Bakkhalar ? Euripides

Atina’nın yetiştirdiği üç büyük tragedya şairi arasında en fazla eseri günümüze ulaşan sanatçı olarak özel bir yeri vardır. Bu durum şenliklerde Aiskhylos ve Sophokles kadar birincilik ödülü kazanmamış olsa da halk arasında daha çok beğenilen bir şair olmasına bağlanır. Euripidesin oyun kahramanları insana özgü zayıflık ve kusurları taşırlar, yaşadıkları tragedyalar da bu kusurları ile vazgeçemedikleri tutkularından kaynaklanır. Ölümünden sonra oğlu tarafından sahneye konulan Bakkhalar şairin başyapıtı olarak kabul edilir.
Bu eserde Tanrı Dionysos ile ona tapınmayı reddeden Thebai kralı Pentheus arasındaki çatışma konu edilmiştir.

(***)

Bakkhalar, Medeia ile birlikte Euripides`in başyapıtlarından biri. `Bakkhalar`, Tanrı Bakkhos`un (Dionüsos) çevresindeki esrik, çılgın kadınlar alayı anlamına geliyor. Dionüsos kendisini tanrı olarak kabul etmeyen Thebai`ın genç kralı Pentheus`u ve kralın annesi Agaue`yi çok ağır biçimde cezalandırır. Agaue, oğlunu bir aslan yavrusu sanıp öldürür. Kafasını kesip kargısının ucuna geçirerek Thebai`e koşar. Avının sevinçle sahnedekilere gösterir. Babası Kadmos`un uyarıcı sorularıyla bilinci yavaş yavaş açılır, acı gerçeği görür. Bu sahne, sadece Eski Yunan`ın değil dünya tiyatrosunun doruklarından biridir.

“Bakkhalar yalnız Yunan tragedyasının değerli bir örneği değil, Dionysos dininin belli başlı belgelerinden biridir. Dionysos dini ise Batı’nın fikir ve sanat kaynaklarından biri ve belki en bereketlisidir. Yalnız tiyatroyu doğurmuş olması, bu dinin Avrupa kültüründe ne büyük bir yer tuttuğunu gösterir. Bizim için Dionysos dininin ayrı bir önemi de bu dinin Yunanistan’a Anadolu’dan geçmiş olmasındadır.”
Sabahattin Eyüboğlu

“En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir.”
Euripides

Kitabın Künyesi
Bakkhalar
Euripides
Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu
İş Bankası Yayınları
Basım Tarihi : 04 – 2003
Sayfa Sayısı: 74

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Kapitalizm Miadını Doldurdu mu? / Sermaye ilkesi, emek ilkesi tarafından ezilebilir mi? ? Suat Kamil Aksoy

Kapitalizm burjuva çıkarıyla anılır. Burjuvanın kendi çıkarını takip etmesiyle, toplumsal çıkarın da sağlanacağı varsayılır. Biz ise burjuva çıkarının ilerlemenin aleyhinde...

Kapat