunmayan orta sınıftırlar. Burjuvazi şehirde yeni işler icat eder. Aynı köylü o köylülük durumuyla şimdi banka memurudur, öğretmendir, filan devlet dairesinde çalışır. Bu sosyal sınıflar tasnifi, şehrin şeklini değiştirir. Şimdi Meşhet’te Ahmedabad bölgesi ve karşısı şehirde iki fazlalık meydana getirmiştir.

5- Taksitin icadı ve kazancın artması: Çeşitli ihtiyaçların artma-sı sonucu taksit icat ediliyor. Bu durum bütçenin zayıflamasına ve daimi rahatsızlığa sebep oluyor. Mesela; maaşımıza 100 tümen zam yapılıyor; buna karşılık lüks ihtiyacımız 200 tümen daha artıyor. Taksit yapıyoruz ve bu, bütçemizin zayıflamasına ve sürekli rahatsız olmamıza sebep oluyor.

Ali Şeriati
Yeni Çağ’ın Özellikleri

Exit mobile version