Almanya Türkiye’deki Rumları Nasıl Mahvetti – Mihail Rodas

Mihail Rodas’ın bu çalışması tarihi topraklarından kazınan Elen halkının soykırımında Alman etkisini ve yönlendirmesini tarihsel süreç içinde incelemektedir. Eser olayların dumanının tüttüğü bir dönemde sıcağı sıcağına yazılmıştır.

Türkiyeli okurun Ermeni Soykırımı konusunda oldukça önemli bilgilere ulaşabileceği kaynaklar varsa da 1915 soykırım sürecinde diğer kadim haklara uygulanan muamele ile ilgili kaynaklar oldukça sınırlıdır. Rodas’ın yazdığı bu değerli inceleme, bu boşluğun doldurulmasına yönelik titiz bir çalışmadır.

Rodas, değerli eserinde, Almanya’nın gerek Abdülhamit ve gerekse İttihatçılarla kol kola Osmanlı coğrafyasına ve bu coğrafyanın kadim halklarına yönelik emperyal seferinin ekonomik ve siyasi nedenlerini ve sonuçlarını inceler.Bu nedenler Osmanlı coğrafyası kadim halklarının tek tek sonunu hazırlamış, sonuçta bu hakların kadim topraklarından kazınmasınz neden olan en büyük etmen olmuştur.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Almanya Türkiye’deki Rumları Nasıl Mahvetti
Mihail Rodas
Belge Yayınları / İnceleme Dizisi
Hazırlayan : Defne Asal
Düzeltmen : Ahmet Batmaz
Ankara, Aralık 2011, 1. Basım
171 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir