Anadolu’da Galatlar ve Galatya Tarihi – Mehmet Ali Kaya

Mehmet Ali Kaya elimizdeki kitabında, şu ana kadar hak ettiği ilgiyi görememiş bir medeniyeti, İ. Ö. 278/7 yılında Anadolu?yu istila eden Galatları ve onların adıyla anılan ülkeleri Galatya Eyaleti?ni konu ediniyor. Kitabına, Galatların kökenini araştırarak başlayan Kaya, ilk üç bölümde Galatların Anadolu?yu istila edişini ve kendi adlarıyla anılan ülkelerinin, bir Roma valisinin yönetimine bağlı kılındığı İ. Ö. 25 yılına kadar olan dönemini ele alıyor. Galatya Eyaleti?nin tarihi; eyaletin idari, ekonomik, etnik yapısı ve Galatların inançları, gelenekleri ve sosyo-politik durumları, kitapta karşımıza çıkan ilginç konulardan birkaçı. (Erkan Canan, 04/11/2011, Radikal Kitap)

Tanıtım Yazısı
İ.Ö. 278/277’de Anadolu’yu istila eden Galatların ülkesi Galatya adıyla anılmaktadır.

Büyük İskender’in ölümünden sonra halefleri olan generaller, imparatorluğun yönetimini ele geçirmek için birbiriyle kıyasıya savaşarak tüm Doğu Akdeniz ülkelerini savaş alanına çevirdiler. Bu savaşlar, en çok, Yunanistan’ı Makedonya’yı, Thrake’yı (bugünkü Trakya) ve Anadolu’yu etkiledi. Komutanlar amaçlarına ulaşamadılar. Oluşan siyasal kaos, bu ülkelerde yeni hanedanlıklar, yeni krallıklar ortaya çıkmasına yol açtı. Hellenistik dünyanın dışındaki halklar buralarda kolayca egemenlik kurdular. Genellikle “Kuzey Avrupalı barbarlar” olarak tanımlanan bu halklar Galatlar’dı.

Göç halinde gelen Galatlar, önce Balkanlar’ın tümünü sonra da Anadolu’yu istila ettiler.

Kitabın Künyesi
Anadolu’da Galatlar ve Galatya Tarihi
Mehmet Ali Kaya
Çizgi Kitabevi Yayınları / Bilimsel Araştırma Dizisi
Genel Yayın Yönetmeni : Mahmut Arlı
Ankara, 2011
396 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here