Avrupa Gerçekçiliği (Balzac – Stendhal – Zola – Tolstoy – Gorki ve diğerleri) – Georg Lukács

Çağımızın büyük düşünürlerinden biri olan Georg Lukacs, ilk kez 1948 yılında yayımlanan bu kitabında, Balzac, Stendhal, Zola gibi yalnız Avrupa yazınını değil, dünya yazınını da etkileyen büyük yazarlarla, Tolstoy ve Maksim Gorki gibi yazın dünyasında birer ekol oluşturan devleri ve yapıtlarını çözümlerken bu yazarlarla yapıtlarının doğmasını gerekli kılan toplumsal ortamların tarihsel ve toplumbilimsel tablolarını da çizmekte, gerçekçi yazının öznellik tanımayan ince bir sanat olduğunu gözler önüne sermektedir. Lukacs’ın savaş sonrası yıllarında kaleme aldığı ve adı geçen yazarların aşılmadığını gösteren saptamaların geçerliliklerini bugün de korudukları bir gerçektir. Onun eleştirileri, yalnızca yazın dünyasının, yazında gerçekçiliğin değil, yazma sanatı ile toplumsal evrimler arasındaki karşılıklı etkileşimin de anlaşılmasını, sağlamakta ayrıca bilgili bir kalemin ürünü olan eleştirinin taşıyabileceği anlamı kavramamıza yardımcı olacak örnekleri oluşturmaktadır. (Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Avrupa Gerçekçiliği (Balzac – Stendhal – Zola – Tolstoy – Gorki ve Diğerleri)
Orjinal isim: Studies in European Realism
Georg Lukacs
Çevirmen : Mehmet H. Doğan
Payel Yayınları
Basım Tarihi : 05 – 1987
Sayfa Sayısı : 355

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyat Haberleri, Sanat
Naum Tiyatrosu / 19.Yüzyıl İstanbul?unun İtalyan Operası – Emre Aracı

İtalyan operasının 19. yüzyıl İstanbulu?nda ciddi anlamda filizlenmeye başlayarak geliştiği Beyoğlu?ndaki Naum Tiyatrosu, yandığı 1870 yılına kadar yaklaşık 30 yıl...

Kapat