Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü – Cemal Yıldırım

Biliminsanı Cemal Yıldırım’ın Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü adlı çalışması, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanı sıra, temel öğretilere açıklık getirmeye, ünlü filozof ve bilginlerin görüşlerini ana çizgileri çerçevesinde özetlemeye yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Başlıca amacın felsefeye ilgi duyan aydın kesime, özellikle felsefe öğrencilerine felfefeyi anlaşılır bir dille tanıtmak, bu alandaki okuma ve çalışmalarında başvurulabilen güvenilir, içerik yönünden doyurucu bir rehber sunmaktır. Kuşkusuz, bir elkitabı boyutunda tutulan bir çalışmada, uzun bir geçmişten gelen, çok sayıda çeşitli öğreti, görüş ve düşünsel eğilimlerler yüklü felsefeyi, tüm dallarında ayrıntılara gürerek çözümlemeye olanak yoktur. Bunun için okurun felsefe tarihi kitaplarına başvurması, ana öğretilere ilişkin tanınmış eleştirel çalışmaları derinlemesine incelemesi gerekir.”
Cemal Yıldırım, 1925 yılında Diyarbakır ilinin Kulp ilçesinde dünyaya geldi. Yüksek Köy Enstitüsü?nü bitirerek köy öğretmenliğine başladı. İngiltere ve ABD?de uzmanlık öğrenimi gördü. 1963?te yurda dönerek, ODTÜ?de öğretim üyesi oldu. Yıldırım?ın, mantık, bilim yöntemi ve felsefesi üstüne İngilizce ve Türkçe yayınlanmış yapıtları vardır. Yıldırım?ın eserleri arasında ?Evrim Kuramı ve Bağnazlık?, ?Bilimsel Düşünme Yöntemleri?, ?Mantık?, ?Bilim Tarihi? ve ?Bilim Felsefesi? ilk akla gelenler. Yıldırım, TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve 22 baskı yapan ünlü kitabı ?Bilimin Öncüleri?nin birkaç yıl önce baskısının durdurulması üzerine bütün eserlerinin yayın hakkını Bilim ve Gelecek Kitaplığı?na vermişti. 22 Mart 2009 yılında yaşama gözlerini yumdu.

Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü / Cemal Yıldırım
Doruk Yayınları / Basım Yılı: 2004 / 222 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir